trarbgzh-TWenfrkadefaru

Optik Ölçümleri, Renkler ve Işığın Ölçümü Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 61966-8 Multimedya sistemleri ve donanımı- Renk ölçümü ve yönetimi- Bölüm 8: Multimedya renk tarayıcıları (ıec 61966-8:2001)

TS EN 61966-8 Çoklu ortam sistemleri ve teçhizatı - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 8: Çoklu ortam renkli tarayıcıları

TS EN 61966-2-5 Çokluortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-5: Renk yönetimi - Seçimli rgb renk uzayı - Oprgb

TS EN ISO 11664-2 Kolorimetri-Bölüm 2: Cıe standard aydınlatıcı

TS EN ISO 11664-5 Kalorimetre- Bölüm 4:Cıe 1976 l*u*v* renk aralıkları ve u', v' aynı kromatikölçü diyagramı

TS EN 13032-1:2004+A1 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme ve dosya biçimi

tst IEC 61966-2-2 Çoklu ortam sistemleri ve techizatı - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-2: Renk yönetimi - Genişletilmiş rgb renk uzayı - Scrgb

TS EN 16237 Bağlantısız optik yayılım için elektriksel olmayan kaynakların tanımlanması

tst EN 16237 Bağlantısız optik yayılım için elektriksel olmayan kaynakların tanımlanması

TS EN 13363-1+A1 Sırlama ile birleştirilmiş güneşten korunma araçları - Güneş ve ışık geçirgenliğinin hesaplanması - Bölüm 1: Basitleştirilmiş yöntem

TS EN 13363-1+A1/AC Sırlama ile birleştirilmiş güneşten korunma araçları - Güneş ve ışık geçirgenliğinin hesaplanması - Bölüm 1: Basitleştirilmiş yöntem

TS EN 13363-2 Sırlama ile birleştirilmiş güneşten korunma araçları - Toplam güneş ve ışık geçirgenliğinin hesaplanması - Bölüm 2: Ayrıntılı hesaplama yöntemi

TS EN 13363-2/AC Sırlama ile birleştirilmiş güneşten korunma araçları - Toplam güneş ve ışık geçirgenliğinin hesaplanması - Bölüm 2: Ayrıntılı hesaplama yöntemi

TS EN 61966-12-2 Çoklu medya sistemleri ve donanımı - Renk ölçme ve yönetim- Bölüm 121-2: Renk skalasınınn tanıtımı için basit metadata formatı

TS EN 13523-23 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 23: Kükürt dioksit içeren nemli ortamlarda renk kararlılığı

TS EN 13032-4 Işık ve aydınlatma - Ölçme ve lambaları ve armatürlerin fotometrik verilerin sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modülleri ve armatürler

TS EN 1557 Yüzey aktif maddeler-Optik olarak berrak, renkli sıvıların (ürünlerin) geçirgenlikteki x,y,z trikromatik uyarma değerleri olarak kolorimetrik karakterizasyonu

TS EN ISO 11664-1:2011 Kalorimetre- Bölüm 1:Cıe standard kalorimetrik gözlemler

TS EN ISO 11664-4:2011 Kalorimetre- Bölüm 4:Cıe 1976 l*a*b* renk aralıkları

TS EN 13032-2 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 2: İç ve dış mekan iş yerleri için verilerin sunulması "

TS EN 13032-3 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 3:İş yerlerinin acil durum aydınlatması için verilerin sunulması

TS EN 13363-2 Pencere camıyla birleşik haldeki güneşe karşı koruma tertibatı - toplam güneş enerjisi geçirgenliğinin hesaplanması - Bölüm 2: ayrıntılı hesaplama metodu"

TS EN 13363-1+A1 Birlelik yansıtıcılı güneşten koruma tertibatları - Geçen güneş ışığı ve diğer ışığın hesaplanması - Bölüm 1: Basitleştirilmiş yöntem

TS EN 13363-1+A1/AC Camla bütünleşik kullanılan güneşten korunma cihazları - Güneş ve ışık geçirgenliğinin hesaplanması - Bölüm 1: Basitleştirilmiş yöntem

TS EN 13363-2/AC Pencere camıyla birleşik haldeki güneşe karşı koruma tertibatı - Toplam güneş enerjisi geçirgenliğinin hesaplanması - Bölüm 2: Ayrıntılı hesaplama metodu

TS EN 14255-4 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 4: Mor ötesi (uv), görülebilir ve kızıl ötesi (ır) radyasyona maruz kalmanın ölçülmesinde kullanılan terimler ve birimler

TS EN 61966-9 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçümü ve usulü- Bölüm 9: Sayısal kameralar