trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrikli Cihazlar İçin EMC Testleri

Elektromanyetik uyumluluk testleri (EMC testleri veya EMU testleri), elektrikli veya elektronik cihazların, yaydıkları elektromanyetik dalgalar ile başka cihazları bozmamaları veya başka cihazlardan etkilenmeden çalışmalarını kanıtlamak amacı ile yapılmaktadır. Bu testler sırasında, elektrikli ve elektronik bütün cihazlara ve sistemlere uygulanacak gereklilikler esas alınmaktadır.

Gerçekleştirilen EMC testleri ile üretici firmalar, ürünlerinin EMC kriterlerine uygun olduğunu kanıtlamış olmaktadır. EMC standartları, 1996 yılından itibaren bütün elektrikli ve elektronik cihazlar için zorunlu hale getirilmiştir. Ürünlerini sadece Avrupa Birliği ülkelerine değil bütün dünya pazarlarına sunmak isteyen firmalar, gerekli EMC testlerini ve LVD testlerini yaptırmak ve bu testlerden geçen cihazlara CE işaretini koymak zorundadırlar.

Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan 2014/30/EU direktifi ve ülkemizde bu direktif esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayınlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB), elektrikli ve elektronik bütün cihazları, sistemleri ve donanımları kapsamaktadır.

Genel olarak elektromanyetik uyumluluk testlerinin uygulandığı cihazlar şunlardır: sanayi üretimi ekipmanları, ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, radyo alıcıları ve televizyon alıcıları, mobil telsiz ve mobil radyo veya ticari telsiz telefon donanımları, hava telsiz ve deniz telsiz (radyo) ekipmanları, telekomünikasyon ağları, mobil radyo donanımları, yayın vericileri, elektronik eğitim araçları, lambalar ve floresan lambalar.

Elektrikli cihazların elektromanyetik dalga yaymalarında çok kullanılan iki kavram bulunmaktadır: kaynak cihaz ve mağdur cihaz. Elektromanyetik bir girişime neden olan, elektromanyetik dalgaları üreten bütün elektrikli cihazlar kaynak cihaz olarak tanımlanmaktadır. Kaynak cihaz tarafından yayılan elektromanyetik dalgalara maruz kalan ve bundan etkilenen cihazlar da mağdur cihaz olarak tanımlanmaktadır.

Elektrikli veya elektronik bir cihaz aynı ortamda bulunan başka cihazlardan etkilenebildiği gibi, aynı zamanda onlar üzerinde bir girişime de neden olabilir. Yani bir elektrikli veya elektronik cihaz hem kaynak cihaz, hem de mağdur cihaz durumunda olabilir.

Bir de elektromanyetik uyumluluk konusunda kuplaj kavramı çok kullanılmaktadır. Kuplaj, elektromanyetik girişimlerin elektrikli veya elektronik bir cihaza veya sisteme ulaşabilmek için kullandığı yolları tanımlamaktadır. Genel olarak iki yol söz konusu olmaktadır. Uzaysal ışıma (radiated), havadan ulaşımdır. Elektriksel iletim ise (conducted) kablo gibi fiziksel bir iletkenlik yoludur.