trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Elektromanyetik Uyumluluk (Genel) Standartları

Test, muayene ve belgelendirme hizmetlerinde sektörlerde firmaların ihtiyaç duydukları test ihtiyaçlarına sahip çıkarak uluslararası onaylı akredite olarak test,denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Aşağıdaki standartların tamamına test,denetim ve belgelendirme hizmeti vermiş olup tüm işlemlerinizi hızlı ve titizlikle yapmaktayız.

 

TS EN 50147-1 Yankısız odalar-Bölüm 1:Ekran azaltma ölçmesi 

TS EN 50147-2 Yankısız odalar-Bölüm 2:Saha azaltmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS EN 61000-2-10 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 2-10: Çevre-Atmosfer dışı elektromanyetik darbe (hemp) ortamının tanımı-İletilen bozulum

TS EN 61204-3 Düşük gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 3 : Elektromanyetik uyumluluk (emu) 

TS EN 300219-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti; Alıcıda özel bir tepkiyi başlatan işaretleri gönderen radyo cihazları; Bölüm 2: R ve tte direktifi madde 3.2 'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301489-5 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı bölüm 5: Özel karasal seyyar radyo (pmr) ve yardımcı cihaz (konuşmalı ve konuşmasız) için özel şartlar 

TS EN 301489-8 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı ; Bölüm 8: Gsm baz istasyonları için özel şartlar 

TS EN 301489-10 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı - Bölüm 10: Birinci (ct1 ve ct1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (ct2) cihazı için özel şartlar 

TS EN 301489-15 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm)- Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı- Bölüm 15: Ticari olarak bulunabilen amatör radyo cihazları için özel şartlar 

TS EN 301489-16 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 16: Seyyar ve taşınabilir analog hücreli radyo haberleşme cihazları için özel şartlar 

TS EN 301489-19 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk( emc) standardı; Bölüm 19: Veri iletişimi sağlayan 1,5 ghz bandında çalışan sadece alıcı seyyar yer istasyonları (romes) için özel şartlar  

TS EN 50360 İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 MHz-3 GHz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 61204-3 Düşük gerilimli güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 3: Elektromanyetik uyumluluk

TS EN 301796 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan ct1 ve ct1+ kablosuz telefon cihazları için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300224-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu konuları (erm); Yerinde çağrı servisi; Bölüm 2: R ve tte direktifi madde 3.2'sine göre uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300390-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti-Veri (ve konuşma) iletimi için amaçlanan ve dahili anten kullanan radyo cihazları-Bölüm 2: R ve tte direktifi madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300454-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Geniş band ses hatları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300471-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm)- Kara seyyar hizmeti; Ortak kullanılan kanalların en 300 113 ile uyumlu cihazlar vasıtasıyla erişim ve paylaşımı için kurallar-Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300761-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 2,45 ghz frekans aralığında çalışan demiryolları için otomatik taşıt tanıma; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış standard 

TS EN 301489-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 2: Radyo çağrı cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-18 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk(emc)standardı;Bölüm 18:Karasal trank radyo(tetra)cihazları için özel şartlar

TS EN 301797 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Ct2 kablosuz telmefon cihazları için r ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300718-3V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Çığ radyo cihazları; Verici ve alıcı sistemler; Bölüm. 3: R ve tte direktifinin madde 3.3 e’sine göre temel şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-13 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (cb) ve yardımcı cihaz (konuşmalı - Konuşmasız özellikli) için özel şartlar

TS EN 300718-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Çığ radyo cihazı; Verici ve alıcı sistemler; Bölüm. 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’ sine göre temel şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301840-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); 1785 mhz - 1800 mhz cept uyumlaştırılmış bandında çalışan sayısal radyo mikrofonları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-10 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı - Bölüm 10: Birinci (ct1 ve ct1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (ct2) cihazı için özel şartla

TS EN 61000-2-12 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 2-12: Çevre - Şehir şebekesi orta-Gerilim güç kaynağı sistemlerinde işaretleşme için ve alçak frekanslı iletilen bozulmalar için uyumululuk seviyeleri

TS EN 300373-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302054-2 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Meteorolojik yardımcı cihazlar (met aids); 200 mw'a kadar güç seviyelerinde ve 400,15 mhz ilâ 406 mhz frekans aralığında kullanılan radyo sonda cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı 

TS EN 301489-27 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 27: Çok düşük güçlü aktif tıbbi implant (ulp-Amı) ve ilgili çevre devreleri (ulp-Amı-P) için özel şartlar 

TS EN 301489-28 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 28: Telsiz sayısal video hatları için özel şartlar

TS EN 301843-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 2: Radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar 

TS EN 301843-4 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 4: Dar band doğrudan yazıcı (nbdp) navtex alıcıları için özel şartlar

TS EN 301843-5 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Deniz radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 5: Mf/hf radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar 

TS EN 302195-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Çok düşük güçlü aktif tıbbi implant (ulp-Amı) ve yardımcı devreleri için 9 khz - 315 khz frekans aralığındaki radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302245-2 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Sayısal dünya radyo (drm) yayın hizmeti için gönderme cihazı - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine uyan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302297 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Analog televizyon yayın hizmeti için gönderme cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine uyan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302077-2 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karasal sayısal ses yayıncılığı için (t-Dab) verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61543/A2 Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 62040-2 Kesintisiz güç sistemleri (kgc) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (emu) kuralları

TS EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301360 V1.2.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 27,5 ghz ilâ 29,5 ghz frekans bandında yer sabit uydulara gönderme yapan uydu kullanıcı terminali (sut) ve uydu etkileşimli terminaller (sıt) için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301489-11 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 11: Karasal ses yayın hizmeti vericileri için özel şartlar 

TS EN 301489-25 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 25: Cdma 1x yaygın spektrumlu mobil istasyonlar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-26 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 26: Cdma 1x yaygın spektrumlu baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar  

TS EN 301489-32 VI.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 32: Yer ve duvar sonda radar uygulamaları için özel şartlar

TS EN 302017-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Genlik modülasyonlu (am) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302018-2 VI.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Frekans modülasyonlu (fm) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-31 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 31: Oldukça çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilir (ulp-Amı) cihazlar ve bunlara ait çevresel cihazlar (ulp-Amı-P) için 9 khz ilâ 315 khz bandındaki cihazlar için özel şartlar  

TS EN 301489-7 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 7: Sayısal hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin (gsm ve dcs) mobil ve taşınabilir radyo ve yardımcı cihazlar için özel şartları 

TS EN 302291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı  

TS EN 301449 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 mhz hücresel bandda (cdma 450) ve 410, 450 ve 870 mhz pamr bandlarında (cdma-Pamr) çalışan cdma yaygın spektrum baz istasyonları için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301526 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 mhz hücresel bandda (cdma 450) ve 410, 450 ve 870 mhz pamr bandlarında (cdma-Pamr) çalışan cdma yaygın spektrumlu mobil istasyonları için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301843-6 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Deniz radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 6: 3 ghz'in üzerindeki frekans bandlarında çalışan gemi güvertelerindeki yer istasyonları için özel şartlar  

TS EN 302064-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - 1,3 ghz ilâ 50 ghz frekans bandında çalışan telsiz video linkleri (wvl); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302426 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 mhz hücresel bandda (cdma 450) ve 410, 450 ve 870 mhz pamr bandlarında (cdma-Pamr) çalışan cdma yaygın spektrumlu tekrarlayıcılar için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301178-2 V1.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında (sadece gmdss'in haricindeki uygulamalar için) çalışan deniz mobil hizmeti için taşınabilir çok yüksek frekanslı (vhf) radyotelefon cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301929-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Deniz mobil hizmetindeki gmdss ve diğer uygulamalar için sahil istasyonları olarak vhf vericileri ve alıcıları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı  

TS EN 302454-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Meteorolojik yardımcı cihazları (met aids); 1668,4 mhz - 1690 mhz frekans aralığında kullanılan radyosondalar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302510-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Çok düşük güçlü aktif tıbbi zarlı vücuda yerleştirilebilir cihazlar ve yardımcı cihazlar için 30 mhz - 37,5 mhz frekans aralığındaki radyo cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300135-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumlulukve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Halk bandı (cb) radyo cihazı; Açı modülasyonlu halk bandı radyo cihazı

TS EN 302066-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Yer ve duvar sonda radar uygulamaları (gpr/wpr) görüntüleme sistemleri; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302448 V 1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan 14/12 ghz frekans bandlarında çalışan trenlerdeki izleme yer istasyonları (est'ler) için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302480 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uçağa monteli gsm sistemi için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302502 V1.2.1 Geniş bandlı radyo erişim şebekeleri (bran); 5,8 ghz sabit geniş bandlı veri iletim sistemleri; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan ımt-2000, cdma çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302537-2 V 1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları (srd); 401 mhz - 402 mhz ve 405 mhz - 406 mhz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü tıbbi veri hizmet sistemleri; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302561 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);25 khz, 50 khz, 100 khz veya 150 khz'lik bir kanal band genişliğinde çalışan sabit ya da sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan radyo cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN ISO 14982 Tarım ve ormancılık makinaları-Elektromanyetik uyumluluk-Deney metotları ve kabul edilebilirlik kriterleri 

TS EN 14010+A1 Makinalarda güvenlik - Motorlu taşıtlarda güç tahrikli park ettirme teçhizeti - Tasarım, imalat, montaj ve işletmeye alma aşamalarında güvenlik ve emu şartları 

TS EN 302248 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Denizde can güvenliği sözleşmesine (solas) uygun olmayan gemilerde kullanılan seyrüsefer radarı; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301489-33 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 33: Ultra geniş band (uwb) iletişim cihazları için özel şartlar 

TS EN 301489-29 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 29: 401 mhz ila 402 mhz ve 405 mhz ila 406 mhz bandlarında çalışan tıbbi veri servis cihazları (meds) için özel şartlar

TS EN 300086-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan iç veya dış rf bağlayıcısına sahip radyo donanımı - Bölüm 2: R ve tte direktifinin 3.2 maddesindeki temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 55016-2-3 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-3: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Havadaki rahatsızlık ölçümeleri 

TS EN 55016-1-1/A1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 1-1: Radyo rahatsızlığı ve bağışıklık ölçme aparatı - Ölçme aparatı 

TS EN 50498:2010 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Araçlardaki elektronik cihazların satış sonrası için ürün aile standardı

TS EN 302574-3 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - Bölüm 3: Dar bantlı sistemler için kullanıcı cihazları (ue)- Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302574-2 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - Bölüm 2: Geniş bant sistemleri için kullanıcı cihazları (ue)- Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302574-1 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - Bölüm 1 - 2010 mhz (toprak-Uzay) ve 2200 mhz (uzay-Toprak) frekans bantlarında için 2170 mhz 1980 mhz faaliyet mss için uydu yer istasyonları için uyumlaştırılmış standart : Geniş bant sistemleri için tamamlayıcı zemin bileşen (tzb) - Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302500-2 V2.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Çok yüksek geniş bandlı (uwb) teknoloji kullanan kısa mesafeli cihazlar (srd) 6 ghz - 8.5 ghz frekans aralığında çalışan konum izleme cihazı bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302065 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Haberleşme amacıyla çok geniş bandlı (uwb) teknolojileri; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301502 V9.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Küresel sistem mobil haberleşmesi (gsm) için uyumlandırılmış en; R&tte yönetmeliğinin madde 3.2'sinde belirtilmiş şartları kapsayan baz istasyonlar ve tekrarlayıcı cihazlar

TS EN 301489-24 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (ue) radyo ve yardımcı cihazlara ait ımt-2000 cdma doğrudan yayılmalı (utra) için özel şartlar 

TS EN 301442 V1.2.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rvette direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan seyyar uydu hizmeti (mss) altındaki 2,0 ghz bandında çalışan kişisel uydu haberleşme şebekelerinde kullanılan avuç içi yer istasyonunu kapsayan seyyar yer istasyonları için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300440-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları; 1 ghz - 40 ghz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 617+A1 Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri-Silo, bunker, ambar ve depolarda yığın halindeki malzemenin depolanmasında kullanılan donanım için emniyet ve elektromanyetik uyumluluk (emu) özellikleri 

TS EN 50121-1/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel 

TS EN 50121-2/AC:2008 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Tüm demiryolu sisteminin dış dünyaya yayımı

TS EN 61543/AC Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 50360/AC:2006 İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 50360/AC İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 300720-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) çok yüksek frekanslı (uhf) gemi güvertesine monteli haberleşme sistemleri ve cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301447 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan sabit uydu hizmetine (fss) tahsis edilen 4/6 ghz frekans bantlarında çalışan gemi güvertesine monteli uydu yer istasyonları (esv) için uyumlaştırılmış en standardı  

TS EN 301489-9 VI.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo donanımı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 9: Telsiz mikrofonlar, benzeri radyo frekans (rf) ses hattı donanımı,kablosuz ses ve kulak içi izleme cihazları için özel şartlar 

TS EN 302194-2 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); İç sularda kullanılan seyrüsefer radarı bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302536-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 315 khz - 600 khz frekans aralığındaki radyo cihazı bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302686 V1.1.1 Akıllı taşıma sistemleri (ıts); 63 ghz ila 64 ghz frekans bandında çalışan radyo iletişim donanımı; Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302617-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu (erm); Yer tabanlı genlik modülasyonu kullanarak uhf havacılık ile mobil servis için uhf radyo vericileri, alıcıları ve alıcı-Vericiler; Bölüm 2: Rtte direktifi madde 3.2 temel gereklilikleri kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302372-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); Algılama ve hareket için cihazlar; 5,8 ghz, 10 ghz, 25 ghz, 61 ghz ve 77 ghz frekans bandında çalışan tank seviyesini sondalama radarı-Bölüm 2: Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300609-4 V9.2.1 Seyyar haberleşmede küresel sistem (gsm)-Bölüm 4: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan tekrarlayıcı cihazlar için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 55016-2-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-2: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Rahatsızlık şiddetinin ölçülmesi 

TS EN 61000-4-21 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) bölüm 4-21: Deney ve ölçme teknikleri - Yansıma odası deney metotları

tst EN 301489-1 V1.9.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı ve hizmetleri için elekttromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 1: Ortak tenik kurallar

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan veri (ve/veya konuşma) iletimi için amaçlanan ve bir anten bağlayıcıya sahip radyo donanımı - bölüm 2: R&tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300296-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikle analog konuşma için tasarımlanmış ayrılmaz anten kullanan radyo cihazı - Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301908-2 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazları (ue); - bölüm 2: Imt-2000 için uyumlaştırılmış en standardı, rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan cdma doğrudan yaygın dizgeli (utra fdd) (ue)

TS EN 301908-3 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 3: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 cdma doğrudan yaygın spektrum (utra tdd) (bs) için harmonize edilmiş en standardı 

TS EN 301908-6 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 6: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma tdd (utra tdd) (ue) için uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301908-7 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 7: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 cdma tdd (utra tdd) (bs) için harmonize edilmiş en standardı 

TS EN 301908-15 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü-Kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs) ve kullanıcı cihazı (ue); Bölüm 15: Imt-2000 için uyumlaştırılmış en evrensel karasal telsiz erişim (e-Utra) (fdd tekrarlayıcılar) r & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan

TS EN 301908-18 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü-Kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs) ve kullanıcı cihazı (ue); Bölüm18: E-Utra, utra ve gsm / edge multi-Standart radyo (msr) baz istasyonu (bs) 

TS EN 302296-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karasal, sayısal televizyon yayın hizmeti (dvb-T) için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302729-2 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Kısa mesafe cihazları (ket), seviye probing radar (lpr) ekipman işletim frekans aralıkları 6 ghz - 8,5 ghz, 24,05 ghz ile 26,5 ghz, 57 ghz64 ghz, 75 ghz - 85 ghz, bölüm 2: R & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan harmonize en standardı

TS EN 302998-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil tv için ekipman verici; Bölüm 1: R & tte direktifi madde 3.2 temel gereksinimleri, ortak gereksinimleri kapsayan harmonize en standardı 

TS EN 302998-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil tv için ekipman verici; Bölüm 2: Vericiler için test düzenlemeler ofdm teknolojisini kullanarak r & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan harmonize en standardı 

TS EN 61000-4-15 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-15 : Deney ve ölçme teknikleri - Kırpışma ölçer - Fonksiyon ve tasarım özellikleri 

TS EN 300296-1 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan ayrılmaz antenleri kullanan radyo donanımı - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları 

TS EN 55016-1-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-1: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Ölçme cihazları (CISPR 16-1-1:2010) 

TS EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Enstrümantal ölçümlerindeki belirsizlik  

tst EN 300440-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları; 1 ghz - 40 ghz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı   

tst EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı    

tst EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı  

TS EN 301091-2 V.1.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Kısa menzilli elemanlar - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematiği (RTTT) - 76 GHz - 77 GHz frekans aralığında çalışan radar donanımı - Bölüm 2: R&TTE direktifinin 3.2 maddesindeki temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı 

tst EN 301357 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri    

TS EN 50360/A1 İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 MHz-3 GHz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı  

TS EN 62041 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünler - EMU özellikleri  

TS EN 61000-3-12:2011(EN) Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 3-12: Sınır değerler - Faz başınan 16 a ve 75 a giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerler  

TS EN 300422-2 V1.3.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - 25 mhz ila 3 ghz frekans bölgesinde kablosuz mikrofonlar için teknik karakteristikler ve deney metodları 

TS EN 300433-2 V1.3.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti-Çift yan band (dsb) ve/veya tek yan band (ssb) genlik modülasyonlu halk bandı radyo cihazı-Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 300676-2 V1.5.1(EN) Genlik modülasyonu kullanarak vhf hava mobil hizmet alıcıları ve zemin tabanlı vhf el, mobil ve sabit radyo vericileri; Bölüm 2: Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en r & tte direktifinin 

TS EN 301489-23 V1.5.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 23: Imt-2000 cdma doğrudan yayılmalı (utra) baz istasyonu (bs) radyoları, tekrarlayıcıları ve yardımcı cihazları için özel şartlar 

TS EN 301908-19 V5.2.1 Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış enstandardı, r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 19: Ofdma tdd wman (mobile wimax) tdd kullanıcı donanımı (ue)  

TS EN 301908-20 V5.2.1(EN) Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış en standardı, r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 20: Ofdma tdd wman (mobile wimax) tdd baz istasyonları (bs) 

TS EN 301908-21 V5.2.1(EN) Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış en standardı r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 21: Ofdma tdd wman (mobile wimax) fdd kullanıcı donanımı (ue 

TS EN 302208-2 V1.4.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);2 w'a kadar güç seviyelerinde 865 mhz - 868 mhz bandında çalışan radyo tanımlama cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı  

TS EN 302858-2 V1.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik (rttt); Otomotiv uygulamaları için 24,25 ghz frekans aralığı için 24,05 ghz kısa menzilli radar cihazı;Bölüm 2: R & tte direktifi madde 3.2 şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 302885-2 V1.1.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Taşınabilir çok yüksek frekans (vhf) entegre el d sınıfı dsc vhf bantlarında çalışan deniz mobil hizmeti için telsiz ekipmanları;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.2 şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı  

TS EN 302885-3 V1.1.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Taşınabilir çok yüksek frekans (vhf) entegre el d sınıfı dsc vhf bantlarında çalışan deniz mobil hizmeti için telsiz ekipmanları;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.3 (e) şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 305550-2 V1.1.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd);246 ghz frekans aralığında 40 ghz kullanılacak radyo cihazı;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 55017 Pasif EMU süzme cihazlarının bastırma özelliklerini ölçme metotları 

TS EN 50443 Yüksek gerilim a.a.elektrik cer sistemleri ve/veya yüksek gerilim a.a. güç tedarik sistemleriyle boru hatlarında oluşan elektromanyetik girişim etkileri 

TS EN 50293 Elektromanyetik uyumluluk-Yol trafik işaret sistemleri-Ürün standardı 

TS EN 300386 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Telekomünikasyon şebeke cihazları; Elektromanyetik uyumluluk

TS EN 301559-2 V1.1.2(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 27: 2483,5 Mhz ve 2500 Mhz bandı arasında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi implantlar R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı 

TS EN 301843-1 V1.3.1(EN) Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Denizcilikte Kullanılan Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 1:Ortak Teknik Özellikler

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı 

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı   

tst EN 50121-3-1/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları-Tren ve komple taşıt   

tst EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı 

tst En 50121-4/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı 

TS EN 61326-2-5 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-5: Özel şartlar - Iec 61784-1, cp 3/2'ye göre arayüzleri olan sahra cihazları için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları  

TS EN 50443 Yüksek gerilim a.a. güç besleme sistemleri ve/veya yüksek gerilim a.a. elektrik cer sistemlerinin boru hatlarında neden olduğu elektromanyetik girişim etkileri  

TS EN 50413/A1 İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz - 300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard 

TS EN 50083-8 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 8: Şebekeler için elekromanyetik uyumluluk 

TSE CLC/TR 50083-2-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 2-2: LTE baz istasyon işaretlerinin varlığında DVB-T alma ile ilgili girişim sorunları 

TS EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı  

TS EN 301489-34 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (UE) radyo ve yardımcı cihazlara ait harici güç kaynağı (HGK) için özel şartlar  

TS EN 61800-3/tstA1 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı   

TS EN 12895 Endüstriyel araçlar - Elektromanyetik uyumluluk

TS ETSI EN 300 330 V1.2.2 Elektroamnyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa menzilli cihazlar (srd) - 9 khz ile 30 mhz frekans aralığındaki endüktif döngü sistemleri ve 9 khz ile 25 mhz frekans aralığındaki radyo cihazları için teknik özellikler ve deney metotları

TS ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); 2 w güç seviyesine kadar 865 mhz - 868 mhz bandında çalışan radyo frekansla tanıma cihazı; Bölüm 1: Teknik kurallar ve ölçme metotları

TS ETSI EN 301 489-4 V2.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 4: Sabit radyo hatları, yardımcı cihazı ve hizmetleri için özel şartlar    

TS ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar  

TS ETSI EN 300 296-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikle analog konuşma için tasarımlanmış ayrılmaz anten kullanan radyo cihazı - Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı   

TS ISO 7176-21 Tekerlekli sandalyeler - Bölüm 21: Elektrikli tekerlekli sandalyelerin, üç tekerleklilerin ve batarya şarj cihazlarının elektromanyetik uyumluluğu için gereklilikler ve deney yöntemleri

TS 6080 EN 60437 Yüksek gerilim izolâtörlerinde radyo girişim deneyi

TS EN 50083-8 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 8: Şebekeler için elekromanyetik uyumluluk 

TS EN 50083-8/A11 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 8: Şebekeler için elektromanyetik uyumluluk 

TS EN 50147-1 Yankısız odalar - Bölüm 1: Ekran zayıflatmasının ölçülmesi

TS EN 50147-2 Yankısız odalar - Bölüm 2: Saha zayıflatmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS EN 55016-1-3 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 1-3: Radyo rahatsızlığı ve bağışıklık ölçme aparatı - Yardımcı donanım - Rahatsızlık şiddeti

TS EN 61000-2-9 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 2: Çevre - Kısım 9: Hemp çevresinin tanımı - İletilen bozulum - Temel emu standardı 

TS EN 61000-4-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-1: Deney ve ölçme teknikleri - Iec 61000-4 serisine genel bakış

TS EN 61000-2-12 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 2-12: Çevre - Şehir şebekesi orta gerilim güç kaynağı sistemlerinde işaretleşme ve alçak frekanslı iletilen bozulmalar için uyumluluk seviyeleri

TS EN 61326/tst AC Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanım için elektrikli cihazlar-Elektromanyetik uyumluluk (emu) şartları  

TS EN 61566 Radyo frekans elektromanyetik alanlara maruz kalan ölçme - 100 khz ilâ 1 ghz frekans aralığındaki alan şiddeti  

tst EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS EN 62209-1 Elde tutulan ve vücuda takılan telsiz haberleşme cihazlarından kaynaklanan radyo frekans alanlarına insanların maruz kalması - İnsan modelleri, ölçme cihazları ve işlemler - Bölüm 1: Kulağa çok yakın kullanılan ve elde tutulan cihazlar için özgül soğurma oranının (sar) belirlenmesi için işlem (300 mhz - 3 ghz frekans aralığı)  

TS EN 300086-1 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan iç veya dış rf bağlayıcısına sahip radyo donanımı - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları 

TS EN 300220-3 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (emr); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Güç seviyesi 500 mw'a kadar olan 25 mhz-1000 mhz aralığında kullanılan radyo cihazları; Bölüm 3: R ve tte direktifi madde 3.2 'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300220-3 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (emr); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Güç seviyesi 500 mw'a kadar olan 25 mhz-1000 mhz aralığında kullanılan radyo cihazları; Bölüm 3: R ve tte direktifi madde 3.2 'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300440-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları; 1 ghz - 40 ghz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301025-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Genel haberleşme için vhf radyotelefon cihazı ve sınıf "d" sayısal seçmeli çağrı (dsc) için ilgili cihazlar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

TS EN 301025-3 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Genel haberleşme için vhf radyotelefon cihazı ve sınıf "d" sayısal seçmeli çağrı (dsc) için ilgili cihazlar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e) gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı 

tst EN 301166 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm)- Kara mobil hizmetleri - Anten bağlantı elemanı olan ve darband kanallarda çalışan (konuşma ve /veya data (veri)) sayısal haberleşme ve / veya analog radyo cihazları için teknik karakteristikler ve deney şartları   

TS EN 301178 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Vhf bandlarında çalışan deniz hareketli hizmetler için taşınabilir çok yüksek frekanslı (vhf) telsiz telefon cihazları için ölçme yöntemleri ve teknik özellikler (gmdss) haricindeki sistemler için )  

TS EN 301357 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri

TS EN 301489-3 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar  

tst EN 301489-26 V2.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 26:Imt-2000 cdma, çoklu-Taşıyıcılı baz istasyonlar ve bunlarla ilişkin cihazlar için özel şartlar

TS EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı 

 

TS EN 302296 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karasal, sayısal televizyon yayın hizmeti (dvb-T) için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı