trarbgzh-TWenfrkadefaru

Metroloji ve Ölçme (Genel) *Kimyasal Referan Standartları

Şirketimiz aşağıda gösterilen standartların tamamına test, denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.  Uluslararası onaylı olarak hizmet vermekte size en iyi hizmeti sunmaktayız.

 

TS 5822-4 ISO 5725-4 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik)-Bölüm 4: Standard bir ölçme metodunun gerçekliğini belirlemek için temel metotlar

TS 5822-5 ISO 5725-5 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik)-Bölüm 5: Standard bir ölçme metodunun kesinliğini belirlemek için alternatif metotlar

TS 5822-6 ISO 5725-6 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik)-Bölüm 6: Doğruluk değerlerinin pratikte kullanılması

TS EN ISO 10012 Ölçme yönetim sistemleri-Ölçme prosesleri ve ölçme cihazları için şartlar

TS 12226Yetkili servisler - Elektrik sayaçları, su sayaçları, akaryakıt ve gaz sayaçları için - Kurallar

TSE ISO/IEC Guide 99Uluslararası metroloji sözlüğü - Temel ve genel kavramlar ve ilgili terimler (vım)

TS EN 62703 Sıvı ortamda fluorimetrik oksijen analizörlerinin performansının ifadesi

TS ISO 497 Tercih numaraları daha yuvarlak değerlerini içeren tercih edilen sayıların ve dizi dizi seçimi Kılavuzu

TS 5822-2 ISO 5725-2/D1 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) bölüm 2: Standard bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliğinin ve uyarlığın tayini için temel metot

TS ISO 11843-2/Cor.1 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 2: Doğrusal kalibrasyon durumundaki metodoloji

TS ISO/IEC Guide 98-3 Ölçme belirsizliği-Bölüm 3:Ölçümde belirsizliğin ifadesi Rehberi(GUM:1995)

tst EN 61010-2-201 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

tst 12226 Yetkili servisler - Elektrik sayaçları, su sayaçları, akaryakıt ve gaz sayaçları için - Kurallar

TS ISO 3 Tercih edilen numaralar – Tercih edilen numara serileri

TS 5822-1 ISO 5725-1 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) bölüm 1: Genel prensipler ve tarifler

TS 5822-2 ISO 5725-2 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) bölüm 2: Standard bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliğinin ve uyarlığın tayini için temel metot

TS 5822-3 ISO 5725-3 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) - Bölüm 3: Standard bir ölçme metodunun kesinliğinin ara ölçmeleri

TS 5822-2 ISO 5725-2/Cor 1 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) - Bölüm 2: Standard bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliğinin ve uyarlığın tayini için temel metot

TS 5822-3 ISO 5725-3/Cor.1 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) - Bölüm 3: Standard bir ölçme metodunun kesinliğinin ara ölçmeleri

TS ISO 11095 Referans malzemeler kullanarak doğrusal kalibrasyon

TS ISO 11843-1 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS ISO 11843-2 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 2: Doğrusal kalibrasyon durumundaki metodoloji

TS ISO 11843-3 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 3: Kalibrasyon verisi kullanılmadığında, tepki değişkeninin kritik değerinin tespiti için metodoloji

TS ISO 11843-4 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 4: Tespit edilebilen en küçük değeri verilen bir değer ile karşılaştırmak için metodoloji