trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Elektromanyetik uyumluluk ( EMU), Emisyon Standartları

Yıllardır içinde bulunduğumuz test, belgelendirme sektöründe giderek önem kazanan aşağıdaki tüm standartların tümüne test, denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktayız.

 

TS EN 61000-3-11 Elektromanyetik uyumluluk (emu)_bölüm 3-11:Sınır değerler-Düşük gerilimli şehir şebekesi besleme sistemlerindeki gerilim değişimleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınır değerleri-Beyan akımı <75a olan ve bağlantısı şarta dayalı donanım

TS EN 50385 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 MHz- 40 GHz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının, referans seviyelere veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Kamuyla ilgili  

TS EN 61000-4-7 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-7: Deneyler ve ölçme teknikleri - güç kaynağı sistemlerinde ve bunlara bağlı cihazlardaki harmonik ve ara harmoniklerin ölçmeleri ve ölçme cihazı için genel kılavuz 

TS EN 61000-2-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Çevre - Düşük frekanslı iletilen bozulmalar için sanayi tesislerindeki uyumluluk seviyeleri

TS EN 50370-1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Makine aletleri için ürün aile standardı - Bölüm 1: Emisyon

TS EN 50065-2-1/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak güçlü elektrik tesislerinde işaretleşme - Bölüm 2-1: 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan ve ev, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanan sistemler ve şehir şebekesi haberleşme donanımı için bağışıklık kuralları 16.01.2006 

TS EN 50065-2-2/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları 

TS EN 50065-2-3/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı 

TS EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlar-Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

TS EN 55012 Taşıtlar, tekneler ve içten yanmalı motorla çalışan araçlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Off-Board radyo alıcılarının korunması için sınırlar ve ölçme metotları

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - Emu bağışıklık kuralları

TS EN 61547 Genel aydınlatma amaçları için kullanılan donanımlar- Emu bağışıklık kuralları 

TS EN 55012/A1 Araçlar, botlar ve iç yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri -

TS EN 55016-1-1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 1-1: Radyo rahatsızlığı ve bağışıklık ölçme aparatı - Ölçme aparatı 

TS EN 55016-1-4 Radyo bozulmasının özelliği ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları- Bölüm 1-4: Radyo bozulması ve bağışıklık ölçme aparatı - Yardımcı cihaz - Havadan bozulmalar için antenler ve deney siteleri

TS EN 55016-2-3/A1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-3: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Havadaki rahatsızlık ölçümeleri 

TS EN 55014-1/A1 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım 

TS EN 55020/ISI Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları - Madde 1.7'nin açıklaması

TS EN 62040-2/AC Kesintisiz güç sistemleri (kgc) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (emu) kuralları

TS EN 55014-1/A2 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 55016-1-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-4: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için antenler ve deney yerleri 

TS EN 55016-2-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-4: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Bağışıklık ölçmeleri (CISPR 16-2-4:2003)

tst EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Emu ölçümlerindeki belirsizlik

TS EN 50065-2-3/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 55016-2-3/AC Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-3: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Havadaki rahatsızlık ölçümeleri

TS EN 55016-1-4/A1 Radyo bozulmasının özelliği ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları- Bölüm 1-4: Radyo bozulması ve bağışıklık ölçme aparatı - Yardımcı cihaz - Havadan bozulmalar için antenler ve deney siteleri

TS EN 61000-4-7/A1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Deney ve ölçme teknikleri - Harmonik ve ara harmonik ölçmeler ve enstrümantasyon - Güç besleme sistemleri ve bunlara bağlanan donanım için 

TS EN 55016-1-1/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 1-1: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları – Ölçme cihazları 

TS EN 55016-1-2/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar - İletim yoluyla yayılan bozulmalar (CISPR 16-1-2:2003/A1:2004)

TS EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı 

TS EN 61000-4-20 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-20: Deney ve ölçme teknikleri - Dik elektromanyetik (tem) dalga klavuzlarında emisyon ve bağışıklık deneyleri

TS EN 55016-1-4/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-4: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için antenler ve deney yerleri 

TS EN 55015 Elektrikli aydınlatma ve benzer cihazların radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme metotları 

TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aygıtlar, elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için kurallar- Bölüm 1: Yayılım (CISPR 14-1:2005)

TS EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-3: Genel standardlar - Yerleşim, ticari ve hafif sanayi ortamları için yayınım standardı (IEC 61000-6-3: 2006) 

TS EN 55016-2-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-1: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-1:2014)

tst EN 55014 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 55016-1-2/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar – İletim yoluyla yayılan bozulmalar (CISPR 16-1-2:2003/A2:2006) 

TS EN 55016-1-3 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-3: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar - Bozulma gücü (CISPR 16-1-3:2004) 

TS EN 12015 Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon 

TS EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-4: Genel standardlar - Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı 

TS EN 55014-1/A1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aygıtlar, elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için kurallar - Bölüm 1: Yayılım (CISPR 14-1:2005/A1:2008) 

TS EN 61000-3-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım yayınımları için sınırlar (faz başına ? 16 A giriş akımı taşıyan donanım) 

TS EN 55016-1-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için kuplaj elemanları

TS EN 55016-2-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-1: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme cihazları - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri

TS EN 55016-4-2/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır modelleme - Ölçme techizatının belirsizliği 

TS EN 55016-2-3/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-3: Bozulma ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri 

TS EN 55016-2-1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-1: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Temaslı durumdaki rahatsızlık ölçümleri   

TS EN 61000-2-4/AC Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Ortam - Alçak frekansta iletim yoluyla bozulmalar için sanayi tesislerinde uyumluluk seviyeleri 

TS EN 55016-1-1/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-1: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Ölçme cihazları 

TS EN 55014-1/tst A2 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım   

TS EN 55015 Elektrikli aydınlatma ve benzeri donanımın radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme yöntemleri (CISPR 15:2013 + IS1:203 + IS2:2013) 

TS EN 55016-1-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları -İletim yoluyla yayılan bozulmalar için kuplaj elemanları (CISPR 16-1-2:2014) 

TS EN 55016-4-2/tst A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır modelleme - Ölçme techizatının belirsizliği  

TS EN 61000-2-4/tst AC Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Ortam - Alçak frekansta iletim yoluyla bozulmalar için sanayi tesislerinde uyumluluk seviyeleri   

TS EN 61000-3-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınır değerler - Harmonik akım yayınımları için sınır değerler (faz başına cihaz giriş akımı ? 16 A) (IEC 61000-3-2:2014) 

TS EN 55016-2-3/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-3: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri –Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-3:2010/A2:2014) 

TS EN 55016-2-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-2: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - İletim yoluyla yayılan bozulma gücünün ölçülmesi CISPR 16-2-2:2010) 

TS EN 55016-2-3/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-3: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri – Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-3:2010/A1:2010) 

TS EN 61000-3-3 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-3: Sınır değerler - Beyan akımı faz başına 16 A’ya kadar (dahil) olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan cihazlar için alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınırları 

TS EN 55016-2-3 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-3: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-3:2010)  

TS EN 61000-6-4/A1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) – Bölüm 6-4: Genel standardlar – Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010) 

TS EN 55016-1-5 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 1-5: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları – 5 MHz ila 18 GHz için anten kalibrasyon deney yerleri ve referans deney yerleri  

TS EN 55016-1-6 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 1-6: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları – EMU anten kalibrasyonu  

TS EN 55032 Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları  

tst EN 55032 Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları   

tst EN 12015 Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon    

TS EN 60601-1-2 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik bozulmalar - Özellikler ve deneyler  

TS EN 55011 Sanayi, bilimsel ve tıbbi donanım - Radyofrekans bozulma karakteristikleri – Sınır değerleri ve ölçme yöntemleri (CISPR 11:2009, değiştirilmiş)  

TS EN 55015/A1 Elektrikli aydınlatma ve benzeri donanımın radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme yöntemleri (CISPR 15:2013/A1:2015)  

TS EN 55013/A1 Ses ve televizyon yayını alıcıları ve bunlarla ilişkili cihazlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Ölçme metotları ve sınır değerleri  

TS EN 55016-1-3/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-3: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar - Bozulma gücü 

TS EN 55032/AC Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları  

TS EN 55025 Araçlar, tekneler ve içten yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Araçta bulunan alıcıların korunması için sınır değerler ve ölçüm yöntemleri

TS EN 12015/tst T1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yolcu taşıma bantları için ürün aile standardı - Emisyon   

TS EN 13757-2 Ölçü aletlerinde haberleşme sistemleri ve uzaktan okuma - Bölüm 2: Fiziki ve hat katmanı

TS EN 55016-2-4 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-4: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Bağışıklık ölçümleri

TS EN 55025 Taşıtlar, gemiler ve içten yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Yerleşik alıcıların korunması için sınır değerleri ve ölçme yöntemleri   

TS EN 61000-4-17 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-17: Deney ve ölçme teknikleri-D.a giriş güç uçlarında meydana gelen dalgacıklara karşı bağışıklık deneyi  

TS EN 61967-6/A1 Tümleşik devreler - 150 khz - 1 ghz elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 6: Temaslı yayınların ölçülmesi - Manyetik prop metodu