• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Emisyon Gaz Ölçümleri

Emisyon kelimesi, motorlu araçların yarattığı hava kirliliğini tanımlamak için kullanılmaktadır. Motorlu araç sahiplerinin belli dönemlerde ve düzenli bir şekilde emisyon testi yaptırmaları gerekmektedir. Emisyon testleri, daha açık bir ifade ile, egzoz gazı emisyon ölçümleri, motorlu araçların trafiğe çıkmak için uygun durumda olup olmadıklarını tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Bu ölçüm sonuçları beklenen değerler içindeyse araç sahiplerine egzoz gazı emisyon ruhsatı verilmektedir.

Teorik olarak bakıldığı zaman, yakıldığında enerji veren maddelere yakıt denmektedir. Yakıtın oksijen ile birleşmesi durumunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu kimyasal reaksiyona da yanma denir. Motorların çalışma ilkesi, oksijen içeren bir gazın sıkıştırılması, yüksek basınç ve sıcaklığa ulaştırılması ve yakıtın bu şekilde ateşlenmesi şeklindedir. Motorun bu çalışması sırasında bir kısım emisyonlar gerçrekleşmektedir. Kontrol altına alınabilen emisyonlar şunlardır: azot oksitler (NOx), partikül maddeler, karbon monoksit (CO) ve hidrokarbonlar (HC). Bu emisyonlar insan vücudunda solunum yolları ve astım rahatsızlıkları yaratmakta, kansere neden olmakta, yaşam kalitesini düşürmekte, çocukların akciğer gelişimini bozmakta ve bebek ölümlerine neden olmaktadır.

Bu prolemlerin önüne geçmek amacı ile yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından zaman zaman çeşitli standartlar ve sınırlamalar getirilmiştir. Çeşitli test, ölçüm ve analiz çalışmalarından sonra motorlu araçların yakıt tüketimi ve egzoz emisyonları tespit edilmiştir.

Emisyonları en düşük düzeyde tutabilmek için iki yöntem uygulanmaktadır:

  • Yakıtın yanması sırasında emisyonların oluşumunu motor içinde engellemek
  • Yakıtın yanma sonrasında motor dışında egzoz borusu ile havaya atılmasından önce emisyonları düşürmek

Motorlu araçlar dışında çeşitli üretim tesisleri de çevreye emisyon gazları yaymaktadır. Emisyon gaz ölçümleri mevcut yasal düzenlemeler ve yayınlanmış standartlar çerçevesinde yapılmaktadır.

Emisyon gaz ölçümleri yetkili laboratuvarlar tarafından hassas bir şekilde yapılmaktadır. Bu çerçevede kuruluşumuz da gaz ölçümleri kapsamında emisyon gaz ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.