• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yansımasız Oda Testleri

Elektromanyetik uyumluluk (EMC), her türlü elektronik cihazların ve sistemlerin, yakınında bulunan diğer cihazlar ve sistemlerle uyumlu çalışabilme durumudur. Bir başka değişle elektromanyetik uyumluluk, elektronik ve elektrikli sistem ve cihazların, içinde bulundukları elektromanyetik ortamlarda, çok fazla elektromanyetik dalga yaymadan, diğer elektronik cihazlarla uyumlu çalışmalarını sürdürebilme durumudur.

Bir uçağın kokpitinde bulunan bütün elektronik sistemlerin, birbirlerinden ve radarlardan yayılan elektromanyetik dalgalardan etkilenmeden çalışması gerekir. Aksi halde göstergeler gerçek olmayan durumu yansıtır ve güvenli bir uçuş imkanı ortadan kalkar. İşte bu durum ancak elektromanyetik uyumluluk ile sağlanabilir.

Bütün elektronik ve elektrikli cihazlar, çevredeki diğer cihazların çalışmasına etki yapmadan çalışmak, aynı zamanda diğer elektronik ve elektrikli cihazların çalışmasından etkilenmeden çalışmak zorundadır. Ya da bu karşılıklı etkilenmelerin, belirlenen sınır değerler içinde kalması gerekmektedir.

Günümüzde elektromanyetik radyasyon, gittikçe önemli bir hal almıştır. İletişim araçları, tıp uygulamaları, eğitim uygulamaları, çevre uygulamaları ve daha birçok alanda elektromanyetik radyasyon karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar her an bir takım elektrikli ve elektronik cihazlarla biraradadır. Bu cihazlar çalışırken sadece birbirlerini değil insan yaşamını da etkilemektedir. Bu nedenle elektromanyetik uyumluluk her zamankinden daha önemli bir noktaya gelmiştir.

Çeşitli alanlarda kullanılan elektronik ürünlerin hem çeşitleri artmakta hem de yenileri eklenmektedir. Diğer tarafından kullanılan teknolojik düzey de sürekli ilerlemektedir. Bu durum, beraberinde elektromanyetik uyumu bozan problemleri de taşımaktadır. Bu yüzden üretici firmalar açısından gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması önemlidir.

Yetkili laboratuvarlarda elektromanyetik uyumlulyuk konusunda her türlü testler yapılmaktadır. Kuruluşumuz da bu testleri gerçekleştirecek eğitimli kadrolara ve teknik altyapıya sahiptir. Elektromanyetik uyumluluk testlerinin bir kısmı için yansımasız odalar kullanılmaktadır. İhtiyaca göre bu odalar tam yansımasız veya yarı yansımasız olabilmektedir.

Söz konusu elektromanyetik uyumluluk testleri kuruluşumuz tarafından ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.