trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Radyo ve Alıcıları Standartları

Disiplinli çalışma prensibimiz ve kaliteli hizmetimiz ile aşağıda bulunan standartlar şirketimiz tarafından yapılmakta olup tamamıyla güvenilir test,denetim ve belgelendirme hizmetleri vermekteyiz.

 

TS EN 60933-4 Ses, görüntü ve sesli görüntü sistemleri -Arabağlantılar ve uyumlandırma değerleri-Bölüm 4: Ev ve benzeri yerlerdeki sayısal kablo yolu için bağlayıcı kordon takımı (d2b) 

TS EN 50157-2-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik donanım ara bağlantı özellikleri- Av- Link- Bölüm 2-2: Komutları yönlendiren temel sistem 

TS EN 50157-2-3 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik donanım arabağlantı özellikleri- Av.luk- Bölüm 2-3: Sistem yönelimli uygulama

TS EN 62261-2 Televizyon verileri - Bölüm 2. anahtar uzunluk değeri kullanan veri kod çözme protokolü

TS EN 55020/ISI Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları - Madde 1.7'nin açıklaması

TS EN 60958-1 Sayısal ses arayüzü – Bölüm 1: Genel (IEC 60958-1:2008)

TS EN 60728-13-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 13-1:FTTH sistemi üzerinden

TS EN 60958-1 Sayısal ses ara - Yüzü - Bölüm 1: Genel 

TS EN 60728-13-1/AC Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 13-1:FTTH sistemi üzerinden

TS EN 61938 Çoklu ortam sistemleri - Birlikte çalışabilirlik özelliğini sağlamak için analog ara yüzlerin tavsiye edilen karakteristiklerine ait kılavuz

TS EN 60958-1/A1 Sayısal audio arayüzü - Bölüm 1: Genel

TS EN 60728-1-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-1: İki yollu ev ağları RF kablajı

TS EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 61883-6 Tüketici audio/video donanımı - Sayısal arayüz - Bölüm 6: Ses ve müzik veri iletim protokolu 

tst EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 62368-1/AC-2 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları  

TS EN 62368-1/AC-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 60958-3/A2 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları 

TS EN 62333-2:2006/A1 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 2: Ölçme metotları 

TS EN 61937-7/A1 Dijital ses - IEC 60958'e uygulanan doğrusal olmayan PCM kodlu ses bitleri dizisi için arayüz-Bölüm 7: ATRAC, ATRAC 2/3 ve ATRAC-X (TA 4) formatlarına göre doğrusal olmayan PCM bit dizileri 

TS EN 62368-1/A11 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 62368-1/AC Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 50157-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihaz bağlantılarında aranan özellikler: Av.link bölüm 1: Genel 

TS EN 50157-2-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihazların ara bağlantı özellikleri: Av. bağlantısı - Bölüm 2-2: Temel sistem yönlendirme komutları 

TS EN 50494 Tek bir konut tesisatında, tek eş-Eksenli kablo üzerinden uydu sinyal dağıtımı

TS EN 60065:2002/AC:2006 Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar  

TS EN 60065/tst AC Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar

TS EN 60958-3 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları 

TS EN 61030 Ses, görüntü ve sesligörüntü sistemleri-Evlerde kullanılan sayısal veri yolu (esvey)

TS EN 61305-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri- Performansı ölçme ve belirleme metotları bölüm 1: Genel 

TS EN 61883-7 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 7: Itu-R bo.1294 sistem b'nin iletimi 

TS EN 61883-1 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçmesi ve yönetim- Kısım 5: Plasma gösterge paneli kullanılan donanım

TS EN 61883-3 Tüketici için ses /görüntü cihazı- Sayısal ara- Yüzlü-Bölüm 3: Hd- Sayısal video kaset kaydedici(svkk-Dvcr) ile data iletimi 

TS EN 61883-4 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 4: Mpeg2-Ts veri iletimi 

TS EN 61883-5 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 5: Sdl-Dvcr veri iletimi

TS EN 62261-1 Televizyon verileri - Bölüm 1. veri sözlük yapısı 

TS EN 62286 Tüketici elektroniği ürünleri ve şebekeleri için hizmet teşhis ara yüzü 

TS EN 62295 Çoklu ortam sistemleri - Farklı şebekelere ara bağlantı yapılabilirlik için ortak haberleşme protokolü 

TS EN 62300 Platik optik fiberli tüketici ses/video cihazı sayısal ara yüzü 

TS EN 62333-1 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 1: Terimler ve tarifler 

TS EN 62333-2 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 2: Ölçme metotları

TS EN 62379-2 Şebeke haline getirilmiş sayısal ses ve görüntü ürünleri için ortak kontrol arayüzü - Bölüm 2: Ses