• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dual Tox CO/H2S Ölçümleri

Karbon monoksit (CO), rengi ve kokusu olmayan bir gazdır. Genelde mavi bir alevle yanar. Ancak daha önemlisi çok kuvvetli bir zehir olmasıdır. Solunan havada çok yüksek konsantrasyonda olması durumunda süratle kana geçer ve oksijenin taşındığı hemoglobine bağlanır. Bu sırada oksijenden daha çabuk bağlandığı için kanda oksijenin yerini almış olur. Dokulara ve organlara yeterli oksijen ulaşmayınca zehirlenme etkileri kendini göstermeye başlar. Bunlar baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozuklukları, zihinsel bulanıklık, uyku hali ve ağır durumlarda koma etkileridir. Beyinde hasar meydana gelir ve ölüme kadar götürür.

Hidrojen sülfür de rengi olmayan zehirli bir gazdır ancak çürük yumurta gibi bir kokusu vardır. Hidrojen sülfür aynı zamanda yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. İçeriğinde yüzde 5-45 arası oranda hidrojen sülfür bulunan hava patlayıcı özelliktedir. Hidrojen sülfürün en fazla bulunduğu yerler, kaplıcalar, doğal gaz kuyuları ve ham petrol tesisleridir. Solunan havada eğer yüksek miktarda hidrojen sülfür bulunuyorsa, insanların koku alma duyusunu bastırır ve farkına varmadan çok fazla solunması durumunda ani ölümlere yol açar. Düşük miktarda uzun süre maruz kalınması halinde, insanların koku alma duygusu kaybolmaktadır.

Hava kirliliğinde ve çalışma ortamı havasında önemli bir etkiye sahip olan karbon monoksit ve hidrojen sülfür gazlarının birlikte ölçülmesi ve değerlendirilmesi bu açıdan son derece önemlidir. Dual tox olarak tanımlanan ikili zehirleyici gaz ölçümleri (CO ve H2S ölçümleri) bu amaçla yapılmaktadır. Bu gazlara birlikte maruz kalınması halinde, insanlarda çok kısa sürede bilinç kaybı oluşmaktadır. Herhangi bir şekilde bir tehlike hissedildiği anda çalışanlar bölgeden uzaklaştırılmalı ve bu gazların konsantrasyonu belirlenmelidir.

Kuruluşumuz gaz ölçümleri kapsamında dual tox (CO/H2S) ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.