trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMC Testleri Yapmanın Faydaları Nedir?

EMU ve EMC ifadelerinin birbirinden farklı olduğu sanılmasın. EMU kısaltması ElektroManyetik Uyumluluk ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Türkçedir. EMC kısaltması ise ElectroMagnetic Compatibility ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve İngilizcedir. Her ikisi de aynı anlama gelmektedir. Kavram olarak da herhangi bir elektrikli veya elektronik cihazın veya sistemin çalışırken, bulundukları ortamda bulunan başka elektrikli veya elektronik cihazları veya sistemleri bozmamaları ya da onlardan etkilenmemeleri anlamına gelmektedir.

Bu tü cihazlar ve sistemler yaygınlaştıkça elektromanyetik uyumluluk konusu da daha fazla sorun olmaya başlamış ve üzerinde durularak çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu önlemler esas olarak iki noktada toplanmaktadır. Birincisi resmi kuruluşlar tarafından yasal düzenlemeler çıkarılarak elektrikli ve elektronik cihazların bu açıdan taşıması gereken gereklilikler, kriterler, denetlenme yöntemleri, test yöntemleri, piyasaya sunma koşulları ve bu bakımdan üretici firmaların, test ve muayene kuruluşlarının ve onaylanmış kuruluşların yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerin tespit edilmesidir.

Bu anlamda Avrupa Birliği ülkelerinde ilk olarak 1989 yılında elektromanyetik uyumluluk esaslarını belirleyen 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uygunluk Direktifi yayınlanmıştır. Daha sonra birkaç kez güncelenen bu direktifin son güncellemesi 2014 yılında yayınlanan 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uygunluk Direktifi’dir. Bizde de bu direktif esas alınarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) yayınlanmıştır.

İkinci grup önlemler ise yerli veyabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlardır. Bu standartlar elektrikli ve elektronik cihazların, sistemlerin ve ekipmanların taşıması gereken sınır değerlerini kapsamaktadır.

Üretici firmalar açısından bu yasal düzenlemelere ve standartlara uymanın ve gerekli EMC testlerini yaptırmalarının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 

  • Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi ile ticaret yapabilmenin temel koşulu artık elektrikli ve elektronik cihazların, sistemlerin ve ekipmanların EMC testlerini yaptırmaktır. EMC testleri, bu ürünlerin serbest dolaşımının bir garantisi niteliğindedir.
  • Üretici firmalar bu sayede ürünlerinin niteliklerinden, kalitesinden ve yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olduğunundan emin olmakta, bu durumda herhangi bir nedenle ürünlerini piyasadan geri çağırmak durumunda kalmamaktadır. Bu da işletmelere maliyet avantajı sağlamaktadır.
  • Bir de işletmeler, piyasadaki saygınlıklarını arttırmakta ve rakipleri ile mücadelede avantajlı durumda olmaktadır.