trarbgzh-TWenfrkadefaru

Aydınlatma Cihazları İçin EMC Testleri

Aydınlatma cihazları dendiği zaman, sıva üstü aydınlatma, sıva altı aydınlatma, spot aydınlatma ve sarkıt aydınlatma gibi birçok aydınlatma sistemi ifade edilmektedir. Bütün bunlar ve benzeri aydınlatma sistemlerinin piyasaya sürülmeleri için, öncesinde Alçak Gerilim Yönetmeliği ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği esaslarına uygun şekilde üretilmiş olmaları gerekmektedir.

Bu tür cihazlar ve ekipmanlar, Avrupa Birliği direktifleri ve bu direktifleri esas alarak hazırlanan yukarıdaki yönetmelik hükümleri gereğince CE işaretleme uygulamasına dahildir. Üretici firmaların ürünleri üzerine CE işaretini koyma koşulları ilgili yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Bu çerçevede olmak üzere üretici firmaların bu ürünler için mutlaka EMC testi ve LVD testi yaptırmış olması gerekmektedir. Üzerinde CE işareti bulunmayan ürünlerin Avrup Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı mümkün değildir. Ayrıca CE işaretleme sistemi bugün bütün dünyaya yayılmış olduğu için, başka ülkelere de ürün gönderebilmek için EMC testlerinin yaptırılmış olması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde uyumlaştırdığı ve yayınladığı aydınlatma cihazlarına yönelik standartlardan birkaçı şu şekildedir:

  • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)
  • TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 1: Genel amaçlı, sabit
  • TS EN 60598-2-2 Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 2: Gömme armatürler
  • TS 8700 EN 60598-2-3 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Belirli özellikler - Kısım 3: Yol ve cadde aydınlatması için
  • TS 8701 EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 4: Genel amaçlı, taşınabilir
  • TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 5: Projektörler
  • TS 8704 EN 60598-2-7 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 7: Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir
  • TS EN 60598-2-8 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: İlgili özellikler - Kısım 8: Elektrikli el lambaları

Esas olarak bu sayılan standartlar, 1000 voltu geçmeyen besleme gerilimleri olan lambaları ve genel amaçlı, sabit aydınlatma armatürlerini kapsamaktadır..