trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMC Nedir?

Elektrik ve elektronik konusunda sıkça kulağa çalışan iki ifade vardır:

  • EMC: ElectroMagnetic Compatibility (elektromanyetik uyumluluk)
  • EMI: ElectroMagnetic Interference (elektromanyetik girişim)

Eskiden televizyon seyrederken yakındaki bir cep telefonu çaldığı zaman, televizyon ekranında titremeler olur ve cızırtılar duyulurdu. İşte bunun nedeni, gözle görülmeyen elektromanyetik dalgalardır. Elektromanyetik dalga, havada ve uzay boşluğunda yol alabilen bir titreşimdir. Bu dalgalar elektrik alan ve manyetik alan hareketlerinden meydana geldiği için elektromanyetik ismini almıştır. Elektromanyetik dalgalar, aynı frekanstaki elektrik ve manyetik alanlar tarafından birbirine dik açılarda oluşmaktadır. Dalga boylarına bağlı olarak elektromanyetik dalgalar, radyo dalgaları, mikro dalgalar, infrared ışınları, görünür ışık, ultraviyole ışınları, X ışınları ve gama ışınları gibi çeşitlenmektedir.

Bütün elektrikli ve elektronik cihazlar bir çeşit elektromanyetik dalga yaymaktadır. Bu dalgalar doğal olarak çevrelerindeki başka elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasını etkilemektedir. Bu etkilenme iki şekilde ele alınmaktadır. Birincisi bu cihazların çalışmaları sırasında çevrelerine ne kadar elektromanyetik dalga yaydıkları ile ilgilidir. İkincisi ise bu cihazların çalışmaları sırasında çevrelerindeki başka elektrikli ve elektronik cihazlardan ne kadar etkilendikleri ile ilgilidir. İşte bu iki konu elektromanyetik uyumluluk (EMC, ElectroMagnetic Compatibility) esasını oluşturmaktadır.

Elektrikli ve elektronik cihazların ve ekipmanların elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve bu cihazların ve ekipmanların yeterli bir elektromanyetik uyumluluk düzeyine uyacak şekilde tüketicilere sunulmasını sağlamak amacı ile 2016 yılında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) yayınlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik hazırlanırken, 2014 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/30/AB sayılı elektromanyetik uyumluluk ile ilgili direktif esas alınmıştır.

Bugünün piyasa koşullarında bir elektrikli veya elektronik ürünün pazarlanabilmesi için elektromanyetik uyumluluk (EMC) çok önemli bir kriter durumuna gelmiştir. Eğer bu tür cihazlar ve ekipmanlar herhangi bir ülkenin elektromanyetik uyumluluk kriterlerine uymuyorsa, pazarlanma imkanı bulunmamaktadır. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektrikli veya elektronik cihazların, sistemlerin ve donanımların tasarımında elektromanyetik uyumluluk, bugüne kadar önem verilen geleneksel tasarım kriterlerinin önüne geçmiş durumdadır.

 

1996 yılında beri Avrupa Birliği ülkelerinde EMC standartları, sağlanması zorunlu kriterler arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerine, elektromanyetik girişim yolu ile başka cihazların çalışmasını etkileyecek elektromanyetik dalgalar yayan veya aynı şekilde başka cihazların yaydıkları dalgalardan etkilenen cihazlar sokulmamaktadır.