• (+90) 212 702 00 00
 • (+90) 532 281 01 42
 • من info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

اصول و اصول

سازمان ما، که خدمات بازرسی، آزمایشگاهی و حسابرسی را فراهم می کند، در اندازه گیری، آزمایش، تجزیه و تحلیل، بازرسی و کنترل خدمات آن عمل می کند، پیروی از اصول و اصول تعیین شده توسط آن عمل می کند. این اصول و اصول عبارتند از:

 • شرکت ما بی طرفانه علیه همه افراد و سازمان هایی که در آن خدمت می کنند عمل می کند و با رویکرد محترمانه و بی طرفانه و بی طرفانه به همه کار می کند.
 • برای اطمینان از این بی طرفی، از شیوه هایی که سبب رقابت ناعادلانه در انتخاب پرسنل می شود، اجتناب می شود.
 • شرکت ما به دنبال یک رویکرد شفاف است و اطالعات واضح و روشن را برای افراد و سازمان هایی که در آن خدمت می کنند، مانند ویژگی ها، مزایا، خطرات احتمالی و حقوق و تعهدات دو طرف فراهم می کند.
 • شرکت ما با حس مسئولیت در قبال مشکلات مشتریان عمل می کند و مسئولانه در جستجوی راه حل ها عمل می کند.
 • سازمان ما از رقابت ناعادلانه علیه سازمان های دیگر که در همان خطوط خدمت می کنند جلوگیری می کند. با پیروی از اهداف خود، همچنین تلاش می کند تا از منافع مشترک برای حفظ اعتماد به این بخش و کمک به توسعه بخش استفاده کند.
 • در این رابطه، شرکت ما همیشه در تمام فعالیت هایش صادق است.
 • بزرگترین نیاز این بخش قابل اعتماد بودن است. در هر زمینه فعالیت، سازمان ما با افراد و سازمان هایی که با اطمینان متقابل سروکار دارند، رفتار می کند و اطلاعات دقیق و دقیق در مورد معاملات را به شیوه ای به موقع و کامل ارائه می دهد.
 • شرکت ما در تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت در تمامی زمینه های مطابق با استانداردهای داخلی و خارجی، مقررات قانونی فعلی و دستورالعمل اتحادیه اروپا است. برای این منظور، در صورت لزوم با سایر موسسات بازرسی، آزمایشگاه ها و موسسات بازرسی و مقامات رسمی همکاری می کند.
 • سازمان ما در مورد گوش دادن به مشتریان، دریافت شکایات و راه حل های تولیدی بلندپروازانه است. این سیستم یک سیستم مستقل از مدیریت را برای دریافت، بررسی، ارزیابی و دستیابی به مناسب ترین راه حل برای انواع شکایات و پیشنهادات مشتریان در همه موضوعات ایجاد کرده است.
 • شرکت ما اطلاعات و اسناد درخواست شده توسط مقامات رسمی را به منظور بازرسی و کنترل دقیق، به طور کامل و در زمان ارائه می کند.
 • سرانجام، سازمان ما در طول فعالیت هایش حساس به مسائل زیست محیطی است، از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی حمایت می کند و به نفع اجتماعی است.