trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Diğer Fiber Optik Ekipmanları Standartları

Diğer Fiber Optik Ekipmanlarının kontrollerinde deneyimli ve profesyonel olarak test, denetim ve belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

TS EN 62148-10 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 10: Sff mu dupleks 20 uçlu alıcı-Vericiler

TS EN 62148-4 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 4: Pn 1x9 plastik optik fiber alıcı-Vericiler 

TS EN 62148-5 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 5: Sc 1x9 fiber optik modüller

TS EN 62148-7 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 7: Sff lc 10 uçlu alıcı-Vericiler

TS EN 62148-8 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 8: Sff lc 20 uçlu alıcı-Vericiler

TS EN 62148-9 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 9: Sff mu dupleks 10 uçlu alıcı-Vericiler 

TS EN 62149-6 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Performans standardları - Bölüm 6: 650 nm 250 mbit/s plastik optik fiber alıcı-Vericiler

TS EN 61746-2 Optik zaman bölgesi yansıtıcıların (otdrs) kalibresi- Bölüm 2:Çok modlu fiberler için otdr 

TS EN 62496-3 Optik devre kartları - Bölüm 3: Performans standardı -Genel ve klavuz 

TS EN 61746-1 Optik zaman bölgesi yansıtıcıların (otdrs) kalibresi- Bölüm 2:Tek modlu fiberler için otdr 

TS EN 62129-2 Dalgaboyu/optik frekans ölçüm cihazlarının kalibrasyonu bölüm 2: Michelson tek dalgaboyu ölçerleri

TS EN 62496-2-1 Optik devre kartları - Bölüm 2-1:Ölçümler- Optik değişim ve izolasyon 

TS EN 50411-2-4 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 2-4: Sızdırmaz kubbe biçiminde tip 1 fiber ekleme kutuları - S ve a kategorileri için

TS EN 61757-1 Optik lif algılayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 62343 Dinamik modüller-Genel ve kılavuz 

TS EN 62148-17 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve arayüz standardları - Bölüm 17: Çift eşeksenli RF bağlayıcılara sahip verici ve alışı bileşenleri 

TS EN 61746-2/AC Zaman bölgesi optik reflektometrelerin (OTDR) kalibrasyonu - Bölüm 2: Çok modlu fiberler için OTDR 

TS EN 62343-5-1 Dinamik modüller - Deney metotları - Bölüm 5-1: Dinamik kazanç eğilme eşitleyicisi - Kazanç eğilme oturma süresinin ölçmesi

TS EN 50411-3-8 Fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve mahfazalar - Mamül özellikleri - Bölüm 3 - 8: Kategori C için fiber yönetim sistemi, tip 1 bağlantı ucu donanım kutusu

TS EN 62343-1 Dinamik modüller - Bölüm 1: Performans standardları - Genel şartlar 

TS EN 62343-3-2 Dinamik modüller - Bölüm 3-1:Performans özellik şablonları- Optik kanal izleyici 

TS EN 61757-1-1 Fiber optik sensörler - Bölüm 1-1: Gerinim ölçümü - Fiber Bragg ızgaralarına dayalı gerinim sensörleri

TS EN 61315 Fiber optik güç ölçerlerin kalibrasyonu

TS EN 62496-1 Optik devre kartları - Bölüm 1: Genel 

TS EN 62496-3-1  Optik devre kartları - Performans standardı - Bölüm 3-1:Bağlayıcısız optik cam fiber kullanılan esnek optik devre kartları 

TS EN 62496-2-2:2011 Optik devre kartları - Bölüm 2-2:Ölçümler- Optik devre kartlarının boyutları