• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Açık Kanallarda Akış Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TSE ISO/TR 11330 Göllerde ve baraj göllerinde su hacminin ve su seviyesinin tayini

TS ISO 6420 Açık kanallardaki sıvı akış ölçümü-Hidrometrik botların konumlarını belirleme donanımı

TS EN ISO 5167-3 Dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi - Bölüm 3: İnce tüpler ve venturi tüpler

TS ISO 4365 Açık kanallarda sıvı akışı - Akarsu ve kanallardaki çökelti - Derişimin, tane büyüklüğü dağılımının ve bağıl yoğunluğun tayini

TS EN ISO 772 Hidrometrik tayinler - Terimler tarifler ve semboller

TS EN ISO 18365 Hidrometri- Mastarlama istasyonlarının seçimi,kurulumu ve işletilmesi

TS ISO 1438 Hidrometri – Açık kanal akımında ince kenarlı savak kullanarak yapılan debi ölçümü

TS ISO 1438/Corr 1 Hidrometri – Açık kanal akımında ince kenarlı savak kullanarak yapılan debi ölçümü -Teknik Düzeltme

TS ISO 3846 Hidrometri-Geniş eşikli dikdörtgen savak kullanılarak açık kanal akış ölçümü

TS EN ISO 4375 Hidrometri – Akış ölçmeleri için kablolu taşıma sistemleri

TS EN ISO 4375 Hidrometri – Akış ölçümü için teleferik sistemleri

TS ISO 1438 Hidrometri – Açık kanal akımında ince kenarlı savak kullanarak yapılan debi ölçümü

TS ISO 1438/Corr 1 Hidrometri – Açık kanal akımında ince kenarlı savak kullanarak yapılan debi ölçümü -Teknik Düzeltme 

TS ISO 3846 Hidrometri – Açık kanal akımında kalın kenarlı dikdörtgen savak kullanılarak yapılan debi ölçümü

TS ISO 4366 Hidrometri - Su derinlik ölçmelerinde kullanılan yankı cihazları

TSE ISO/TS 25377 Hidrometrik belirsizlik rehberi

tst EN ISO 4373 Hidrometri - Su seviyesi ölçme cihazları

tst EN ISO 748 Hidrometri-Akış-Metre veya şamandra kullanarak açık kanallarda sıvı akımı ölçümü

TS ISO 3455 Hidrometri-Düz açık tanklardaki akım ölçerlerin kalibrasyonu

TSE ISO/TS 24154 Hidrometri-Akustik yankı ölçerler ile nehir akıntı hızı ve tahliyenin ölçülmesi

TSE ISO/TS 3716 Sıvı akışı ölçümü-Açık kanallarda-Askıda bulunan katı madde numune alıcılarının fonksiyonel özellikleri

TS ISO 4360 Açık kanallarda savaklar ve ölçme kanalları ile sıvı akışının ölçülmesi - Üçgen profilli savaklar

TS EN ISO 748 Hidrometri-Akış-Metre veya şamandra kullanarak açık kanallarda sıvı akımı ölçümü

TS EN ISO 772 Hidrometrik tayinler - Terimler tarifler ve semboller

TS ISO 2537 Hidrometri-Döner elemanlı akım ölçerler

TS ISO 3455 Hidrometri-Düz açık tanklardaki akım ölçerlerin kalibrasyonu

TS EN ISO 4373 Hidrometri - Su seviyesi ölçme cihazları

TS 8959 ISO 4363 Sıvı akışı ölçümü-Açık kanallarda-Askıda bulunan sedimentlerin ölçüm metotları

TS ISO 9555-1 Açık kanallarda sıvı akımının ölçülmesi- Kararlı akımın ölçülmesi için-İzleyici seyreltme metotları- Bölüm 1: Genel

TS ISO 9555-3 Açık kanallarda sıvı akımının ölçümü- Kararlı akımın ölçülmesi için izleyici seyreltme metotları- Bölüm 3: Kimyasal izleyiciler

TS ISO 9555-4 Açık kanallarda sıvı akımının ölçümü- Kararlı akımın ölçülmesi için izleyici seyreltme metotları- Bölüm 4: Floresan izleyiciler

TS EN 472Basınç ölçme cihazları-Tarifler

TS EN 24006 Kapalı kanallarda akışkan debisinin ölçülmesi-Terimler ve semboller

TS EN 29104 Borularda akışkan akışının ölçümü- Sıvılar için- Elektromanyetik debi ölçerin performansını değerlendirme metotları

TS ISO 14164 Sabit kaynak emisyonları- Kanallardaki gaz akışlarının hacimsel debilerinin tayini- Otomatik olarak

TS 5477 EN 12261 Gaz sayaçları-Türbin tipi sayaçlar

TS EN ISO 5167-2 Dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi - Bölüm 2: Orifin levhalar

TS EN ISO 5167-4 Dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi - Bölüm 4: Venturi tüpler

TS EN 12261/A1 Gaz sayaçları-Türbin tipi sayaçlar

TS 5477 EN 12261/ACGaz sayaçları - Türbin tipi sayaçlar

TSE CEN ISO/TS 21003-7/A1 Bina içi sıcak ve soğuk su tesisatları için çok katmanlı boru sistemleri- Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme için klavuz

TS EN ISO 15001 Anestezik ve respiratuar donanım - Oksijene uyumluluk

TS EN 16211 Binalar için Havalandırma - hava Ölçümü sitelerde - Yöntemleri

TS 5477 EN 12261/T1 Gaz sayaçları - Türbin tipi sayaçlar

TS EN ISO 5167-2 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - Bölüm 2: Orifis plâkaları

TS EN ISO 5167-3 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - bölüm 3: Lüleler ve venturi lüleleri

TS EN ISO 5167-4 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - bölüm 4: Venturi tüpleri

TS EN ISO 6817 Borulardaki iletken sıvı akışının ölçülmesi-Elektromanyetik debi ölçerlerin kullanım metodu

TS 7253-1 EN ISO 5167-1 Borularda akışkan akışının ölçülmesi - Sıvılar için - Dolu akan daire kesitli borular içerisine yerleştirilen basınç farkı cihazları ile - Bölüm 1: Genel prensipler ve kurallar

TS EN ISO 8316 Kapalı kanallarda sıvı akışının ölçülmesi-Volümetrik bir tank içine sıvı toplama metodu

TS EN ISO 9300 Kritik akış venturi nozulları ile gaz debisinin ölçülmesi

TS 5477 EN 12261/A1Gaz sayaçları - Türbin tipi sayaçlar

TS EN 24006 Kapalı borularda debinin ölçülmesi - Terimler, tarifler ve semboller

TS EN 24185 Borulardaki sıvı akışının ölçülmesi - Tartma metodu