trarbgzh-TWenfrkadefaru

İzolatörler Standardları

Alt kısımda belirtmiş olduğumuz tüm standartlarda hizmet vermekteyiz. Test, denetim ve belgelendirmede en iyi hizmeti sunmakta, sektördeki ihtiyaçları karşılamaktayız.

 

TS EN 60383-2 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan-Bölüm 2:İzolatör zincirleri ve izolatör takımları-A.a. sistemleri için-Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 60383-1 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan bölüm 1: Seramik veya cam izolatör birimleri-A.a. sistemleri için tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 60660 İzolâtörler - Anma gerilimi 1kv'dan 300 kv’a kadar olan (300 kv hariç) sistemler için organik malzemeden yapılmış bina içi mesnet izolâtörlerinin deneyleri

TS EN 60383-1/A11 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan bölüm 1: Seramik veya cam izolatör birimleri-A.a. sistemleri için tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 61109 İzolatörler - Havai hatlar için - Anma gerilimi 1000 v'tan büyük a.a. sistemler için kompozit askı ve gergi izolatörleri - Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS 556 EN 60168/A2 Mesnet izolatörleri- Bina içinde ve bina dışında anma gerilimleri 1000 v'un üstündeki sistemlerde kullanılan- Seramik malzeme veya camdan yapılmış mesnet izolatörlerinin deneyleri

TS EN 62217 İzolatörler - Polimer esaslı - Anma gerilimi 1000 v’tan büyük olan bina içi ve bina dışı kullanım için - Genel tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 60507 İzolatörler-A.a. sistemlerinde kullanılan yüksek gerilim izolatörlerine uygulanan yapay kirlilik deneyleri

TS EN 62217 Bina içi ve bina dışında kullanılması amaçlanan polimer esaslı YG izolatörler – Genel tarifler, deney yöntemleri ve kabul kriterleri (IEC 62217:2012)

TS EN 50151 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriki çekme; Komposit yalıtıcılar için özel kurallar

TS EN 50151/AC Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriki çekme; Komposit yalıtıcılar için özel kurallar

TS EN 60507 İzolatörler - a.a. sistemlerinde kullanılan yüksek gerilim seramik ve cam izolatörlere uygulanan yapay kirlilik deneyleri (IEC 60507:2013)

TS EN 61462 Beyan gerilimleri 1000 v'tan büyük olan elektrikli cihazlarda kullanılan basınçlı ve basınçsız oyuk kompozit izolatörler-Tarifler,deney metotları,kabul kriterleri ve tasarım ile ilgili tavsiyeler

TS EN 62231-1 1000 V'tan 245 kV'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri – Bölüm 1: Boyutlar, mekanik ve elektriki karakteristikler

TS EN 61466-1 İzolatörler-Birleşik zincir izolatör birimleri-Beyan gerilimi 1kv'dan büyük hava hatları için-Bölüm 1: Standard gerilme sınıfları ve sonlandırma bağlantıları

tst EN 62231 1000 v'tan 245 kv'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri - Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

tst EN 62231-1 1000 V'tan 245 kV'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri – Bölüm 1: Boyutlar, mekanik ve elektriki karakteristikler

TS 556 EN 60168 Mesnet izolatörleri- Bina içinde ve bina dışında anma gerilimleri 1000 v'un üstündeki sistemlerde kullanılan- Seramik malzeme veya camdan yapılmış mesnet izolatörlerinin deneyleri

TS 5275 EN 60372 Zincir izolâtör birimlerinin top ve yuva bağlantıları için kilitleme düzenleri - Boyutlar ve deneyler

TS 6080 EN 60437 Yüksek gerilim izolâtörlerinde radyo girişim deneyi

TS 9232 EN 27931 Direnç kaynağı teçhizatı için yalıtkan başlıklar ve burçlar

TS EN 50089+A1 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları-Metal mahfazalı-Gaz doldurulmuş-Dökme reçine bölmeler

TS EN 60168/A2 Mesnet izolatörleri- Bina içinde ve bina dışında anma gerilimleri 1000 v'un üstündeki sistemlerde kullanılan- Seramik malzeme veya camdan yapılmış mesnet izolatörlerinin deneyleri

TS EN 60433 İzolatörler - Anma gerilimi 1 kv' un üzerinde olan hava hatları için -A.a. sistemleri için seramik izalatörler-Uzun çubuk tipi izolatör birimlerinin karakteristikleri

TS EN 61211 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Planyalar için özel kurallar

TS EN 61325 İzolatörler-Anma gerlimi 1000 v'un üzerindeki hava hatları için- D.a. sistemleri için seramik veya cam izolatör üniteleri-Tarifler,deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 61462 Beyan gerilimleri 1000 v'tan büyük olan elektrikli cihazlarda kullanılan basınçlı ve basınçsız oyuk kompozit izolatörler-Tarifler,deney metotları,kabul kriterleri ve tasarım ile ilgili tavsiyeler

TS EN 61466-2 İzolatörler-Birleşik zincir izolatör birimleri-Beyan gerilimi 1kv'dan büyük hava hatları için-Bölüm 2: Boyut ve elektrik karakteristikleri

TS EN 61467 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan izalatör teli ve setleri-A.a güç ark deneyi

TS EN 61952 Havai hatlarla ilgili izolatörler - Anma gerilimi 1000 v'tan büyük olan alternatif akımlar için kompozit hat mesnet izolatörleri

TS EN 62155 Beyan gerilimleri 1000 v'tan büyük olan elektrikli cihazlarda kullanılan basınçlı ve basınçsız oyuk seramik ve cam izolatörler (ıec 62155:2003, modifiye edilmiş)

TS EN 62223 İzolatörler - Terimler ve tarifler sözlüğü

TS EN 62231 1000 v'tan 245 kv'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri - Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri