• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Ortam Toz Ölçümü

Genel olarak, ortama yayılan katı organik veya inorganik parçacıklara toz denmektedir. Solunabilir toz ise, nefes alınırken ağız ve burun yolu vücuda alınan, havada asılı kalan her türlü parçacıklardır. Çalışma ortamlarında üretim faaliyetleri sırasında yüzeyden kalkan toz, kir ve kimyasal maddeler, havada uzun süre kalabilen küçük katı veya sıvı parçacıklar oluşturmaktadır. Bu parçacıklara eğer uzun süre ve yüksek miktarda maruz kalınırsa, vücutta tepkimeye girmekte ve akciğerlerin en uç noktalarına kadar taşınabilmektedir. Bu durum çalışanların sağlığı açısından tehlikelere neden olmaktadır. Bunun için de işyerlerinde müsaade edilen sınır değerlerinin aşılmaması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında Tozla Mücadele Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin yayınlanma amacı, işyerlerinde tozun neden olduğu riskleri önlemek, çalışan sağlığı ve iş güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve çalışanları tozun etkilerinden korumaktır. Bu yönetmeliğie göre, işverenler, tozun ortaya çıktığı işyerlerinde çalışanların toza karşı maruziyetini önlemek ve çalışanları toz ile ilgili tehlikelerden korumak amacı ile gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.

İşverenler bu zorunluluk ile ilgili olarak, toz oluşumuna neden olan maddeler yerine çalışanların sağlık ve güvenliği açısından tehlikesiz veya daha az tehlikeli maddeleri kullanmak, riskleri kaynağında önlemek, bunun için toplu koruma yöntemleri uygulamak, toz çıkışını önlemek, yeterli temiz havayı sağlamak, gerekli kişisel koruyucu donanımları kullandırmak zorundadır. Ayrıca işverenler alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak ve bu amaçla kontrol, denetim ve gözetim yaptırmak zorundadır.

Bunun yanı sıra işverenler, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği esasları çerçevesinde çalışma ortamında risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Bu çalışmada ortamda bulunan tozun çeşidi, tozun sağlık ve güvenlik açısından tehlike ve zararları, toza maruz kalınan süre, miktar ve sıklığı, belirlenen maruziyet sınır değerleri, toz ölçüm sonuçları, alınması gerekli önlemler ve daha önceki gözetim sonuçları özellikle dikkate alınır.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında ortam toz ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.