• 0 212 702 40 00
 • 0 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Baca Gazı Ölçümleri

Emisyon ölçümlerinin kapsamına, çeşitli şekillerde oluşan ve genelde baca üzerinden havaya bırakılan atık gazların ölçümü girmektedir. 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, bu konuda sanayi tesislerine yasal olarak emisyon limitleri getirmiştir ve bütün tesisler bu limitler içinde kalmak amacı ile emisyonlarını kontrol altında tutmak zorundadır. Ayrıca faaliyet alanına ve büyüklüğüne bağlı olarak atmosferi kirletici özelliklerini beyan etmek zorundadır. Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen emisyon ölçüm raporlarının geçerlilik süresi iki yıldır.

Söz konusu yönetmelik, çeşitli sanayi ve enerji üretim tesislerinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucu havaya bırakılan is, duman, gaz, buhar, toz ve aerosol şeklindeki emisyonları kontrol altında tutmak ve insan sağlığını ve doğanın korunmasını tehdit eden kirlenmelerin önüne geçmek amacı ile çıkarılmıştır.

Konutlarda ve sanayi tesislerinde merkezi sistem kalorifer, fırın gibi sistemlerin baca gazı analizleri oksijen, karbon monoksit (CO) ve sıcaklık gibi değerler üzerinden yapılmaktadır. Aslında yapılan baca gazı ölçümleri çok çeşitli ölçümleri kapsamaktadır. Başlıca yapılan ölçümler arasında şunlar sayılabilir:

 • Yanma gazları emisyonlarının ölçümü (oksijen, karbon monoksid, karbo dioksid, kükürt dioksit, azot oksit ve azot dioksit gibi)
 • Gravimetrik metot ile partikül madde (toz) ölçümü
 • Toplam uçucu organik gaz (VOC) emisyonlarının ölçümü
 • Gaz ve tozların kütlesel debi tayini
 • Renk karşılaştırması yöntemi ile islilik ölçümü
 • Baca gazı sıcaklık ölçümleri
 • Bacagazında nem değerinin belirlenmesi
 • Ağır metal ölçümleri
 • Dioksin ve furan ölçümü
 • Formaldehit ölçümü
 • Siyanür örneklemesi
 • Sülfirik asit örneklemesi
 • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) numune alma
 • Prosesteki yanma verimliliğinin tespiti

Yetkili laboratuvarlarda çeşitli baca gazı ölçümleri yapılmaktadır. Bu çerçevede kuruluşumuz da gaz ölçümleri kapsamında baca gazı ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

 

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.