trarbgzh-TWenfrkadefaru

Titreşimler, Darbe ve Titreşim Ölçümleri Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 60034-14 Döner elektrik makinaları - Bölüm 14: Mil yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinalarda mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

TS EN 1299+A1 Mekanik titreşim ve şok-Makinaların titreşim yalıtımı- Titreşim kaynağı yalıtımının uygulanmasına ait bilgiler

TS EN 1299+A1 Mekanik titreşim ve şok - Makinaların titreşim yalıtımı - Titreşim kaynağının yalıtımının uygulaması için bilgiler

TS ISO 2041 Mekanik titreşim mekanik darbe ve durum izleme - Terimler ve tarifler

TS EN 12786:2013 Makinelerde güvenlik - Güvenlik standardlarının titreşimle ilgili maddelerinin tasarımına ait kılavuz

TS EN 12786 Makinelerde güvenlik - Güvenlik standardlarının titreşimle ilgili maddelerinin hazırlanması için gerekler

TS EN 15495 Tahribatsız muayene-Akustik emisyon-Doğrulama testi süresince metalik basınç ekipmanının muayenesi -Akustik emisyon kaynaklarının bölgeye yerleştirilmesi

TS ISO 3046-5 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 5: Burulma titreşimi

TS ISO 4866 Mekanik titreşim ve şok - Binaların titreşimi -Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

TS EN 4662 Havacılık serisi - Titreşim kontrol bileşenleri için tayin özelliği

TS ISO 5348 Mekanik titreşim ve şok-İvmeölçerlerin mekanik montajı

TS EN ISO 10846-5 Akustik ve titreşim - Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin lâboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 5:

TS EN 12096 Mekanik titreşim- Titreşim emisyon değerlerinin bildirimi ve doğrulanması

TS EN 15495 Tahribatsız muayene-Akustik emisyon-Doğrulama testi süresince metalik basınç ekipmanının muayenesi-Akustik emisyon kaynaklarının bölgeye yerleştirilmesi

TS EN 60994 Hidrolik makinalarda titreşim ve vuruşların saha ölçmeleri için kılavuz