trarbgzh-TWenfrkadefaru

Fizik, Kimya Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 10808 Nanoteknoloji-Solunum toksisitesi deneyi için solunuma maruz alanlarda nanoparçacıklarının özellikleri

TS EN ISO 10808 Nanoteknoloji-Solunum toksisitesi deneyi için solunuma maruz alanlarda nanoparçacıklarının özellikleri

TS EN 62607-3-1 Nano imalat - En önemli kontrol karakteristikleri - Bölüm 3-1: Işık saçan nano malzemeler - Kuantum verimi

TSE CEN ISO/TS 80004-1 Nanoteknoloji - Terimler - Bölüm 1: Temel terimler

TSE CEN ISO/TS 80004-3 Nanoteknoloji - Terimler - Bölüm 3: Karbon nano-nesneler

TSE CEN ISO/TS 80004-4 Nanoteknoloji - Terimler - Bölüm 4: Nanoyapılandırılmış malzemeler

TSE CEN ISO/TS 17200 Nanoteknoloji – Toz halinde nanoparçacıklar – Özellikleri ve ölçülmesi

TSE CEN ISO/TS 80004-8 Nanoteknoloji – Terimler – Bölüm 8: Nano imalat süreci

TSE CEN ISO/TR 80004-6 Nanoteknoloji – Terimler – Bölüm 6: Nano-nesne karakterizasyonu

TSE ISO/TS 12025 Nanomalzemeler – Aerosol oluşumunda ortaya çıkan tozlardan salınan nano-nesnelerin miktarının belirlenmesi

TSE CEN/TS 16937 Nanoteknoloji – Nanoteknolojinin sorumlu gelişimi için kılavuz

TS ISO 1392 Kristallenme noktası tayini - Genel yöntem

TS EN ISO 10801:2010 Nanoteknoloji-Buharlaşma/yoğunlaşma metodu kullanılarak solunum toksisitesi deneyi için metal nanoparçacıklarının oluşturulması

TS EN ISO 29701 Nanoteknoloji-Vitro sistemleri için nanomalzemelrin endoksin deneyi-Limulus amebocyte lysate (lal) deneyi