• (+90) 212 702 00 00
  • (+90) 532 281 01 42
  • من info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

اندازه گیری های NOx

اکسید نیتروژن (یا مونوکسید نیتروژن) یک ترکیب شیمیایی فرمول NO است. این گاز یک مولکول سیگنال مهمی در بدن انسان و تمام پستانداران است. با این حال، این نیز یک محصول مهم مهم در بخش شیمیایی است. با این حال، اکسید نیتروژن توسط موتورهای خودرو و نیروگاه ها تولید می شود و باعث آلودگی هوا می شود.

اکسید نیتروژن در تعدادی از فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیک دخیل هستند که هر دو مفید و مضر برای بدن گاو و پستانداران هستند. اگر در مقدار مناسب تولید می شود، از کبد و بسیاری از اندام های دیگر جلوگیری می شود. با این حال، دوزهای بالا از اکسید نیتروژن می توانند مسمومیت بافتی یا فروپاشی سیستم گردش خون را ایجاد کنند. این حتی می تواند شکل گیری سرطان را در بدن ایجاد کند. گرچه مولکول بسیار ساده است، اکسید نیتروژن (NO) به عنوان مولکول پایه بسیاری از تحقیقات در زمینه سیستم عصبی و ایمونولوژی استفاده می شود. 1992 مولکول سال توسط یک موسسه پزشکی آمریکا نامگذاری شد.

اکسید نیتروژن (NOx) یک مشتق گاز است که به طور طبیعی توسط بدن تولید می شود و ارتباط بین سلول ها را فراهم می کند. عملکرد اصلی آن در بدن رگ های خونی و تسهیل جریان خون است. همچنین نقش مهمی در سیستم ایمنی، مرگ سلولی و تجدید سلول دارد.

اکسید نیتروژن به طور کلی به عنوان NOx (NO NO مونوکسید NO و دی اکسید نیتروژن NO) نامیده می شود. اینها گازهای آلاینده بسیار مهم در جو هستند و کیفیت هوا را کاهش می دهند. NOx توسط احتراق سوخت های فسیلی تولید می شود. این یکی از پنج آلاینده اصلی است که در محاسبه شاخص کیفیت هوا در مطالعات محیطی استفاده می شود. این آلاینده ها ذرات جامد، مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ازن و دی اکسید نیتروژن هستند.

NOx وارد چرخه گاز طبیعی در جو می شود و واکنش هایی که اسید نیتریک را تشکیل می دهند را کامل می کند. تشکیل اسید نیتریک در جو باعث باران اسیدی می شود.

همچنین باعث تشکیل مهدهای دود در سطح زمین در مناطق مسکونی می شود و باعث ایجاد آلرژی، آسم و بیماری های ریوی در انسان می شود. طبق ارقام سازمان بهداشت جهانی، به دلیل آلودگی هوای شهری، هر سال حدود یک میلیون نفر میمیرند. بنابراین، اندازه گیری NOx بسیار مهم است.

شرکت ما همچنین اندازه گیری های NOx را در محدوده اندازه گیری های گاز انجام می دهد. در این مطالعات مطابق با مقررات قانونی مربوطه، استانداردها و روش های آزمایشی که توسط سازمان های داخلی و خارجی منتشر شده است.

در ضمن، سازمان ما، آژانس اعتباربخشی ÖSAS، این مطابق با استاندارد TS EN ISO / IEC 17025 معتبر است.