trarbgzh-TWenfrkadefaru

Odiyo ve Video Mühendisliği ile İlgili Ekipman ve Sistemler Standartları

Odiyo ve Video Mühendisliği le ilgili standartların maddeleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda bulunan tüm standartların test ve denetimlerini yaparak belgelerinizi hazırlıyoruz.

 

TS EN 50049-1 Evde veya benzeri yerlerde kullanılan elektronik teçhizatının birbirine bağlanması gerekleri, televizyona bağlanan cihazlara ait bağlayıcı 

TS EN 60094-1 Manyetik bantlar- Ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 1: Genel şartlar ve özellikler 

TS EN 60094-2 Manyetik bant ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 2: Kalibrasyon bantları 

TS EN 60094-3 Manyetik bant ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 3: Manyetik bant bant üzerine ses kaydedici ve ses okuyucu cihazların özelliklerini ölçme metodu 

TS EN 60094-4 Manyetik bantlar- Ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 4: Manyetik bantların mekanik özellikleri 

TS EN 60094-5 Manyetik bantlar- Ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 5: Manyetik bantların elektriksel özellikleri 

TS EN 60094-7 Manyetik bant ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 7: Ticari bant kayıtları ve ev benzeri kullanımlar için kaset 

TS EN 61319-1+A11 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları-Bölüm 1: Avrupa 

TS EN 60933-4 Ses, görüntü ve sesli görüntü sistemleri -Arabağlantılar ve uyumlandırma değerleri-Bölüm 4: Ev ve benzeri yerlerdeki sayısal kablo yolu için bağlayıcı kordon takımı (d2b)

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları-Bölüm 4: Çalışma standard mikrofonları için özellikler 

TS EN 61146-1 Görüntü kameralar 1- (pal/secam/ntsc) ölçme metotları-Bölüm 1: Yayın dışı tek-Sönsörlü kameralar 

TS EN 60244-10 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 10:Araya girme deney işareti kullanılan televizyon vericileri ve aktarıcıları için ölçme metotları

TS EN 60244-11 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 11:Fm ses yayını için aktarıcılar 

TS EN 60244-12-1 Radyo verilcileri için ölçme metotları-Bölüm 12:Ses ve televizyon yayını ile ilgili açıklayıcı föylerin hazırlanması için kılavuz-Belirtilmesi gereken karakteristikler 

TS EN 60244-12-2 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 12:Ses ve televizyon yayını ile ilgili açıklayıcı föylerin hazırlanması için kılavuz spesifikasyon föyleri

TS EN 60244-13 Radyo vericileri için ölme metotları-Bölüm 13:Fm ses yayını için çalışma niteliği karakteristikleri

TS EN 300798 V 1.1.1 Sayısal ses yayını - Dağıtım anayüzü - Sayısal temelband fazı ve ikincil arayüzü

TS EN 50248 Sayısal ses yayını (ssy-Dab) sistemi - Alıcılarının karakteristikleri 

TS EN 50320 Sayısal ses yayım sistemi - Alıcılar için dab emirli düzeneklerin özellikleri (dcsr) 

TS EN 61904 Video kaydedici- 12/65 mm manyetik kaset ve veri sıkıştırmayı içeren helezonik taramalı sayısal bileşenli video kaset kaydetme formatı

TS EN 61909 Ses kaydedici- Minidisk sistem

TS EN 62070 Sayısal radyo programı video kaydedicileri- Kayıt için belirleyici metotlar ve/veya üretilen hata durumu (ıec 62070:2001) 

TS EN 50157-2-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik donanım ara bağlantı özellikleri- Av- Link- Bölüm 2-2: Komutları yönlendiren temel sistem 

TS EN 50157-2-3 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik donanım arabağlantı özellikleri- Av.luk- Bölüm 2-3: Sistem yönelimli uygulama

TS EN 61966-8 Multimedya sistemleri ve donanımı- Renk ölçümü ve yönetimi- Bölüm 8: Multimedya renk tarayıcıları (ıec 61966-8:2001) 

TS EN 62107 Süper video kompaktdisk- Disk- Birbiriyle değişme sistemi- Özellik 

TS EN 61120-1 Sayısal ses kaydedicisi- Makaradan makaraya sistem- 6-3 mm manyetik kaset veya profesyonel kullanım- Kısım 1: Genel özellikler 

TS EN 61834-10 Kayıt- Heliks- Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan sayısal video kaset sistemi taraması (525-0-625-50, 1128-60 ve 1250-50- Bölüm 10: Dtv format 

TS EN 61834-6 Kaydetme- Tüketici kullanımı için 6,35 mm'lik manyetik band kullanan helical scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemler)- Bölüm 6:Sdl formatı 

TS EN 61834-7 Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan kayıt- Helezonik taramalı sayısal video kayıt sistemi (525-60, 625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemleri) bölüm 7: Edtv2 formatı

TS EN 61834-8 Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan kayıt- Helezonik taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi (525-60, 625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemleri) bölüm 8: 625-50 sistemleri için palplus formatı

TS EN 61834-9 Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan- Helizonik- Taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi (525-60-625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemleri) bölüm 9: Dvb formatı

TS EN 60315-3+A1 Çeşitli emisyon sınıfları için radyo alıcılarında ölçme metotları - bölüm 3: Genlik modülasyonlu ses yayın emisyonları için alıcılar

TS EN 62121 Minidisk kaydedici/çalıcı için ölçme metotları

TS EN 62122 Tüketici kullanımı için sayısal VTR ölçme metotları-Elektronik ve mekanik performansları

TS EN 61603-6 Infra-Red (kızıl ötesi) ışıma kullanarak ses ve/veya görüntü ve ilgili sinyallerin iletimi-Bölüm 6: Görüntü ve sesli görüntü sinyalleri.

TS EN 61842 Konuşma ile iletiminde kullanılan mikrofonlar ve kulaklıklar

TS EN 62156 525/60 ve 625/50 (sayısal s) formatında, d-9 tipli bileşen, 12,65 mm video baskılı sayısıl video kaydetme sistemi 

TS EN 61947-2 Elektronik projeksiyon-Anahtar preformans kriterinin dokümantasyon ve ölçülmesi-Bölüm 2: Değişken çözünürlüklü projektörler

TS EN 61966-8 Çoklu ortam sistemleri ve teçhizatı - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 8: Çoklu ortam renkli tarayıcıları

TS EN 61603-6 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 6: Görüntü ve sesli - Görsel işaretler

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin tayini - Bölüm 1: Gerçek kulak içerisine yerleştirilen mikrofonun kullanıldığı teknik (mıre tekniği)

TS EN 60774-4 Vhs tipi 12,65 mm'lik (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı video teyp kaseti - Bölüm4: S-Vhs video kaset sistemi - Et modu

TS EN 13500 Isı yalıtım malzemeleri - Yapılarda kullanılan - mineral yün esaslı haricî kompozit ısı yalıtım sistemleri (etıcs) - özellikler 

TS EN 61603-7 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 7: Konferans ve benzeri uygulamalar için sayısal ses işaretleri 

TS EN 61603-8-1 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 8-1: Sayısal ses ve sayısal ses ile ilgili işaretler

TS EN 62356-1 Video kaydı - 12,65 mm tipinde D-11 formatı - Bölüm 1: Şerit kaydı

TS EN 62356-2 Video kaydı - 12,65 mm tipinde D-11 formatı - Bölüm 2: Resim sıkıştırma ve veri akışı 

TS EN 62356-3 Video kaydı - 12,65 mm tipinde d-11 formatı - Bölüm 3: SDTI üzerinden veri eşleştirme

TS EN 61937-7 IEC 60958'e uygulanan doğrusal olmayan PCM kodlu ses bitleri dizisi için arayüz-Bölüm 7: ATRAC, ATRAC 2/3 ve ATRAC-X formatlarına göre doğrusal olmayan PCM bit dizileri

TS EN 60315-3+A1 Çeşitli yayın sınıflarında kullanılan radyo alıcıları için ölçme metotları-Bölüm 3:Genlik modülasyonlu yayınları almaya mahsus alıcılar

TS EN 61883-2 Tüketici için ses /görüntü cihazı- Sayısal ara- Yüzlü-Bölüm 2: Sd- Sayısal video kaset kaydedici(svkk-Dvcr) ile data iletimi

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilen ses kaynaklarından ortaya çıkan sesin tayini - Bölüm 1: Gerçek bir kulakta mikrofon kullanma tekniği (mıre tekniği) 

TS EN 55020 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 55020 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 62261-2 Televizyon verileri - Bölüm 2. anahtar uzunluk değeri kullanan veri kod çözme protokolü

TS EN 60908 Ses kaydedici - Kompak disk sayısal ses sistemi 

TS EN 62104 Dab özellikleri

TS EN 61937-2 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 2: Mpeg ses formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı

TS EN 61966-2-5 Çokluortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-5: Renk yönetimi - Seçimli rgb renk uzayı - Oprgb

TS EN 62071-2 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 2: Sıkıştırma biçimi

TS EN 62071-3 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 3: Veri akış biçimi

TS EN 62389 Dvd oynatıcıları için ölçüm yöntemleri 

TS EN 61937-6 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 6: Mpeg-2 aac formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı

TS EN 62071-1 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 1: Vtr özellikleri 

TS EN 61937-12 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 

TS EN 61937-11 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 11:

TS EN 62537  Iec 609582ye dayalısayısal giriş sinyalleriyle hoparlörler için arayüz 

TS EN 55020/ISI Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları - Madde 1.7'nin açıklaması

TS EN 60268-7 Ses sistemi cihazları-Bölüm 7: Başa ve kulağatakılan kulaklıklar

TS EN 62524 Çoklu ortam sistemleri ve teçhizatı-Çoklu ortam elektronik yayınlar ve elektronik kitaplar- Elektronik yayınlar için okuyucuların düzeni 

TS EN 62458 Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Geniş sinyal parametrelerinin ölçülmesi 

TS EN 62459 Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Taşıyıcı parçaların ölçülmesi

TS EN 62571 Dijital seskitap dosyası formatı ve çalıcı özellikleri 

TS EN 62637-1 Elde taşınan çoklu ortam cihazlarının pil şarj arayüzü- Bölüm 1: 2 mm gömlek arayüz 

TS EN 60728-6 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 6: Optik donanım 

TS EN 61937-10 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 4: Mpeg ses formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı "

TS EN 62216 Dvb-T sistem için sayısal karasal televizyon alıcıları 

TS EN 62216 DVB-T sistemi için sayısal karasal televizyon alıcıları 

TS EN 62516-2 Karasal sayısal çoklu ortam yayın (t-Dmb) alıcıları - Bölüm 2:Bıfs kullanılan interaktif veri hizmetleri 

TS EN 60268-16 Ses sistem cihazları -Bölüm 16: Konuşma iletim indeksi ile konuşma anlaşılabilirliğinin tarafsız sınıflandırılması 

tst EN 300231 V 1.3.1 Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı   

TS EN 55020/A11 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları 

tst EN 50221 Şartlı erişim ve diğer sayısal görüntü yayını kodçözücü uygulamaları için ortak arayüz istekleri" 

tst EN 50221 Şartlı erişim ve diğer sayısal görüntü yayını kodçözücü uygulamaları için ortak arayüz istekleri"  

TS EN 60958-1 Sayısal ses arayüzü – Bölüm 1: Genel (IEC 60958-1:2008)

TS EN 50132-5-3 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için cctv gözetim sistemleri - 5-3 bölüm: Video iletim - Analog ve dijital video aktarımı 

TS EN 50132-5-2 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri 

TS EN 50132-5-1 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için cctv sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini 

tst EN 60730-1 Otomatik kontrol düzenleri - Elektrikli - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 1 : Genel kurallar

TS EN 61937-1:2007/A1 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan PCM kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 1: Genel

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu 

TS EN 50132-5-1/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50132-5-2/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi 

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1 

TS EN 62516-3 Karasal sayısal çoklu ortam yayın (T-DMB) alıcıları - Bölüm 3: Ortak API 

TS EN 62698 Çoklu ortam ev sunucu sistemleri - IPTV için müşterek bilgi paylaşım hakları 

TS EN 62731 Televizyon için metni konuşmaya dönüştürme sistemleri - Genel kurallar 

TS EN 62731 Televizyon için metni konuşmaya dönüştürme sistemleri - Genel kurallar 

TS EN 60728-13-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 13-1:FTTH sistemi üzerinden

TS EN 60958-1 Sayısal ses ara - Yüzü - Bölüm 1: Genel 

TS EN 62075 Ses/video, bilgi ve haberleşme teknolojisi cihazları - Çevreye duyarlı tasarım 

TS EN 60728-13-1/AC Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 13-1:FTTH sistemi üzerinden 

TS EN 62075/AC Ses/video, bilgi ve haberleşme teknolojisi cihazları - Çevreye duyarlı tasarım 

TS EN 60268-3 Ses sistemi cihazları - Bölüm 3: Yükselteçler

TS EN 61938 Çoklu ortam sistemleri - Birlikte çalışabilirlik özelliğini sağlamak için analog ara yüzlerin tavsiye edilen karakteristiklerine ait kılavuz

TS EN 50332-1 Ses sistem cihazı - Kulaklıklar ve taşınablir ses cihazları ile birleşik kulaklıklar - En büyük ses basıncı seviye ölçüm metodu ve sınır değerleri - Bölüm 1: Paket cihazlar için genel metot 

TS EN 50332-2 Ses sistemi donanımı: Taşınabilir ses donanımına ilişkin başa ve kulağa takılan kulaklık - Azami ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi ve sınır hususlar - Bölüm 2: Başa ve kulağa takılan kulaklıkların her birisinin ayrı ayrı veya her ikisinin beraber sunberaber sunulması durumunda başa takılan kulaklığa uyan takım 

TS EN 62514 Ev ağlarında çoklu ortam geçidi - Ana esaslar 

TS EN 62481-5 Dijital canlı ağ birleşimi (DLNA) ev ağı biçimindeki cihaz ile birlikte çalıştırma kılavuzu-Bölüm 5: DLNA Cihaz profil kılavuzu 

TS EN 62394 Tüketici elektronik ürünleri ve ağları için servis tanı arayüzü - Echonet için uygulama 

TS EN 62481-2 Dijital canlı ağ birleşimi (DLNA) ev ağı biçimindeki cihaz ile birlikte çalıştırma kılavuzu-Bölüm 2: DLNA medya formatları

TS EN 61883-8/A1 Tüketici audio/video donanımı - Sayısal arayüz -- Bölüm 8: ITU-R BT.601 stili sayısal video veri iletimi 

TS EN 61966-12-2 Çoklu medya sistemleri ve donanımı - Renk ölçme ve yönetim- Bölüm 121-2: Renk skalasınınn tanıtımı için basit metadata formatı 

TS EN 62379-5-2 Ağ tabanlı sayısal audio ve video ürünleri için ortak kontrol arayüzü - Bölüm 5-2: Ağlar üzerinden iletim - İşaretleşme (TA4)

TS EN 62481-4 Sayısal canlı ağ birleşimi (DLNA) ev içi ağ tabanlı elemanların birlikte çalışabilirlik kılavuzları -- Bölüm 1: DRM birlikte çalışabilirlik çözümleri (TA9) 

TS EN 62608-1 Çoklu medya ev ağ konfigürasyonu - Temel Referans modeli - Bölüm 1: Sistem modeli 

TS EN 61937-6/A1 Sayısal audio - IEC 60958'e uygun doğrusal olmayan PCM kodlu audio bit katarları için arayüz -- Bölüm 6: MPEG-2 AAC ve MPEG-4 AAC formatlarına göre doğrusal olmayan PCM bit katarları 

TS EN 62448 Çoklu medya sistemleri ve donanımı - Çoklu ortam e-yayın ve e-kitaplar - E-yayın için jenerik format 

TS EN 62481-1 Sayısal canlı ağ birleşimi (DLNA) ev içi ağ tabanlı elemanların birlikte çalışabilirlik kılavuzları -- Bölüm 1: Mimari ve protokoller 

TS EN 60728-14 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 14: RFoG teknolojisi kullanan optik iletim sistemleri 

TS EN 60958-1/A1 Sayısal audio arayüzü - Bölüm 1: Genel 

TS EN 60268-4 Ses sistemi donanımı - Bölüm 4: Mikrofonlar 

TS EN 60728-1-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-1: İki yollu ev ağları RF kablajı 

TS EN 60728-1-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-2: Çalışır haldeki sistem çıkışında aktarılan işaretler için performans kuralları 

TS EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 61883-6 Tüketici audio/video donanımı - Sayısal arayüz - Bölüm 6: Ses ve müzik veri iletim protokolu 

TS EN 62379-5-1 Ağ tabanlı sayısal audio ve video ürünleri için ortak kontrol arayüzü - Bölüm 5-1: Ağlar üzerinden iletim - Genel 

tst EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları   

TS EN 62368-1/AC-2 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları   

TS EN 62368-1/AC-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları 

TS EN 55020/A12 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları 

TS EN 55020/A12 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 62087-1 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 1: Genel

TS EN 62087-2 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 2: İşaretler ve medya 

TS EN 62087-3 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 3: Televizyon cihazları 

TS EN 62087-4 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 4: Video kayıt donanımı 

TS EN 62087-5 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 5: Set üstü kutular (STB) 

TS EN 62087-6 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 6: Ses donanımı 

TSE ETSI TS 102 366 V1.3.1 Sayısal ses sıkıştırma (AC-3, genişletilmiş AC-3) standardı. 

TSE ETSI TS 102 366 V1.3.1 Sayısal ses sıkıştırma (AC-3, genişletilmiş AC-3) standardı. 

TS EN 60958-3/A2 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları 

TS EN 60958-3/A2 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları 

TS EN 62333-2:2006/A1 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 2: Ölçme metotları 

TS EN 62379-3 Ağ tabanlı sayısal ses ve görüntü ürünleri için ortak kontrol arayüzü Bölüm 3: Görüntü 

TS EN 62753 DTMB sistemi için sayısal karasal televizyon alıcıları

TS EN 62842 Çoklu ortam ana sunucuları için en düşük yeniden tahsisli dosya paylaştırma sistemi (TA 8) 

TS EN 62459:2011/AC Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Taşıyıcı parçaların ölçülmesi

TS EN 62665 Multimedya sistemler ve cihazlar - Multimedya e-yayın ve e-kitap teknolojisi-Basılı metinlerin işitsel sunumu için doku eşlemi

TS EN 62911 Audio, video ve bilgi teknolojileri donanımı - Üretimde rutin elektrik güvenlik deneyi 

TS EN 62702-1-1 Ses arşiv sistemi- Bölüm 1-1: Uzun süreli ses veri depolama için DVD disk ve veri göçü 

TS EN 62760 Normalize edilmiş ses şiddeti seviyesi için sesi yeniden oluşturma yöntemi 

TS EN 62777 Yönlü hoparlör dizi sisteminin ses alanı için kalite değerlendirme yöntemi 

TS EN 60958-4-1 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 4-1: Profosyonel uygulamalar - Ses içeriği 

TS EN 60958-4-2 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 4-2: Profosyonel uygulamalar - Metadata ve subcode

TS EN 60958-4-4 Sayısal ses arayüzü - Bölüm 4-4: Profesyonel uygulamalar- Fiziksel ve elektriksel parametreler 

TS EN 61094-3 Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod 

TS EN 61937-7/A1 Dijital ses - IEC 60958'e uygulanan doğrusal olmayan PCM kodlu ses bitleri dizisi için arayüz-Bölüm 7: ATRAC, ATRAC 2/3 ve ATRAC-X (TA 4) formatlarına göre doğrusal olmayan PCM bit dizileri 

TS EN 61966-2-4/A1 Çoklu ortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-4: Renk yönetimi - Video uygulamaları için tamamı genişletilmiş ycc renk çubuğu - Xvycc 

TS EN 62605 Çokluortam sistemleri ve cihazları- Çokluortam e-Yayınlar ve e-Kitaplar - e-sözlükler için değişim formatı

TS EN 61094-3/AC Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod

TS EN 62368-1/A11 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 50332-3 Ses sistemi donanımı: Kişisel müzik çalarlar ile ilişkili başa ve kulağa takılan kulaklık - Maksimum ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi - Bölüm 3: Ses dozu yönetimi için ölçüm yöntemi

TS EN 62368-1/AC Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS 3465 EN 60315-4 Çeşitli emisyon sınıfları için radyo alıcılarında ölçme metotları - bölüm 4: Frekans modülasyonlu ses yayınları için alıcılar

TS 4342 EN 60107-2 Televizyon alıcıları için ölçme metotları-Bölüm 2: Ses kanalları-Genel metotlar ve tekli ses kanalları için metotlar

TS 6661 EN 60118-6 İşitme cihazları- Bölüm 6: İşitme cihazları için elektrik giriş devrelerinin özellikleri

TS EN 50094+A1 Mac/paket ailesi için erişim kontrol sistemi-Euro crypt

TS EN 50157-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihaz bağlantılarında aranan özellikler: Av.link bölüm 1: Genel

TS EN 50157-2-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihazların ara bağlantı özellikleri: Av. bağlantısı - Bölüm 2-2: Temel sistem yönlendirme komutları 

TS EN 50157-2-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik teçhizatın birbirlerine bağlanması gerekleri-Ses görüntü irtibatı bölüm 2-1: İşaret kalite uyumlaması ve kaynak cihazlarını otomatik seçme 

TS EN 50157-2-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik teçhizatın birbirlerine bağlanması gerekleri-Ses görüntü irtibatı bölüm 2-1: İşaret kalite uyumlaması ve kaynak cihazlarını otomatik seçme

TS EN 50201 Dvb-Ird için arayüzler. 

TS EN 50203+A1 Otomatik kanal montajı (okm)

TS EN 50221 Şartlı erişim ve diğer sayısal görüntü yayını kodçözücü uygulamaları için ortak arayüz istekleri" 

TS EN 50256 Sayısal video yayını (svy -Dvb) alıcılarının karakteristikleri 

TS EN 50256 Sayısal video yayını (svy -Dvb) alıcılarının karakteristikleri

TS EN 50494 Tek bir konut tesisatında, tek eş-Eksenli kablo üzerinden uydu sinyal dağıtımı

TS EN 60065:2002/AC:2006 Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar   

TS EN 60065/tst AC Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar  

TS EN 60107-5 Televizyon alıcıları için tavsiye edilen metotlar bölüm 5: Nıcam 2-Kanal dijital ses-Sistemi kullanılarak çok kanallı televizyon alıcıları ile ilgili elektriksel ölçmeler

TS EN 60107-7 Televizyon alıcılarında ölçme metotları - Bölüm 7: Hdtv ekranları"

TS EN 60107-8 Televizyon yayını iletiminde kullanılan alıcılarda tavsiye edilen ölçme metodları -Bölüm 8: D2-Mac/paket cihazında ölçmeler 

TS EN 60107-1 Televizyon yayın iletimleri için alıcılardaki ölçme yöntemleri - bölüm 1: Genel hususlar - Radyo ve görüntü frekanslarındaki ölçmeler 

TS EN 60107-5/A1 Televizyon alıcıları için tavsiye edilen metotlar bölüm 5: Nıcam 2-Kanal dijital ses-Sistemi kullanılarak çok kanallı televizyon alıcıları ile ilgili elektriksel ölçmeler

TS EN 60268-5/A1 Ses sistemi donanımları - Bölüm 5: Hoparlörler 

TS EN 60315-7 Çeşitli yayım sınıfları için radyo alıcılarında ölçme metodları- Bölüm 7: Sayısal uydu radyo alıcıları üzerinde ölçme metotları

TS EN 60461: 2011 Zaman ve kontrol kodu 

TS EN 60503 Yayında kullanılan video -Teyp kaydediciler için makaralar

TS EN 60574-21 Sesli görüntü, video ve televizyon cihazları ve sistemleri bölüm 21: Eğitim ve öğretim uygulamaları için video kaset baş ve son kısmı 

TS EN 60712+A1 U-Format olarak bilinen 19 mm manyetik bant kullanan helezon taramalı görüntü bandı kaset sistemi 

TS EN 60728-7-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 7-1: Tesisin durumunun dışarıdan gözlenmesinde kullanılan hibrid fiber eş eksenli kablo - Fiziki (phy) tabakanın özelliği

TS EN 60735 Video bant özellikleri için ölçme metotları 

TS EN 60756 Yayınla ilgili olmayan video bant kaydedicileri, zaman tabanı kararlılığı 

TS EN 60774-1 Vhs tipi 12,65 mm manyetik bant kullanan helisel taramalı görüntü bant kaset sistemi-Bölüm 1:Vhs ve kompakt vhs görüntü kaset sistemi 

TS EN 60774-2 12.65 mm'lik (0.5 inç) manyetik şeritli vhs sistemi kullanan sarmal taramalı manyetik şeritli görüntü kaset sistemi - Bölüm 2: Fm ses kayıdı (ıec 60774-2:1999) 

TS EN 60774-3 Vhs tipinde 12,65 mm'lik manyetik bant kullanan, helis taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 3:5-Vhs 

TS EN 60774-5 Vhs tipi 12,65 mm'lik (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı video teyp kaseti - Bölüm 5: D-Vhs 

TS EN 60843-1 8 mm video-8 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 1: Genel özellikler 

TS EN 60843-2 8 mm video-8 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 2: Pcm çoklu-İzli ses sistemi

TS EN 60843-3 8 mm video-8 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 3: Hi 8 için yüksek-Bant özellikleri 

TS EN 60843-4 8 mm'lik manyetik şerit (8 'mm görüntü ) kullanan sarmal taramalı manyetik şeritli görüntü kaset sistemleri - Bölüm 4: Görüntü alt kodu (vsc ) (ıec 60843-4:2000) 

TS EN 60849 Acil durumlar için ses sistemleri 

TS EN 60856+A1+A2 Önceden kayıtlı optik yansıtıcılı videodisk sistemi "lazer görüntü" 50 hz/625 tarama çizgili-Pal

TS EN 60856/A2 Önceden kayıtlı optik yansıtıcılı videodisk sistemi "lazer görüntü" 50 hz/625 tarama çizgili-Pal

tst EN 60908 Ses kaydedici - Kompak disk sayısal ses sistemi   

TS EN 60933-3 Ses, görüntü ve sesli görüntü sistemleri-Ara bağlantılar ve uyumlandırma değerleri- Bölüm 3: 625 çizgi/50 alan sistemleri için kompozit olmayan işaret kullanan taşınabilir görüntü kayıt cihazları ile elektronik haber toplama kameralarına ait ara bağlantı ara yüzü 

TS EN 60958-4 Sayısal ses arayüzü bölüm 4: Profosyonel uygulamalar

TS EN 60958-3 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları

TS EN 60958-3 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları 

TS EN 60958-3/A1 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları 

TS EN 60961 L tipinde 12,65 mm (0,5 ın) manyetik bant kullanan helezon-Taramalı görüntü bandı kaset sistemi 

TS EN 61030 Ses, görüntü ve sesligörüntü sistemleri-Evlerde kullanılan sayısal veri yolu (esvey) 

TS EN 61041-1 Yayın özelliği olmayan video bant kaydedici cihazlar- Ölçme cihazlar- Ölçme metotları- Bölüm 1: Genel video (ntsc/pal) ve ses (boyuna kayıt) karakteristikleri 

TS EN 61041-2 Yayın özelliği olmayan video bant kaydedeci cihazlar- Ölçme metotları- Bölüm 2: Secam video karakteristikleri 

TS EN 61041-3 Yayın özelliği olmayan video bant kaydedici cihazlar- Ölçme cihazları- Bölüm 3: Fm kayıt için ses karakteristikleri 

TS EN 61041-4 Yayında kullanılmayan video teyp kaydediciler -Ölçme metodları - Bölüm 4: Kalibrasyon teybi (ntcs/pal/secam) 

TS EN 61041-5 Yayında kullanılmayan video teyp kaydediciler -Ölçme metodları - Bölüm 5: Üzerinde y/c tipi video konnektörü bulunduran yüksek - Bandlı video kaydediciler 

TS EN 61077 Vhs tipinde 12,65 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı görüntü bandı kaset sistemi; Kompakt vhs görüntü kaseti 

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları - Bölüm 4: Çalışma standardı olarak kullanılan mikrofonların özellikleri

TS EN 61094-1 Ölçme mikrofonları - bölüm 1: Lâboratuvar standard mikrofonları için özellikler

TS EN 61094-2:2009 Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 2: Laboratuvar standard mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu için birincil metot

TS EN 61096 kompak diskler- Sayısal ses sistemi cihazlarının karakteristikleri ölçme metodukarakteristiklerinin metotları

TS EN 61104 Kompakt disk görüntü sistemi-12 cm cd-V 

TS EN 61105 Görüntü bant kayıt cihazı sistemleri için referans bantlar

TS EN 61106 Görüntü diskleri; Parametreler için ölçme metotları 

TS EN 61118 M2 tipinde 12,65 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı görüntü bandı kaseti

TS EN 61119-1 Sayısal ses bandı kaset sistemi-Bölüm 1: Ebadlar ve karakteristikler

TS EN 61119-2 Sayısal ses bandı kaset sistemi-Bölüm 2: Dat kalibrasyon bandı 

TS EN 61119-3 Sayısal ses bandı kaset sistemi bölüm 3: Dat bant özellikleri 

TS EN 61119-5 Sayısal ses bandı kaset sistemi bölüm 5: Dat profesyonel kullanma için 

TS EN 61119-6 Sayısal ses bandı kaset sistemi bölüm 6: Seri kopya yönetim sistemi 

TS EN 61120-2 Personel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi bölüm 2: Format a

TS EN 61120-3 Profesyonel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi bölüm 3: Format b

TS EN 61120-4 Profesyonel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi-Bölüm 4: Manyetik bant özellikleri-Tarifler ve ölçme metotları

TS EN 61120-5 Profesyonel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi-Bölüm 5: Makaralar

TS EN 61122 Donuk görüntü flopi disk manyetik kayıt sistemi

TS EN 61146-2 Video kameralar (pal/secam/ntsc) _ölçme metodları -Bölüm 2: İki ve üç duyarlı kameralar 

TS EN 61146-3 Video kameralar (pal-Secam/ntsc) -Ölçme metodları -Bölüm 3: Yayında kullanılmayan kamera kaydediciler 

TS EN 61146-4 Video kameralar (pal/secam/ntsc)-Ölçme metodları -Bölüm 4: Video kameralarının ve kamera kaydedicilerinin otomatik fonksiyonları 

TS EN 61179 19 mm manyetik bant kullanan helezon-Tanımalı sayısal tümleşik görüntü kaseti kayıt sistemi-Format d2 (ntsc, pal, pal-M) 

TS EN 61213 Video bandına analog ses kayıdı-Mıknatıslamanın kutuplaması 

TS EN 61237-1 Yayın görüntü bant kayıtedicileri-Ölçme metotları-Bölüm 1: Mekanik ölçmeler

TS EN 61237-2 Yayın amaçlı görüntü bant kayıt cihazları-Ölçme metotları-Bölüm 2:Analog kompozit işaretin elektriksel ölçmeleri 

TS EN 61237-3 Yayın görüntü bandı kayıtedicileri için ölçme metotları-Bölüm 3: Analog komponent görüntü işaretleri için elektriksel ölçmeler 

TS EN 61237-4 Yayında kullanılan video teyp kaydediciler -Ölçme metodları -Bölüm 4: Analog ses performans ölçmeleri 

TS EN 61305-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri- Performansı ölçme ve belirleme metotları bölüm 1: Genel 

TS EN 61305-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan yüksek doğruluklu ses cihazları ve sistemleri -Ölçme ve performansı belirleme metotları - Bölüm 2: Fm radio tunerleri

TS EN 61305-3 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri- Performans ölçme ve belirleme metotları- Bölüm 3: Yükselteçler

TS EN 61305-5 Evde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri - Ölçme metotları ve performans tayini bölüm 5: Hoparlörler (ıec 61305-5: 2003) 

TS EN 61319-1 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları - bölüm 1: Avrupa

TS EN 61327 12,65 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı sayısal tümleşik görüntü kaseti kayıt sistemi-Format d-3 

TS EN 61595-1 Banddan - Banda kayıt sistemine sahip profosyonel kullanım için çok kanallı sayısal ses teyp kaydedicisi bölüm 1: Format a 

TS EN 61595-2 Banddan - Banda kayıt sistemine sahip profosyonel kullanım için çok kanallı sayısal ses teyp kaydedicisi bölüm 2: Format b 

TS EN 61595-3 Profosyonel kullanımlar için makaradan makaraya kayıt yapan çok kanallı sayısal ses teyp kaydediciler - Bölüm 3: 24- 16 bitlik ortam için bit işleme

TS EN 61599 Video disk göstericisi-Ölçme metotları

TS EN 61603-1 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi-Bölüm 1: Genel 

TS EN 61603-3 Kızıl ötesi yayım kullanarak ses ve/veya video ve iligli işaretlerin yayımı-Bölüm 3: Konferans ve benzeri sistemler için ses işaretlerinin yayım sistemleri

TS EN 61603-2 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 2: Geniş ses bandı ve ilgili işaretler için iletim sistemleri

TS EN 61603-7 Kızıl ötesi ışıma kullanan ses ve/veya video ve ilgili işaretlere ilişkin iletişim sistemleri - Bölüm 7: Konferans ve benzeri uygulamalar için sayısal ses işaretleri 

TS EN 61603-8-1 Kızıl ötesi ışıma kullanılarak ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin iletimi - Bölüm 8-1: Sayısal ses ve ilgili işaretler 

TS EN 61606-3 Alçak gerilim ani yükselme koruyucu elemanları - Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlanan ani yükselme koruyucu elemanları - Performans kuralları ve deney metotları 

TS EN 61606-1 Ses ve ses-Görsel donanım - Sayısal ses kısımları - Ses özelliğini temel ölçme metotları - Bölüm 1: Genel 

TS EN 61606-2 Ses ve ses-Görsel donanım - Sayısal ses kısımları - Ses özelliğini temel ölçme metotları - Bölüm 2: Tüketici kullanımı 

TS EN 61606-4 Ses ve sesli görüntü cihazları- Sayısal ses bölümleri- Ses karakteristikleri temel ölçme metotları- Bölüm 4: Personel bilgisayarı 

TS EN 61834-1 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 1: Genl özellikler 

TS EN 61834-2 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 2: 525-60 ve 625-50 sistemleri için sd formatı 

TS EN 61834-3 Kayıt -Sarmal - Tüketici kullanımı için 6.35 mm manyetik band kullanan taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi / 525-60, 625 -50, 1125-60ve 1250 -50 sistemleri ) bölüm 3: 1125-60 ve 1250 -50 sistemleri için hd format (ıec 61834-3:1999)

TS EN 61834-4 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 4: Tümleşik kafa çizelgesi ve içeriği 

TS EN 61834-5 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 5: Karakter bilgi sistemi

TS EN 61834-1/A1 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 1: Genl özellikler

TS EN 61834-11 Kayıt - Müşteri kullanımı için 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi 

TS EN 61834-4:1998/A1:2011 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 4: Tümleşik kafa çizelgesi ve içeriği

TS EN 61835 12.65 mm(0.5 inch)' lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal elemanlı video kaset kaydedici sistem - Format d-5 

TS EN 61866 Ses -Görüntü sistemleri-Birbiri ile etkileşimli metin (yazı) iletim sistemi

TS EN 61883-7 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 7: Itu-R bo.1294 sistem b'nin iletimi 

TS EN 61883-1 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçmesi ve yönetim- Kısım 5: Plasma gösterge paneli kullanılan donanım 

TS EN 61883-3 Tüketici için ses /görüntü cihazı- Sayısal ara- Yüzlü-Bölüm 3: Hd- Sayısal video kaset kaydedici(svkk-Dvcr) ile data iletimi

TS EN 61883-4 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 4: Mpeg2-Ts veri iletimi

TS EN 61883-5 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 5: Sdl-Dvcr veri iletimi

TS EN 61883-8 Tüketici ses/görüntü cihazları - Sayısal arayüz - Bölüm 8: Itu-R bt.601 tipi sayısal görüntü veri iletimi 

TS EN 61925  Çoğul ortam sistemleri ve cihazları - Çoklu ev sunucusu sistemleri - Ev sunucusu sözlüğü 

TS EN 61937-4 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 4: Mpeg ses formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı 

TS EN 61937-1 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 1: Genel 

TS EN 61937-3 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 2: Patlama bilgisi

TS EN 61937-9 Sayısal ses - Iec 60958'e uygulanan doğrusal olmayan pcm kod çözücü ses bit dizileri için ara yüz- Bölüm 9: Mat formatına göre göre doğrusal olmayan pcm bit dizileri 

TS EN 61937-5 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 5: Dts'ye (sayısal tiyatro sistemi) formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı

TS EN 61937-8 Sayısal ses - Iec 60958'e uygulanan doğrusal olmayan pcm kod çözücü ses bit dizileri için ara yüz- Bölüm 8: Profesyonel windows ses ortamına göre doğrusal olmayan pcm bit dizileri

TS EN 61947-1 Elektronik projeksiyon - Önemli performans kriterlerinin ölçülmesi ve dokümantasyonu - Bölüm 1: Sabit çözünürlüklü projektörler 

TS EN 61966-3 Multimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 3: Katot ışınlı tüpleri kullanan cihazlar 

TS EN 61966-4 Multimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 4: Sıvı kristal göstergeli panelleri kullanan cihazlar 

TS EN 61966-9 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçümü ve usulü- Bölüm 9: Sayısal kameralar 

TS EN 61966-2-1 Mıltimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 2-1: Renk kontrolu - Asıl rgb (kym= kırmızı yeşil mavi ) renk boşluğu 

TS EN 61966-2-2 Çoklu ortam sistemleri ve donanımı - Renk ölçme ve yönetme - bölüm 2-2: Renk yönetimi - Uzatılmış rgb renk boşluğu - Scrgb" 

TS EN 61966-2-4 Çoğul ortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-4: Renk yönetimi - Video uygulamaları için tamamı genişletilmiş ycc renk çubuğu - Xvycc (ta 2) 

TS EN 61966-5 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçmesi ve yönetim- Kısım 5: Plasma gösterge paneli kullanılan donanım 

TS EN 61966-2-1/A1 Mıltimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 2-1: Renk kontrolu - Asıl rgb (kym= kırmızı yeşil mavi ) renk boşluğu 

TS EN 61966-6 Çoğul ortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 6: Önden yansıtmalı ekranlar 

TS EN 61966-12-1:2011 Çokluortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 12-1:Renk çubuğu tanımlaması için meta veri 

TS EN 61966-7-1 Çoklu ortam sistemleri ve donatı-Renk ölçümü ve yönetimi-Bölüm 7-1:Renkli yazıcılar; Yansı yazdırmalar; Rgb girişleri 

TS EN 62028 Sayısal televizyon alıcıları için genel ölçme metotları

TS EN 62141 12.65 mm manyetik teyp kullanan ve mpeg-4 sıkıştırma sağlayan helisel taramalı sayısal video kaset sistemi - Tip d-16 biçim

TS EN 62261-1 Televizyon verileri - Bölüm 1. veri sözlük yapısı 

TS EN 62286 Tüketici elektroniği ürünleri ve şebekeleri için hizmet teşhis ara yüzü 

TS EN 62289 Video kayıdı - Mpeg-2 sıkıştırmalı ve 12,65 mm manyetik şerit kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt formatı - D-10 formatı 

TS EN 62295 Çoklu ortam sistemleri - Farklı şebekelere ara bağlantı yapılabilirlik için ortak haberleşme protokolü 

TS EN 62300 Platik optik fiberli tüketici ses/video cihazı sayısal ara yüzü 

TS EN 62315-1 Sıkıştırılmamış sayısal video ara yüzler için dtv profilleri - Bölüm 1: Genel 

TS EN 62328-1 Çoklu ortam ev sunucu sistemleri - Radyo-Tv alıcıları için birbiriyle değiştirilebilir hacim/dosya yapı uyarlaması - Bölüm 1: Genel tarif ve mimari yapı

TS EN 62328-2 Çoklu ortam ev sunucu sistemleri - Radyo-Tv alıcıları için birbiriyle değiştirilebilir hacim/dosya yapı uyarlaması - Bölüm 2: Genel kayıt yapısı 

TS EN 62330-1 12,65 mm (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi - Hd-D5 formatı - Bölüm 1: Vtr özellikleri 

TS EN 62330-2 12,65 mm (0,5 inç) manyetik bant kullanan spiral taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi - Hd-D5 formatı - Bölüm 2: Sıkıştırma formatı 

TS EN 62330-3 12,65 mm (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi - Hd-D5 formatı - Bölüm 3: Veri akış formatı 

TS EN 62333-1 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 62333-2 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 2: Ölçme metotları 

TS EN 62365 Bölüm 2-12: Beton vibratörleri için özel kurallar 

TS EN 62375 Video sistemleri (625/50 artırımlı) - Dikey karartma aralığı kullanan video ve ilgili veri - Analog ara yüz 

TS EN 62379-2 Şebeke haline getirilmiş sayısal ses ve görüntü ürünleri için ortak kontrol arayüzü - Bölüm 2: Ses

TS EN 62480 Çoklu ortam ev şebekeleri - Şebeke adaptörleri için şebeke arayüzleri

TS EN 62503 Çoklu ortam kalitesi- Ses ve görüntüdeki eş zamanlılığın değerlendirilmesi metodu 

TS EN 62514:2010 Evsel iletişim ağlarında çoklu ortam sistemi-Kılavuz bilgiler 

TS EN 62516-1 Karasal sayısal çoklu ortam yayın (t-Dmb) alıcıları - Bölüm 1: Temel kurallar 

TS EN 62546 Yüksek çözünürlü (hd) kayıt bağlantı kılavuzu 

TS EN 62574:2011 Ses, görüntü ve çoklu ortam sistemleri-Çoklukanal sesin genel kanal sınıflandırılması 

TS EN 62637-2:2011 Elde taşınan çoklu ortam cihazlarının pil şarj arayüzü- Bölüm 1: 2 mm gömlek tipi arayüzün uygunluk deneyi

TS EN 300231 V 1.3.1 Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı

TS EN 301104 V 1.1.1 İnsan faktörleri (hf) - Avrupa telefon numaralandırma dizilişi (etns) için insan faktörüne ait gereksinimler

TS EN 301171 V 1.1.1 Düşük bit hızı haberleşmesi için video kodlaması 

TS EN 301172 V 1.1.1 hareketli resimler ve birleştirilmiş ses bilgisi için genel kodlama (ıtu - T h. 262: 1995 ve h . 220. 0 :1995)