trarbgzh-TWenfrkadefaru

Hacim,Kütle,Yoğunluk ve Viskozite Ölçümü Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS 2460-1 ISO 649-1 Laboratuvar cam malzemeleri-Yoğunluk hidrometreleri-Kısım 1- Özellikler

TS 2460-2 ISO 649-2 Genel amaçlı yoğunluk hidrometreleri kısım 2 deney metotları ve kullanım

TS ISO 650 Hidrometreler 16°c/16°c'daki bağıl yoğunluk için-Genel amaçlı

TS ISO 3507 Piknometreler

TS EN ISO 8655-2 Lâboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler -Bölüm 2: Pistonlu pipetler

TS EN ISO 8655-1 Lâboratuvar malzemeleri - Enjektörlü - Bölüm 1: Terimler, genel özellikler ve kullanım önerileri

TS EN ISO 8655-2 Laboratuvar cam malzemeleri - Enjektörlü pipetler - Bölüm 2:Pipetler

TS EN ISO 8655-3 Lâboratuvar malzemeleri - Enjektörlü malzemeler - Bölüm 3: Enjektörlü büretler

TS EN ISO 8655-4 Lâboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler - Bölüm 4: Seyrelticiler

TS EN ISO 8655-5 Laboratuvar malzemeleri-Enjektörlü malzemeler-Bölüm 5:Dağıtıcılar

TS EN ISO 8655-6 Laboratuvar malzemeleri -Enjektörlü malzemeler - Bölüm 6: Ölçme hatalarının tayini için gravimetrik metotlar

TS EN ISO 8655-7 Piston tahrikli volumetrik cihazlar - Bölüm 7: Cihaz performansının belirlenmesi için gravimetrik olmayan metotlar

TS EN ISO 648 Laboratuvar cam malzemeleri - Tek hacimli pipetler

TS EN ISO 8655-4/ACLâboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler - Bölüm 4: Seyrelticiler

TS EN ISO 8655-1/ACLâboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler - Bölüm 1: Terimler, genel özellikler ve kullanım önerileri

TS EN ISO 8655-3/ACLâboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler - bölüm 3: Pistonlu büretler

TS EN ISO 8655-2/ACLâboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler - Bölüm 2: Pistonlu pipetler

TS EN ISO 8655-6/ACLâboratuvar malzemeleri - Pistonlu ölçülü malzemeler - Bölüm 6: Ölçme hatalarının tayini için gravimetrik metotlar

TS EN ISO 384 Laboratuvar cam ve plastik malzemeleri - Hacimsel aletlerin dizayn ve yapım kuralları

TS EN ISO 3819 Laboratuvar cam malzemeleri - Beherler

TS EN ISO 385 Laboratuvar cam malzemeleri - Büretler

TS 2460-1 ISO 649-1/T1 Laboratuvar cam malzemeleri-Yoğunluk hidrometreleri-Kısım 1- Özellikler

TS EN ISO 4788 Laboratuvar cam malzemeleri-Ölçülü silindirler-Taksimatlı