trarbgzh-TWenfrkadefaru

Astronomi. Jeodezi, Coğrafya Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TSE ISO/TS 19127 Coğrafi bilgi-Jeodezik kodlar ve parametreler

TS ISO 710-1 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 1: Gösterim için genel kurallar

tst ISO 710-2 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 2: Sedimanter kayaçlar için gösterim

tst ISO 710-3 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 3: Magmatik kayaçlar için gösterim

tst ISO 710-4 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 4: Metamorfik kayaçlar için gösterim

TS ISO 710-5 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 5: Minerallerin gösterimi

TS ISO 710-1 Ayrıntılı haritalarda planlarda ve jeolojik kesitlerde kullanılan grafik semboller - Bölüm 1: Gösterim için genel kurallar

TS ISO 710-2 Ayrıntılı haritalarda, planlarda ve jeolojik kesitlerde kullanılan grafik semboller - Bölüm 2: Sedimanter kayaçlar için gösterim

TS ISO 710-3 Ayrıntılı haritalarda, planlarda ve jeolojik kesitlerde kullanılan grafik semboller - Bölüm 3: Magmatik kayaçlar için gösterim

TS ISO 710-4 Ayrıntılı haritalarda, planlarda ve jeolojik kesitlerde kullanılan grafik semboller - Bölüm 4: Metamorfik kayaçlar için gösterim

TS ISO 710-5 Ayrıntılı haritalarda, planlarda ve jeolojik kesitlerde kullanılan grafik semboller - Bölüm 5: Minerallerin gösterimi

TS ISO 710-6 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 6: Metazomatik, pnömatolitik, hidrotermal veya bozunma yoluyla değişim geçiren kayaç ve kontak kayaçların gösterilmesi

TS ISO 710-7 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 7: Tektonik semboller