trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gümrük İşlemleri İçin Gerekli EMC Testleri

Bugün askeri alanlardan tıptaki gelişmelere kadar, uzay teknolojilerinden otomotiv sektörüne kadar çok sayıda sektörde elektromanyetik girişim ve elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerine uymak zorunlu olmuştur. Bu konuda sadece yerli ve yabancı standartların yayınlanması ile yetinilmemekte aynı zamanda ülkeler yasal düzenlemelerle de elektromanyetik uyumluluk problemlerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Bu amaçla Avrupa Birliği ülkelerinde 1989 yılında 89/336/EEC nolu Elektromanyetik Uygunluk Direktifi çıkarılmıştır. Bu direktif elektromanyetik uyumluluk testlerinin koşullarını ve kriterlerini belirlemektedir. Daha sonra yeni teknolojik gelişmeler paralelinde bu direktif 2014 yılında güncellenmiştir (2014/30/EU sayılı Elektromanyetik Uygunluk Direktifi). Ülkemizde de aynı doğrultuda önce 2004 yılında Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) arksaında 2016 yılında Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) yayınlanmıştır.

Bu yasal düzenlemeye göre üretici firmalar söz konusu yönetmelik ekinde açıklanan teknik dosyayı düzenlemek ve uygunluk değerlendirme prosedürünü uygulamak zorundadır. Buna göre üretici firmalar ürünlerinin temel gerekliliklere uygun olduğunu (Ek I) şu süreçlerden birini uygulayarak kanıtlamış olmaktadır:

  • Ürünlerin dahili kontrollerini yaparak (Modül A)
  • AB tip incelemesi yaparak (Modül B)

Bu süreçler ayrıntılı olarak yönetmeliğin eklerinde yer almaktadır (Ek II ve III). Bu gereklilikleri yerine getiren üretici firmalar bir Avrupa Birliği uygunluk beyanı düzenleyebilir ve ürünlerin üzerine CE işaretini iliştirebilir.

Ürünlerin üzerinde CE işaretinin olması demek, bu ürünlerin gümrüklerden rahatça geçebilmesi ve öncelikle Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere bütün yabancı ülkelerde serbest dolaşım hakkına sahip olması anlamına gelmektedir.

Açıklanan süreçlerdeki uygunlukların tespit edilmesi için de söz konusu elektrikli veya elektronik cihazların veya sistemlerin, akredite olmuş bir test ve muayene kuruluşu tarafından elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerinin yapılması gerekmektedir.

Bugün bütün dünyada bu tür cihazların ve sistemlerin birbirlerini etkilemeden ve birbirlerinden etkilenmeden çalışmaları çok önemli bir hal almıştır. Teknolojinin gelişmesi ile cihazlar ve sistemler daha komplike bir hal almakta ve birbirlerini etkileme ihtimalleri giderek artmaktadır. Bu nedenle yapılacak elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerinin önemi de gittikçe artmaktadır. Bu testler sadece yabancı ülkelere gönderilecek veya yabancı ülkelerden alınacak cihazlar için değil, iç piyasalara sürülecek ürünler için de söz konusudur.