trarbgzh-TWenfrkadefaru

Mikrobiyoloji (Genel) Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

TS EN 1659 Vücut dışında kullanılan tanı sistemleri- Mikrobiyoloji kültür besiyerleri terimler ve tarifler

TS EN 12128 Biyoteknoloji- Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları- Mikrobiyoloji laboratuvarlarının korunma seviyeleri, risk alanları, yerleri ve fiziksel güvenlik kuralları

TS EN 12296 Biyoteknoloji- Ekipman- Temizlik için işlemlerin denenmesi üzerine rehberlik

TS EN 12460 Biyoteknoloji- Büyük ölçekli proses ve üretim biyolojik riske uygun donanım seçimi ve kurulması kılavuzu

TS EN 12689 Biyoteknoloji- Temizliğin önemi, biyolojik aktivite ve mikroorganizma tabanlı mamüllerin dengesi üzerine rehberlik.

TS EN 12685 Biyoteknoloji- Çevrede uygulamak için değişime uğratılmış organizmalar-Virüsleri içeren genetik olarak değişime uğratılmış mikroorganizmaların amaçlı serbest bırakılmaları için izleme stratejilerine rehberlik.

TS EN 12885 Biyoteknoloji - Hücre ayırıcıları için performans kriteri

TS EN 12469 Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin performans kriterleri

TS EN 13312-2 Biyoteknoloji- Alet kullanımı ve borular için performans kriterleri- Bölüm 2: Bağlama

TS EN 13312-3 Biyoteknoloji- Borular ve alet kullanımı için performans kriteri- Bölüm 3: Örnekleme ve aşılama cihazları

TS EN 13312-4 Biyoteknoloji- Alet kullanımı ve borular için performans kriterleri- Bölüm 4: Tüpler ve borular

TS EN 13312-5 Biyoteknoloji- Alet kullanımı ve borular için performans kriterleri- Bölüm 5: Vanalar

TS EN 13312-6 Biyoteknoloji- Alet kullanımı ve borular için performans kriterleri- Bölüm 6: Cihaz probları

TS EN 13312-1 Biyoteknoloji- Alet kullanımı ve borular için performans kriterleri- Bölüm 1: Genel performans kriterleri

TS EN ISO 846 Plastikler - Mikroorganizmaların etkisinin değerlendirilmesi(teknik kurul aşamasında)

TS EN 13092 Biyoteknoloji - Cihaz - Numune alma ve aşılama işlemleri için kılavuz

TS EN 12689 Biyoteknoloji - Mikroorganizma esaslı ürünlerin saflığı, biyolojik aktivitesi ve kararlılığının değerlendirilmesi ile ilgili kılavuz

TS ISO 21528-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi-Enterobacteriaceae'nın aranması ve sayımı için yatay yöntem-Bölüm 2:Koloni sayım yöntemi

tst EN 12884 Biyoteknoloji - Santrifüjler için performans kriteri

TS ISO 21528-1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi-Enterobacteriaceae'nın aranması ve sayımı için yatay yöntem-Bölüm 1:Ön zenginleştirmeli en muhtemel sayı tekniğiyle aranması ve sayımı

TS EN 12685 Biyoteknoloji - Çevre uygulamaları için değiştirilmiş organizmalar - Virüsler de dâhil genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların bilinçli salıverilmesinde kullanılan izleme planları için kılavuz

TS EN ISO 846 Plastikler-Mikroorganizmaların etkisinin değerlendirilmesi

TS EN 12297 Biyoteknoloji-Ekipman -Sterilizasyon için işlemlerin denenmesi üzerine rehberlik

TS EN 12298 Biyoteknoloji- Ekipman- Sızdırmazlık için işlemlerin denenmesi üzerine rehberlik

TS EN 12461 Biyoteknoloji- Büyük ölçekli proses ve üretim- Atığın işlenmesi, inaktivasyonu ve deneye tabi tutulması için kılavuz

TS EN 12462 Pompalar- Biyoteknolojik pompalar için performans kriterleri

TS EN 12469 Biyoteknoloji - Mikrobiyolojik güvenlik kabinleri ile ilgili performans özellikleri

TS EN 12686 Biyoteknoloji- Çevrede uygulamak için değişime uğratılmış organizmalar-Virüsleri içeren genetik olarak değişime uğratılmış organizmaların amaçlı serbest bırakılmaları için örnek stratejilere rehberlik

TS EN 12690 Biyoteknoloji - Gövde dolgusu performans kriteri

TS EN 12738 Biyoteknoloji - Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları - Deneylerde kullanılan mikroorganizmalar ile inoküle olmuş hayvanları içeren rehber

TS EN 12740 Biyoteknoloji - Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları - İnokule olmuş hayvanları ve atık denenmesini içeren rehber

TS EN 12741 Biyoteknoloji - Araştırma,geliştirme ve analiz için laboratuvarlar - Bioteknoloji laboratuvarlarının çalışması için rehber

TS EN 12884 biyoteknoloji - Santrifüjler için performans kriteri

TS EN 13091 Biyotekniloji - Filtrasyon donanımı ve filtre elementlerinin performans kriteri

TS EN 13092 Biyoteknoloji - Cihaz - Örnekleme ve inokulasyon işlemleri için rehber

TS EN 13095 Biyoteknoloji - Gazsız sistemler için performans kriteri