• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kapalı Kanallarda Akış Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 472 Basınç ölçme cihazları-Tarifler

TS EN 24006 Kapalı kanallarda akışkan debisinin ölçülmesi-Terimler ve semboller

TS EN 29104 Borularda akışkan akışının ölçümü- Sıvılar için- Elektromanyetik debi ölçerin performansını değerlendirme metotları

TS ISO 14164 Sabit kaynak emisyonları- Kanallardaki gaz akışlarının hacimsel debilerinin tayini- Otomatik olarak

TS 5477 EN 12261 Gaz sayaçları-Türbin tipi sayaçlar

TS EN ISO 5167-2 Dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi - Bölüm 2: Orifin levhalar

TS EN ISO 5167-4 Dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi - Bölüm 4: Venturi tüpler

TS EN 12261/A1 Gaz sayaçları-Türbin tipi sayaçlar

TS 5477 EN 12261/ACGaz sayaçları - Türbin tipi sayaçlar

TSE CEN ISO/TS 21003-7/A1 Bina içi sıcak ve soğuk su tesisatları için çok katmanlı boru sistemleri- Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme için klavuz

TS EN ISO 15001 Anestezik ve respiratuar donanım - Oksijene uyumluluk

TS EN 16211 Binalar için Havalandırma - hava Ölçümü sitelerde - Yöntemleri

TS 5477 EN 12261/T1 Gaz sayaçları - Türbin tipi sayaçlar

TS EN ISO 5167-2 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - Bölüm 2: Orifis plâkaları

TS EN ISO 5167-3 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - bölüm 3: Lüleler ve venturi lüleleri

TS EN ISO 5167-4 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - bölüm 4: Venturi tüpleri

TS EN ISO 6817 Borulardaki iletken sıvı akışının ölçülmesi-Elektromanyetik debi ölçerlerin kullanım metodu

TS 7253-1 EN ISO 5167-1 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - Bölüm 1: Genel prensipler ve kurallar

TS EN ISO 8316 Kapalı kanallarda sıvı akışının ölçülmesi-Volümetrik bir tank içine sıvı toplama metodu

TS EN ISO 9300 Kritik akış venturi nozulları ile gaz debisinin ölçülmesi

TS 5477 EN 12261/A1Gaz sayaçları - Türbin tipi sayaçlar

TS EN 24006 Kapalı borularda debinin ölçülmesi - Terimler, tarifler ve semboller

TS EN 24185  Borulardaki sıvı akışının ölçülmesi - Tartma metodu