trarbgzh-TWenfrkadefaru

Radyo Röle ve Sabit Uydu İletişim Sistemleri Standartları

Dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biri olarak aşağıda bulunan tüm standartlarda belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

 

TS EN 61079-1 Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 1: Bina dışı birimlerde radyo frekans ölçmeleri

TS EN 61319-1+A11 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları-Bölüm 1: Avrupa

TS EN 60510-2-5 Uydu yer istisyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler-Kısım 5: Frekans modulatörleri

TS EN 60510-2-6 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler-Kısım 6: Frekans demodülatörleri

TS EN 60510-3-4 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 3: Alt sistemlerin kombinasyonları için ölçmeler-Kısım 4: Frekans bölmeli çoklayıcı iletişimi için ölçmeler

TS EN 60835-2-2 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2-Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım iki anten

TS EN 60835-2-4 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 4: Modülatör/demodülatör ihtiva eden gönderici/alıcı

TS EN 60835-2-5 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 5: Sayısal işaret işleme alt sistemleri

TS EN 60835-2-6 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 6: Koruyucu anahtarlama

TS EN 60835-2-7 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2 : Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 7: Farklılık faktörü anahtarlaması ve birleştirme cihazı

TS EN 60835-2-9 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 9: Hizmet kanalları

TS EN 60835-2-10 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 10: Bütün sistemin çalışma niteliği

TS EN 60835-3-1 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 1: Genel

TS EN 60835-3-2 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 2: Anten

TS EN 60835-3-4 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 4: Düşük gürültü yükselteci

TS EN 60835-3-5 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 5: Alt ve üst dönüştürücüler

TS EN 60835-3-6 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 6: Yüksek güç yükselteçleri

TS EN 60835-3-7 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 7: Alma sistemlerinin güvenilirlik değeri

TS EN 60835-3-9 Sayısal mikrodalgaradyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 9: Uç cihazı taşıma başına kanal-Fa2 kaydırmalı anahtarlama

TS EN 60835-3-10 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 10: Uç cihazı tdma trafik yer istasyonu

TS EN 60835-3-12 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 12: Bütün sistemin çalışma niteliği

TS EN 60835-3-13 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 13: Vsat sistemleri

TS EN 60835-3-14 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 14-Uydu haberlerini toplama için yer istasyonları

TS EN 61079-5 Uydu yayın iletişimde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metodu bölüm 5: Mac/paket sistemi için kod çözücü birim üzerinde elektriksel ölçmeler

TS EN 60835-2-11 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Yeryüzünde kullanılan radyo - Röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 11: Çapraz polarizasyon girişim iptalcileri"

TS EN 60835-1-2 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1:Yeryüzünde kullanılan raydo-Role sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler kısım 2: Temel karakteristikler

TS EN 60835-3-11 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3:Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 11:Scpc-Psk kaydırmalı anahtarlama iletişimi için hizmet kanalı cihazı

TS EN 60835-1-3 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1:Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler-Kısım 3: İletim karakteristikleri

TS EN 60835-3-6 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler kısım 6: Yüksek güçlü yükselteçler

TS EN 60835-3-7 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları- Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 7: Alıcı sistemin yararlılığı

TS EN 60835-3-9 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3:Uydu yer istasyonlarında ölçmeler kısım 9: Scpc-Psk terminal donanımları

TS EN 60510-2-5 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler kısım 5: Frekans modülatörleri

TS EN 60510-2-6 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları - bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler - kısım altı: Frekans demodülatörleri

TS EN 60510-3-4 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları - bölüm 3: Alt-Sistemlerin birleşimleri için ölçme metotları - kısım 4: Frekans bölmeli çoklamalı (f.d.m.) iletim sistemleri için ölçmeler

TS EN 301997-2 V.1.1.1 İletişim ve çoklama (tm); Çok noktalı cihaz; 40,5 ghz ilâ 43,5 ghz frekans bandında çoklu ortam telsiz sistemlerinde (mws) kullanmak için radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302186 V.1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel kuralları kapsayan 11/12/14 ghz frekans bandlarında çalışan uydu mobil hava yer istasyonları (aes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301428 V1.3.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Çok küçük hüzmeli terminal (vsat) cihazları için uyumlaştırılmış en standardı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 11/12/14 ghz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları

TS EN 301443 V1.3.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Çok küçük hüzmeli terminal (vsat) cihazları için uyumlaştırılmış en standardı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 4 ghz ve 6 ghz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları

TS ETS 300487/A1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Veri haberleşmesi yapan ve 1,5 ghz bandında çalışan sadece alıcı mobil yer istasyonları (romes); Radyo frekans (rf) özellikleri 12.10.2006 33.060.30

TS EN 302340 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan sabit uydu hizmeti (fss)'e tahsis edilmiş 11/12/14 ghz frekans bandında çalışan gemi güvertesindeki uydu yer istasyonları (esv) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan veri (ve/veya konuşma) iletimi için amaçlanan ve bir anten bağlayıcıya sahip radyo donanımı - bölüm 2: R&tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300793 V1.1.1 Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Yeryüzü seyyar hizmeti - Tip deneyi için cihaz tanıtımı  

TS EN 62634 Radyo veri sistemi (RDS) - Alıcı ürünler ve karakterleri- Ölçüm yöntemleri

tst EN 300328 V1.7.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Geniş bandlı iletim sistemleri; Yaygın spektrum modülasyon tekniğini kullanan ve 2,4 ghz ısm bandında çalışan veri iletim cihazı; Bölüm 2:R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı  

tst EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 301357 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri

TS IEC 60489-6 Seyyar hizmetlerde kullanılan radyo donanımı - Ölçme metotları - Bölüm 6: Veri donanımı

TS EN 60244-15 Radyo vericileri için ölçme metotları - Bölüm 15: Ses yayını için genlik modülasyonlu vericiler

TS EN 300328 V1.8.1(EN) Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

TS EN 302288-2 V1.6.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazlar; Karayolu ulaştırma ve trafik telematik (RTTT); 24 GHz aralığında çalışan kısa mesafe radar cihazı R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel ozellikleri kapsayan harmonize edilmis EN 

TS EN 62272-2 Sayısal radyo mondiale (DRM) - Bölüm 2: 30 MHz altındaki frekans bandında çalışan sayısal radyo- DRM vericileri için ölçme metotları 

TS EN 62106 87,5 MHz ila 108.0 MHz frekans aralığında VHF/FM ses yayını için radyo veri sistemi (RDS) özellikleri 

TS EN 300220-1 V 2.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); Güç seviyesi 500 mW'a kadar olan 25 MHz-1000 MHz aralığında kullanılan radyo cihazları; Bölüm 1:Teknik özellikler ve test metotları

TS ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar  

TS ETSI EN 300 328 V1.9.1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı  

TS EN 62803 Telsiz iletişimi için iletim donanımı - Fiber sistemlerde yüksek frekanslı radyoda optik-elektrik dönüşüm cihazının frekans tepkisi - Ölçüm yöntemi  

TS EN 62209-1 Elle tutulan ve vücuda monte edilen kablosuz iletişim cihazlarında radyo frekans alanına insan maruziyetinde emilim hızının değerlendirilmesi için ölçüm prosedürü - Bölüm 1: Kulak arkasında kullanılan cihazlar (300 MHz ila 6 GHz frekans aralığı)

TS 2086 EN 60244-1 Radyo frekans vericileri için ölçme metotları bölüm 1:Yayın vericilerinin genel özellikleri

TS 2202 EN 60244-5 Radyo vericileri için ölçme yöntemleri - Bölüm 5: Televizyon vericilerinin performans özellikleri

TS EN 60244-8 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 8: Televizyon vericilerinin ve aktarıcılarının ölçmesinde kullanılan artık-Yanbant demodülatörleri için çalışma niteliği karakteristikleri  

TS EN 60244-12-1 Radyo vericileri için ölçme metotları bölüm 12: Ses ve televizyon yayınında kullanılan vericilerde ve aktarıcılarda kullanılacak tanımlayıcı dokümanların hazırlanması için gerekli kılavuz - Belirtilecek karakteristikler

TS EN 60244-12-2 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 12: Ses ve televizyon yayınında kullanılan vericilerde ve aktarıcılarda kullanılacak tanımlayıcı dokümanların hazırlanması için gerekli kılavuz - Özelliğe ilişkin çizelgeler

TS EN 61110 Gemiler için omega sistemi ve diferansiyel omega alıcıları-İşletim ve çalışma niteliği gerekleri-Deney metotları ve gerekli deney sonuçları 

TS EN 61114-1 11/12 ghz bandındaki uydu yayınlarında kullanılan alıcı antenler - Bölüm 1: Elektriksel ölçmeler 

TS EN 62071 Video kaydedici- 6,35 mm manyetik kaset kullanan helezonik taramalı sayısal- Format d-7

TS EN 300113-1 V1.7.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 301357 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri 

TS EN 301489-3 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar  

TS EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı