• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

NOx Ölçümleri

Azot oksit (veya azot monoksit), formülü NO olan kimyasal bir bileşiktir. Bu gaz, insanlar ve bütün memeli canlıların vücutlarında önemli bir sinyal molekülüdür. Ancak kimya sektöründe de önemli bir ara üründür. Ancak azot oksitler, araba motorları ve elektrik santralleri tarafından üretilmekte ve ciddi anlamda hava kirliliğine neden olmaktadır.

Azot oksitler, inanlar ve memeli hayvanların vücutlarında hem yararlı hem zararlı bir takım fizyolojik ve patolojik süreçte rol oynamaktadır. Uygun miktarda üretilmesi durumunda, başta karaciğerin ve diğer birçok organın zarar görmesini engellemektedir. Ancak yüksek dozlarda azot oksit, doku zehirlenmesine yol açabilir veya dolaşım sistemini çökertebilir. Hatta vücutta kanser oluşumunu tetikleyebilir. Son derece basit bir molekül olmasına rağmen azot oksit (NO), sinir sistemi ve immunoloji alanlarında birçok araştırmanın temel molekülü olarak kullanılmaktadır. 1992 yılında Amerikalı bir tıp kuruluşu tarafından yılın molekülü seçilmiştir.

Nitrik oksit (NOx) vücut tarafından doğal olarak üretilmektedir ve hücreler arasında iletişim sağlayan bir gaz türevidir. Vücutta temel işlevi kan damarlarının genişlemesini sağlamak ve kan akışını kolaylaştırmaktır. Ayrıca, bağışıklık sitemi, hücre ölümleri ve hücre yenilemesinde etkili rol oynamaktadır.

Azot oksitler genel olarak NOx olarak isimlendirilmektedir (NO azot monoksit ve NO azot dioksit). Bunlar atmosferde bulunan ve hava kalitesini düşüren çok önemli kirletici gazlardır. NOx, fosil yakıtların yanması ile ortaya çıkmaktadır. Çevre ile ilgili çalışmalarda hava kalitesi indeksi hesaplanırken kullanılan beş temel kirletici arasındadır. Bu kirleticiler, partikül maddeler, karbon monoksit, kükürt dioksit, ozon ve azot dioksittir.

NOx atmosferde doğal gaz çevrimine girmekte ve nitrik asit oluşturan reaksiyonları tamamlamaktadır. Atmosferdeki nitrik asit oluşumu ise asit yağmurlarına neden olmaktadır.

Ayrıca yerleşim bölgelerinde yer seviyesinde dumanlı sis oluşumuna neden olmakta ve insanlarda alerji, astım ve akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre her yıl bir milyona yakın insan kentsel hava kirliliği yüzünden yaşamını kaybetmektedir. Bu yüzden NOx ölçümleri son derece önemsenmektedir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında NOx ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.