trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Aksesuarlar Standartları

Telekomünikasyon Aksesuarları ile ilgili standartların tümü aşağıda bulunmaktadır. Yıllardır kaliteden ödün vermeden çalışmalara devam eden şirketimiz aşağıdaki maddeler ile ilgili tüm test, denetim ve belgelendirme hizmetlerini sizlere sunmaktadır.

 

TS 8117 EN 60118-0 İşitme cihazları bölüm 0: Elektroakustik karakteristiklerle ilgili ölçme metotları

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları-Bölüm 4: Çalışma standard mikrofonları için özellikler

TS EN 61842 Konuşma ile iletiminde kullanılan mikrofonlar ve kulaklıklar

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin tayini - Bölüm 1: Gerçek kulak içerisine yerleştirilen mikrofonun kullanıldığı teknik (mıre tekniği)

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilen ses kaynaklarından ortaya çıkan sesin tayini - Bölüm 1: Gerçek bir kulakta mikrofon kullanma tekniği (mıre tekniği)

TS EN 62537 Iec 609582ye dayalısayısal giriş sinyalleriyle hoparlörler için arayüz

TS EN 62458  Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Geniş sinyal parametrelerinin ölçülmesi

TS EN 62459 Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Taşıyıcı parçaların ölçülmesi 

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1

TS EN 50332-1 Ses sistem cihazı - Kulaklıklar ve taşınablir ses cihazları ile birleşik kulaklıklar - En büyük ses basıncı seviye ölçüm metodu ve sınır değerleri - Bölüm 1: Paket cihazlar için genel metot

TS EN 50332-2 Ses sistemi donanımı: Taşınabilir ses donanımına ilişkin başa ve kulağa takılan kulaklık - Azami ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi ve sınır hususlar - Bölüm 2: Başa ve kulağa takılan kulaklıkların her birisinin ayrı ayrı veya her ikisinin beraber sunberaber sunulması durumunda başa takılan kulaklığa uyan takım  

TS EN 60268-4 Ses sistemi donanımı - Bölüm 4: Mikrofonlar 

TS EN 62459:2011/AC Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Taşıyıcı parçaların ölçülmesi

TS EN 62777 Yönlü hoparlör dizi sisteminin ses alanı için kalite değerlendirme yöntemi

TS EN 61094-3 Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod

TS EN 61094-3/AC Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod

TS EN 50332-3 Ses sistemi donanımı: Kişisel müzik çalarlar ile ilişkili başa ve kulağa takılan kulaklık - Maksimum ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi - Bölüm 3: Ses dozu yönetimi için ölçüm yöntemi

TS 976 EN 60268-5 Ses sistemi cihazları - Bölüm 5: Hoparlörler

TS 6661 EN 60118-6 İşitme cihazları- Bölüm 6: İşitme cihazları için elektrik giriş devrelerinin özellikleri

TS EN 60268-5/A1 Ses sistemi donanımları - Bölüm 5: Hoparlörler

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları - Bölüm 4: Çalışma standardı olarak kullanılan mikrofonların özellikleri 

TS EN 61094-1 Ölçme mikrofonları - bölüm 1: Lâboratuvar standard mikrofonları için özellikler

TS EN 61094-2:2009 Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 2: Laboratuvar standard mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu için birincil metot

TS EN 61305-5 Evde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri - Ölçme metotları ve performans tayini bölüm 5: Hoparlörler (ıec 61305-5: 2003)