trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kuvvet, Ağırlık ve Basınç Ölçümü Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 837-3 Basınç ölçerler-Bölüm 3: Diyaframlı ve kapsüllü basınç ölçerler boyutlar, ölçme, özellikler ve deneyler

TS EN 61518 413 bar'a kadar flanşlı kapatma cihazlarının diferansiyel basınç aletleri ile eşleşme boyutları

TS EN 837-1/AC Basınç ölçerler-Bölüm 1: Burdon borulu basınç ölçerler-Boyutlar, ölçme, özellikler ve deneyler

TS EN ISO 5171 Gaz kaynak donanımı - Kaynak, kesme ve benzeri işlemlerde kullanılan basınç ölçerler

TS EN 837-1/AC Basınç ölçerler-Bölüm 1: Burdon borulu basınç ölçerler-Boyutlar, ölçme, özellikler ve deneyler

TS EN 16281:2013 Çocuk Koruyucu Ürünleri-Pencere ve Balkon Kapıları için Tüketici uyumlu Çocuklara karşı dirençli Kilit Sistemleri-Güvenlik gerekleri ve Deney metotları

tst EN 16281 Çocuk Koruyucu Ürünleri-Pencere ve Balkon Kapıları için Tüketici uyumlu Çocuklara karşı dirençli Kilit Sistemleri-Güvenlik gerekleri ve Deney metotları

TS EN 12645:2014 Basınç ölçerler- Motorlu taşıtların lastiklerinin basınç muayeneleri ve/veya şişirilmesinde kullanılan donanım- Ölçme tekniği, özellikler ve deneyler

TS EN 12645 Lastik basıncı ölçme aletleri - Motorlu taşıtlara ait lastiklerin basınç muayenesinde ve/veya şişirilmesinde/indirilmesinde kullanılan tertibatlar - Ölçme tekniği, kurallar ve deneyler

TS EN 45501 Tartı aletleri-Otomatik olmayan-Metrolojik özellikler

tst EN 45501 Tartı aletleri-Otomatik olmayan-Metrolojik özellikler

TS EN 16661 Motorlu taşıtlar ve lastik hava basıncı ölçüm cihazları (TPG) - Lastik Bilgi Sistemleri (TIS) ve TPG'nin karşılıklı çalışması - Arabirimler ve gereksinimler

TS EN 837-1 Basınç ölçerler-Bölüm 1: Burdon borulu basınç ölçerler-Boyutlar, ölçme, özellikler ve deneyler

TS EN 837-2 Basınç ölçerler-Bölüm 2: Basınç ölçerler için seçim ve montaj tavsiyeleri