trarbgzh-TWenfrkadefaru

Radyasyon Ölçümleri Standartları

Metroloji sektörü kapsamında Radyasyon ölçümleri ile ilgili aşağıda bulunan standartların tamamına test, denetim, belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 50385 Radyo frekansı elektromanyetik alanlarına (110 mhz-40ghz) kamunun genel maruziyetine ilişkin referans seviyeleri ya da temel kısıtlamaları bulunan telsiz haberleşme sistemleri için radyo baz istasyonları ve sabit terminal istasyonlarının uyumluluğunu göstermek için ürün standardı

TS EN 50384 Radyo frekans elektromanyetik alanlara verilen referans seviyelerle ilgili veya temel kısıtlamalı kablosuz telekomünikasyon sistemleri için sabit uç istasyonları ve radyo istasyonlarının uygunluğunu gösretmek için ürün standardı (110 mhz-40 ghz)

TS EN 61676 Tıbbî elektrikli cihazlar - Tıpta sayısal görüntüleme ve haberleşmeler (dıcom) - Radyo terapi cisimleri

TS EN 62226-3-1 Düşük ve ara frekans aralığında elektrikli ve manyetik alanlara maruz kalma - İnsan vücudunda indüklenmiş akım yoğunluğu ve dahili elektrik alanını hesaplama metotları - Bölüm 3-1: Elektrikalanlara maruz kalma -Analitik ve 2D numerik modeller

TS EN 62233 Ev aletleri ve benzeri cihazların oluşturduğu elektromanyetik alanlara insanın maruz kalmasına dair ölçme yöntemleri

TS EN 62479 İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (10 mhz to 300 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile düşük güçlü elektronik ve elektriksel cihazların değerlendirilmesi

TS EN 50554 İnsanların radyo frekansı elektromanyetik alanlara mağruz kalması ile ilgili yayın vericisinin yerind edeğerlendirilmesi için temel standard

TS EN 60731 Elektrikli tıbbi donanım - Radyoterapide kullanılan iyon odalı doz ölçerler

TS EN 60544-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - İyonize edici radyasyonun yalıtım malzemeleri üzerindeki etklerinin belirlenmesi - Bölüm 2: Deney ve ışıma için işlemler

TS EN 62110 A.a. güç sistemleri tarafından üretilen elektrik ve manyetik alan seviyeleri - Halkın maruz kalma seviyeleri ile ilgili ölçme işlemi

TS EN 50475 Hf bandındaki yayın hizmeti vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara karşı insanların kaldığı maruzun ölçülmesi ve hesaplanması için temel standard (3 mhz - 30 mhz)

TS EN 61674 Elektrikli tıbbi cihazlar-X-Işını ile elde edilen teşhis amaçlı görüntülemede kullanılan iyonlaşma odalarına ve/veyayarı iletken dedektörlere sahip doz ölçerler

TS EN 16237 Bağlantısız optik yayılım için elektriksel olmayan kaynakların tanımlanması

TS EN 61526 Radyasyon koruma aleti- X, gamma, neutron ve beta radyasyonu için h<(ındex)p>(10) and h<(ındex)p>(0, 07) eşdeğer şahsi doz ölçümü- Şahsi doz eşdeğeri ölçme ve izlemelerini doğrudan okuma

TS EN 50566 Halk tarafından kullanılan elde taşınan ve gövdeye monte edilen telsiz iletişim elemanlarından meydana gelen radyo frekans alanlarının uygunluğu göstermek için ürün standardı

TS EN 61676/A1 Elektrikli tıbbi cihazlar - Tanısal radyolojide X- Işını tüp geriliminin girişimsel olmayan ölçümü için kullanılan dozimetrik aletler (IEC 61676:2002/A1:2008)

TS EN 12198-2+A1 Makinalarda güvenlik - Makinaların yaydığı ışıma nedeniyle oluşan risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 2: Işıma yayılımını ölçme işlemi

TS EN 60544-1 Elektrik yalıtma malzemeleri-İyonlaşan ışın etkilerinin tayini-Bölüm 1:Işın etkileşimi ve dosimetri

tst EN 16237 Bağlantısız optik yayılım için elektriksel olmayan kaynakların tanımlanması

tst EN 60544-1 Elektrik yalıtma malzemeleri-İyonlaşan ışın etkilerinin tayini-Bölüm 1:Işın etkileşimi ve dosimetri  

TS ISO 14146 Radyasyondan korunma – X ve gama radyasyonuna yönelik kişisel dozimetre işleyicilerinin periyodik değerlendirmesi için kriterler ve performans sınırları

TS ISO 14146 Radyasyondan korunma - X ve gama radyasyonuna yönelik kişisel dozimetre hizmeti sağlayıcıların periyodik değerlendirmesi için kriterler ve performans sınırları

TS ISO 8769 Referans kaynaklar — Yüzey kontaminasyon monitörlerinin kalibrasyonu —Alfa-, beta- ve foton yayınlayıcılar

TS ISO 8529-1/Cor.1Referans nötron radyasyonları - bölüm-1: Üretim metotları ve karakteristikleri

TS ISO 11929 İyonlaştırıcı radyasyon ölçümleri için karakteristik sınırların (karar eşiği, tespit sınırı ve güven aralığı sınırları) belirlenmesi – Temel bilgiler ve uygulama

TS ISO 9696 Su kalitesi-Tatlı suda alfa aktivitesinin ölçülmesi-Kalın kaynak metodu

TS ISO 12789-2 Referans radyasyon alanları - Benzeştirilmiş çalışma yerindeki nötron alanları — Bölüm 2: Temel niceliklerle ilgili kalibrasyon esasları

TS ISO 12789-1 Referans nötron radyasyonları - Benzeştirilmiş çalışma yerindeki nötron alanları — Bölüm 1: Karakteristikler ve üretim yöntemleri

TS EN ISO 11704 Su kalitesi – Tuzsuz su içerisinde toplam alfa ve beta aktivitesi konsantrasyonunun ölçülmesi – Sıvı sintilasyon sayımı sayımı yöntemi

TS EN ISO 13162 Su kalitesi – karbon 14’ün aktivitesinin tayini – Sıvı sintilasyon sayımı metodu

TS EN ISO 13161 Su kalitesi - Alfa spektrometrisi ile sudaki polonyum 210 aktivite derişiminin ölçülmesi

TS EN ISO 10703 Su kalitesi - Radyonüklidlerin aktivite derişimlerinin tayini - Yüksek ayırma güçlü gamma ışınları spektrometrisi yöntemi

TS EN ISO 13160 Su kalitesi - Stronsiyum 90 ve stronsiyum 89 - Sıvı sintilasyon sayıcı veya orantılı sayıcının kullanıldığı deney yöntemleri

TS EN ISO 11665-1 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 1: Radonun ve kısa yarı ömürlü bozunma ürünlerinin kökeni ve ilgili ölçme yöntemleri

TS EN ISO 11665-2 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 2: Radonun kısa yarı ömürlü bozunma ürünlerinin ortalama potansiyel alfa enerjisi yoğunluğunun belirlenmesi için tümleşik ölçme yöntemi

TS EN ISO 11665-5 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 5: Etkinlik konsantrasyonunun sürekli ölçüm yöntemi

TS EN ISO 11665-6 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 6: Etkinlik konsantrasyonu spot ölçüm yöntemi

TS EN ISO 11665-7 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 7: Yüzey eksalasyon oranını tahmin etmek için birikim yöntemi

TS EN ISO 11665-3 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 3: Kısa ömürlü bozunma ürünlerinin potansiyel alfa enerji konsantrasyonunun spot ölçüm yöntemi

TS EN ISO 16641 Çevredeki radyoaktivitenin ölçümü - Hava - Radon 220: Pasif katı hal nükleer izi detektörlerini kullanarak ortalama aktivite konsantrasyonunun belirlenmesi için entegre ölçüm yöntemleri

TS EN ISO 18589-7 Çevredeki radyoaktivitenin ölçümü - Toprak - Bölüm 7: Gama yayıcı radyonüklidlerin yerinde ölçülmesi

TS EN 50527-2-1 Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazları bulunduran çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların değerlendirilmesi için prosedür - Bölüm 2-1: Kalp pili ile çalışan işçiler için özel değerlendirme

TS ISO 8529-1 Referans nötron radyasyonları - bölüm-1: Üretim metotları ve karakteristikleri

TS ISO 8529-2 Referans nötron radyasyonları - Bölüm-2: Radyasyon alanını karakterize eden temel niceliklerle ilgili radyasyondan korunma cihazlarının kalibrasyon esasları

TS ISO 8529-3 Referans nötron radyasyonları - Bölüm-3: Alan ve personel doz ölçerlerin kalibrasyonu, nötron enerjisi ve gelme açısının bir fonksiyonu olarak tepkilerinin belirlenmesi

TS 8661-1 ISO 4037-1Doz ölçerler ve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 1: Radyasyon karakteristikleri ve üretim metotları

TS 8661-2 ISO 4037-2Doz ölçerler ve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 2: 8 kev’den - 1,3 mev ve 4 mev - 9 mev enerji aralıklarında radyasyondan korunma için dozimetre

TS 8661-3 ISO 4037-3 Doz ölçerlerve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 3: Alan ve kişisel doz ölçerlerin kalibrasyonu ve tepkilerinin enerji ve geliş açısının fonksiyonu olarak ölçülmesi

TS ISO 9060 Güneş enerjisi yarı küresel ve direkt güneş ışınımının ölçülmesi için kullanılan ölçme cihazları özellikler ve sınıflandırma

TS EN 12198-2+A1 Makinalarda güvenlik - Makinaların yaydığı radyasyon nedeniyle oluşan risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 2 : Radyasyon yayılımını ölçme işlemleri

TS EN 14255-1 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 1: İş yerlerinde suni kaynaklardan yayılan ultraviyole ışıması"

TS EN 14255-2 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: İşyerlerinde yapay kaynaklardan yayımlanan görülebilir ve kızılötesi (ır) radyasyon

TS EN 14255-3 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 3: Güneşin yaydığı morötesi (uv) radyasyon

TS EN 14255-4 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 4: Mor ötesi (uv), görülebilir ve kızıl ötesi (ır) radyasyona maruz kalmanın ölçülmesinde kullanılan terimler ve birimler

TS EN 50413 İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz - 300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard

TS EN 50476 Radyofrekans elektromanyetik alanlara karşı insanların kaldığı maruza ilişkin temel kısıtlamalar ve referans seviyeleri olan yayın istasyon vericilerinin uygunluğunu göstermek için ürün standardı (3 mhz - 30 mhz)

TS EN 50496 Çalışanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasının belirlenmesi ve yayım bölgesindeki riskin değerlendirilmesi

TS EN 50499 Çalışanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasının değerlendirilmesi için kullanılan işlem

TS EN 50500 Demiryolu ortamlarındaki elektrikli ve elektronik sistemlerden kaynaklanan insanların maruz kaldığı manyetik alan seviyelerinin ölçülmesi

TS EN 60325 Radyasyondan korunma cihazları - Alfa, beta ve alfa/beta (beta enerjisi > 60 kev) kontaminasyonunu ölçen cihazlar ve monitörler

TS EN 60544-4 Elektrik yalıtım malzemeleri - İyonlaştırıcı ışımanın etkilerinin tayini - Bölüm 4:Işımalı ortamlarda hizmet için sınıflandırma sistemi"

TS EN 60580 Elektrikli tıbbî cihazlar- Doz alan çarpım ölçerleri

TS EN 60601-2-9 Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2 : Radyasyon dedektörleri ile elektrikli bağlantı bağlantı olarak radyoterapide kullanılan hasta kontak dozölçerlerin güvenliği için özel kurallar

TS EN 60761-1 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 1: Genel kuralları"

TS EN 60761-2 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 2: Transuranik aerosoller dahil radyoaktif aerosol izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60761-3 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 3: Radyoaktif asal gaz izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60761-4 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 4: İyot izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60761-5 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 5: Trityum izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60861 Sıvı akışkanlarda ve yüzey sularındaki radyonüklitlerin izlenmesi için donanım

TS EN 61582 Işımaya karşı koruma donanımı - In vivo sayaçlar - Taşınabilir, nakledilebilir ve monte edilmiş donanım için sınıflandırma, genel kurallar ve deney işlemleri

TS EN 61676 Eletrikli tıbbi cihazlar - Tanısal radyolojide x ışını tüp geriliminin girişimsel olmayan ölçümü için kullanılan dozimetrik aletle

TS EN 61676/A1 Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-İnvasive measurement of x-Ray tube voltage in diagnostic radiology

TS EN 62022 Yalıtkan sıvılar- Asitlik tayini- Bölüm 2: Kolorimetrik titrasyon29.04.2008

TS EN 62209-1 Elde tutulan ve vücuda takılan telsiz haberleşme cihazlarından kaynaklanan radyo frekans alanlarına insanların maruz kalması - İnsan modelleri, ölçme cihazları ve işlemler - Bölüm 1: Kulağa çok yakın kullanılan ve elde tutulan cihazlar için özgül soğurma oranının (sar) belirlenmesi için işlem (300 mhz - 3 ghz frekans aralığı)