• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Hava Kirliliği Ölçümü

Şehirleşmenin artması ve sanayileşmenin büyümesi çağdaş yaşamın bir sonucudur ancak bu olgu beraberinde hava kirliliği problemini de yaratmaktadır. Hava kirliliği bugün o boyutlara ulaşmıştır ki, sadece yerel ve bölgesel bakımdan değil, küresel ölçekte bir etki alanına sahip duruma gelmiştir. Hava kirliliğinin insan sağlığı açısından büyük srisk teşkil etmesi yüzünden, hava kalitesi konusu artık bütün dünyanın önem verdiği bir konu olmuştur. Yerli ve yabancı birçok kuruluş, hava kirliliği problemlerini çözmek ve bu yönde strateji belirlemek için çalışmalar sürdürmektedir.

Hava Kalitesi İndeksi adı verilen bir sınıflandırma sistemi bugün bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistem, havada bulunan kirleticilerin konsantrasyonlarına bağlı olarak hava kalitesini, iyi, orta, kötü veya tehlikeli olarak derecelendirmektedir. Çeşitli ülkelerde bu indeksin hesaplanmasında kullanılan yöntem ve kriterler, ülkelerin kendi hava kalitesi standartlarına uygun şekilde tespit edilmiştir. Hava Kalitesi İndeksi, belli kategorilerde farklı tanım ve renkler kullanmakta ve ölçümü yapılan bütün kirleticiler için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Ülkemizde de Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, ulusal yasal düzenlemelere ve sınır değerlere uyarlayarak hazırlanmıştır. Bu indeks beş temel kirleticiyi esas alarak hava kalitesini belirlemektedir: partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3).

Aşağıdaki tabloda uluslararası kabul gören indeks değerleri ve kriterleri gösterilmektedir:

 

Hava kalitesi indeksi değerler

Sağlık endişe seviyeleri

Renkler

Anlamı

0 - 50

İyi

Yeşil

Hava kalitesi iyi, hava kirliliği risksiz veya az riskli

51 - 100

Orta

Sarı

Hava kalitesi uygun, ancak hassas insanlar için bazı kirleticiler orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir

101- 150

Hassas

Turuncu

Hassas insanlar için sağlık etkileri oluşabilir, ancak genel olarak etkileme ihtimali yok

151 - 200

Sağlıksız

Kırmızı

Herkes sağlık problemi yaşayabilir, hassas insanlar için ciddi sağlık etkileri olabilir

201 - 300

Kötü

Mor

Sağlık açısından acil durum, herkesin etkilenme olasılığı yüksek

301 - 500

Tehlikeli

Kahverengi

Sağlık alarmı, herkes daha ciddi sağlık riski altında

 

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında hava kirliliği ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

 

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.