• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMC Testi ve LVD Testi Arasındaki Farklar

Önce kavramlar üzerinde duralım. EMC (Electromagnetic Compability) testleri, yani elektromanyetik uyumluluk testleri, elektrikli veya elektronik cihazların çalıştıkları sırada ortaya yaydıkları elektromanyetik enerji ile başka elektrikli veya elektronik cihazların çalışmalarını etkileyip etkilemediklerini ya da başka elektrikli veya elektronik cihazlardan etkilenip etkilenmediklerini tespit etmek için yapılmaktadır.

Elektromanyetik uyumluluk konusu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında çıkarılan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik iki amaçla çıkarılmıştır:

  • Bir elektrikli veya elektronik cihazın veya sistemin elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek
  • Bu cihazların veya sistemlerin elektromanyetik uyumluluk kriterlerini sağlayacak şekilde tüketicilere sunulmasını sağlamak

LVD (Low Voltage Directive) testleri, yani alçak gerilim testleri ise, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamasına başlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde yayınlanan 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim direktifi uyarınca yapılmaktadır (önceki 2006/95/EU sayılı direktif). Ülkemizde de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu direktifi esas alarak Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) yayınlamıştır.

Elektrikli ve elektronik araçların güvenlikli olmaları için, yönetmelik ekinde yer alan temel güvenlik gereklerini karşılaması gerekmektedir.

Bu tür cihazlar yönetmelikte şu şekilde tanımlanmıştır:

  • 50 volt ile 1000 volt arasında alternatif akım kullanan cihazlar
  • 75 volt ile 1500 volt arasında doğru akım kullanan cihazlar

Avrupa Birliği ülkelerine herhangi bir elektrikli veya elektonik ürün gönderebilmek için bu ürünlerin EMC testleri ile birlikte LVD testlerinin de yapılması bir zorunluluktur. Keza bu ürünlerin CE işareti taşıması gerekmektedir ve üretici firmalar ürünlerine bu işareti koyabilmeleri için bu iki testi de yaptırmak zorundadır. CE işaretleme işlemlerinde elektriksel güvenlik testleri büyük önem taşımaktadır (yani EMC ve LVD testlerinin birlikte yaptırılmış olması).

Elektrikli ve elektronik cihazların ve sistemlerin yönetmelikte yer alan kriterlere ve ilgili standartlara göre güvenlikli olup olmadıkları, ancak yapılacak LVD testleri ile tespit edilmektedir.

Söz konusu yönetmelik esasları gereğince uygun koşulları taşımayan ürünlere CE işaretinin konulması mümkün değildir. Aksi halde bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına kadar uzanan yaptırımlar uygulanmaktadır.