trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yangın Tesisatı ve Hortumların Muayenesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, çeşitli işyerlerinde iş makinaları ve ekipmanlarının kullanılmasına yönelik sağlık ve güvenlik yönünden alınması gereken asgari koşulları göstermek amacı ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Sözü edilen yönetmeliğin İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler başlıklı ekinde (Ek 1), çalışanları etkileyebilecek yangın tehlikesi olan iş makinalarının kendisinin ya da yedekte taşıdığı ekipmanlarının kullanıldığı ortamda, işverenler yangın söndürme sistemleri kurmak zorundadır. Eğer işletmede yangın söndürme sistemleri yoksa, en azından bu makina ve ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları olmak zorundadır.

Yine aynı yönetmeliğin Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), işletmede bulunan tesisatların düzenli kontrol periyodları ve bu kontrollarda dikkate alınması gereken kontrol kriterleri ve ilgili standartlar yer almaktadır. Bu kapsamda yangın tesisatı ile ilgili olarak şu esaslar belirlenmiştir:

 • Yangın tesisatı ve hortumlar, motopomplar ve boru tesisatının, eğer standartlarda buna özel herhangi bir süre belirtilmemişse yılda en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Bu kontroller, öncelikle tesisatın, projede gösterilen kriterlere uygun olup olmadığının tespit edilmesine yönelik olarak yapılmaktadır. Ayrıca yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan şu standartlarda yer alan kriterlere uygun olup olmadığı dikkate alınmaktadır:
  • TS 9811 Yangın söndürücüler - Orta ve yüksek genleşmeli köpük sistemleri - Bakım ve denetleme
  • TS EN 671-3 Sabit yangın söndürme sistemleri - Hortum sistemleri - Bölüm 3: Yarı sert hortumlu hortum makaraları ve yassı hortumlu hortum sistemlerinin bakımı
  • TS EN 12416-1+A2 Sabit yangın söndürme sistemleri - Toz sistemleri - Bölüm 1: Bileşenlerin özellikleri ve deney metotları
  • TS EN 12845 Sabit yangın söndürme sistemleri - Otomatik sprinkler sistemleri - Tasarım, montaj ve bakım
 • Yangın söndürme cihazlarının ise TS ISO 11602-2 standardında açıklanan sürelerde kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.
  • TSE ISO/TS 11602-2 Yangından korunma - Taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler - Bölüm 2 : Muayene ve bakım

Firmamız, yangın tesisatı ve hortumların muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.