trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Televizyon ve Radyo Yayınları Standartları

Televizyon ve Radyo Yayınları hakkındaki standart maddeleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda bulunan tüm standartların test ve denetimlerini yaparak belgelerinizi hazırlıyoruz.

 

TS EN 60864-2 Para vericileri veya verici sistemler ve kontrol cihazları arasındaki bağlantı standardizasyonu - Bus veri tipi bağlantılar için arayüz standardlar 

TS EN 60244-15 Radyo vericileriin ölçme yöntemleri - Bölüm 15: Ses yayıncılığında genlik modilasyonlu vericiler 

TS EN 62105 Sayısal ses yayın sistemi-Alıcı veri arayüzü (RDI) özellikleri (EN 50255:1997, EN 62105 olarak yeniden numaralandırılmıştır

TS EN 60244-10 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 10: Devreye alma deney sinyalleri kullanılan televizyon vericileri ve aktarıcılar için ölçme metotları 

TS EN 60244-11 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 11: Fm ses yayını için aktarıcılar 

TS EN 60244-14 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 14: Aynı veya bitişik antenleri kullanan iki veya daha fazla vericiden kaynaklanan haricî ara modülâsyon ürünleri 

TS EN 60728-4 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablolu şebekeler - Bölüm 4: Eş eksenli kablo şebekeleri için pasif geniş bandlı donanım

TS EN 62106 87,5 MHz ila 108.0 MHz frekans aralığında VHF/FM ses yayını için radyo veri sistemi (RDS) özellikleri 

TS EN 61937-12 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 

tst EN 300743 V 1.4.1 Digital video broadcasting (dvb) - Subtitling systems   

tst EN 300706 V 1.2.1 Geliştirilmiş teleteks özellikleri dokümanı   

tst EN 300472 V 1.3.1 Sayısal video yayını (dvb) - Itu-R sistemi b’nin gönderilmesi için özellik dokümanı  

tst EN 300294 V 1.4.1 Televizyon sistemleri- 625 çizgili televizyon geniş ekran işaretleşme (wss)  

tst EN 301775 V 1.2.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb bit katarında dikey boşluk bilgisi (vbı)’nin taşınması için özellik dokümanı   

tst EN 300231 V 1.3.1 Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı 

tst EN 300468 V 1.12.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb sistemlerde servis bilgileri (sı) için özellikler dokümanı

TS EN 62553 Sayısal devreler için ölçme yöntemi - Karasal sayısal çoklu ortam iletim ağının performans karakteristikleri

TS EN 62516-3 Karasal sayısal çoklu ortam yayın (T-DMB) alıcıları - Bölüm 3: Ortak API 

TS EN 60728-3-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 3-1:DVB-C işaretleri ile yüklü tam sayısal kanallar için doğrusalsızlık ölçümü yöntemleri 

TS EN 50585 Uydudan alınmış işaretlerin IP ağları üzerinden aktarımı için iletişim protokolü

tst EN 300744 V1.6.1 Sayısal video yayını (dvb) - Karasal sayısal televizyon için çerçeve yapısı , kanal kodlama ve modülasyon  

TS ETSI EN 302 755 V1.4.1 Sayısal video yayını (DVB) - İkinci nesil sayısal karasal televizyon yayın sistemi için çerçeve yapısı, kanal kodlama ve modülasyon (DVB-T2) 

TS 13493 Yetkili Servisler - TV/Radyo Vericileri İle Radyo Link Cihazları– Kurallar

TS ETSI EN 300 468 V1.15.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb sistemlerde servis bilgileri (sı) için özellikler dokümanı 

TS ETSI EN 300 744 V1.6.2 Sayısal video yayını (dvb) - Karasal sayısal televizyon için çerçeve yapısı , kanal kodlama ve modülasyon 

TS ETSI EN 300 743 V1.5.1 Sayısal video yayını (DVB) – Altyazı sistemleri

TS EN 62753 DTMB sistemi için sayısal karasal televizyon alıcıları

TS 2086 EN 60244-1 Radyo frekans vericileri için ölçme metotları bölüm 1:Yayın vericilerinin genel özellikleri

TS EN 50255 Sayısal ses yayını (ssy-Dab) sistemi -Alıcı data ara -Yüz biriminin özellikleri

TS EN 50476 Radyofrekans elektromanyetik alanlara karşı insanların kaldığı maruza ilişkin temel kısıtlamalar ve referans seviyeleri olan yayın istasyon vericilerinin uygunluğunu göstermek için ürün standardı (3 mhz - 30 mhz)

TS EN 50478 Uydu için fonksiyonel alıcı özellikleri - Uydu üzerinden dönüş kanalında düşük veri hızlı sayısal interaktif televizyon- Modem tabaka özellikleri

TS EN 60244-13 Radyo vericileri için ölçme metotları - Bölüm 13: Frekans modülâsyonlu ses yayını için performans karakteristikleri

TS EN 62002-1 Mobil ve taşınabilir dvb-T/h radyo erişimi - Bölüm 1: Arayüz özelliği 

TS EN 62002-2 Mobil ve taşınabilir dvb-T/h radyo erişimi - Bölüm 2: Arayüz uygunluk deneyi 

TS EN 62297-1 Radyo-Tv yayın uygulamaları için tetikleme mesajları - Bölüm 1: Format 

TS EN 62297-2 Radyo-Tv yayın uygulamaları için tetikleme mesajları - Bölüm 2: Nakil metotları 

TS EN 62298-1 Teleweb uygulaması - Bölüm 1: Genel tarif 

TS EN 62298-4 Teleweb uygulaması - Bölüm 4: Hiperteleteks şartı

TS EN 62298-2 Teleweb uygulaması - Bölüm 2: Sunum metotları 

TS EN 62298-3 Teleweb uygulaması - Bölüm 3: Süperteleteks şartı

TS EN 62455:2011 İnternet protokolü (ıp) ve gönderme akışları (ts) altyapı servis çıkışı

TS EN 300231 V 1.3.1 Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı

TS EN 300294 V 1.4.1 Televizyon sistemleri- 625 çizgili televizyon geniş ekran işaretleşme (wss)

TS EN 300421 V 1.1.2 Sayısal video yayını (dvb) çerçeve yapı ,kanal kodlama ve 11/12 ghz uydu servisleri için modülasyon

TS EN 300429 V 1.2.1 Sayısal video yayını (dvb) çerçeve yapı ,kanal kodlama ve kablo sistemleri için modülasyon 

TS EN 300472 V 1.3.1 Sayısal video yayını (dvb) - Itu-R sistemi b’nin gönderilmesi için özellik dokümanı 

TS EN 300473 V 1.1.2 Sayısal video yayını (dvb) - Uydu antenli televizyon (smatv) dağıtım sistemleri

TS EN 300706 V 1.2.1 Geliştirilmiş teleteks özellikleri dokümanı

TS EN 300748 V 1.1.2 Sayısal video yayını- 10 ghz ve üzerinde çoklu nokta video dağıtım sistemi 

TS EN 300749 V 1.1.2 Saayısal video yayın- 10ghz in altında mikrodalga çoklunokta dağıtım sistemleri

TS EN 301210 V 1.1.1 Sayısal görüntü yayıncılığı (dvb ) - Sayısal uydu haber toplama (dsng) için çerçeve yapısı, kanal kodlaması ve modülasyonu ve uyduların katkı sağladığı diğer uygulamalar 

TS EN 301775 V 1.2.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb bit katarında dikey boşluk bilgisi (vbı)’nin taşınması için özellik dokümanı