trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kaymalı Yataklar Standartları

Aşağıda bulunan TSE standartlarında bulunan maddelerin tamamını yapakta olup tamamen güvenilir denetim ve test hizmetleri vermekteyiz.

 

TS ISO 12302 Kaymalı yataklar - Kalite karakteristikleri - İstatiksel işlem kontrol (SPC)

TS ISO 12303 Kaymalı yataklar - Kalite karakteristikleri - Makina ve işlem kabiliyetinin hesaplanması

TS ISO 6279 Kaymalı yataklar - Som yataklar için alüminyum alaşımları

TS ISO 4384-2 Kaymalı yataklar - Yatak metallerinin sertlik deneyi - Bölüm 2: Som malzemeler

TS ISO 4384-2 Kaymalı yataklar - Yatak metallerinin sertlik deneyi - Bölüm 2: Som malzemeler

TS ISO 6279 Kaymalı yataklar - Som yataklar için alüminyum alaşımları

TS ISO 7148-2 Kaymalı yataklar - Plastiklerin sürtünme özelliklerinin tayini deneyi

TS ISO 7148-1 Kaymalı yataklar - Yatak malzemelerinin sürtünme davranışlarının denenmesi - Bölüm 1: Yatak metallerin deneyi

TS ISO 3548-1 Kaymalı yataklar – İnce cidarlı yarım yataklar – Flanşlı veya flanşsız – Bölüm 1:Toleranslar, tasarım özellikleri ve deney yöntemleri

TS ISO 3548-2 Kaymalı yataklar – İnce cidarlı yarım yataklar – Flanşlı veya flanşsız – Bölüm 2:Cidar kalınlığını ve flanş kalınlığını ölçme

TS ISO 3548-3 Kaymalı yataklar – İnce cidarlı yarım yataklar – Flanşlı veya flanşsız – Bölüm 3:Çevresel uzunluğu ölçme

TS ISO 4383 Kaymalı yataklar - Çok tabakalı metal malzemeler - İnce cidarlı kaymalı yataklar için

TS ISO 6811 Küresel kaymalı yataklar-Terimler ve tarifler

TS ISO 4383 Kaymalı yataklar - Çok tabakalı metal malzemeler - İnce cidarlı kaymalı yataklar için

TS ISO 7148-2 Kaymalı yataklar - Yatak malzemelerinin sürtünme davranışlarının deneyi – Bölüm 2: Polimer esaslı yatak malzemeleri deneyi

TS ISO 7148-1 Kaymalı yataklar - Yatak malzemelerinin sürtünme davranışlarının denenmesi - Bölüm 1: Yatak metalleri deneyi

TS ISO 6811 Küresel kaymalı yataklar-Terimler ve tarifler  

TS ISO 3548-1 Kaymalı yataklar – İnce cidarlı yarım yataklar – Flanşlı veya flanşsız – Bölüm 1:Toleranslar, tasarım özellikleri ve deney yöntemleri  

TS ISO 3548-2 Kaymalı yataklar – İnce cidarlı yarım yataklar – Flanşlı veya flanşsız – Bölüm 2:Cidar kalınlığını ve flanş kalınlığını ölçme

TS ISO 3548-3 Kaymalı yataklar – İnce cidarlı yarım yataklar – Flanşlı veya flanşsız – Bölüm 3:Çevresel uzunluğu ölçme

TS ISO 3547-5 Kaymalı yataklar - Kıvırma burçlar - Bölüm 1 : Dış çap kontrolü

TS ISO 4378-4 Kaymalı yataklar - Terimler, tarifler ve sınıflandırma - Bölüm 4: Hesaplama parametreleri ve sembolleri

TS ISO 3547-6 Kaymalı yataklar - Kıvırma burçlar - Bölüm 2: İç çap kontrolü

TS ISO 12130-2 Kaymalı yataklar - Kararlı şartlarda hidrodinamik oynak pabuçlu eksenel kaymalı yataklar - Bölüm 2: Oynak pabuçlu eksenel kaymalı yatakların hesaplanması için fonksiyonlar

TS ISO 12301 Kaymalı yataklar - Geometrik ve malzeme kalite karakteristiklerinin kalite kontrol teknikleri ve muayenesi

TS ISO 4378-5 Sürgülü yataklar - Şartlar, tanımlar, sınıflandırma ve semboller - Bölüm 2: Sürtünme ve aşınma

TS ISO 4386-1 Kaymalı yataklar - Metalik çok tabakalı kaymalı yataklar - bölüm 1: Birleşmelerin tahribatsız ultrasonik muayenesi

TS ISO 3547-1 Kaymalı yataklar - Kıvırma burçlar - Bölüm 1: Boyutlar

TS ISO 3547-2 Kaymalı yataklar - Kıvırma burçlar - bölüm 2: İç çap ve dış çap için deney verileri

TS ISO 3547-3 Kaymalı yataklar - Kıvırma burçlar - Bölüm 3: Yağlama delikleri, yağlama kanalları ve yağlama çentikleri

TS ISO 3547-4 Kaymalı yataklar - Kıvırma burçlar - Bölüm 4 : Malzemeler

TS ISO 7146-1 Kaymalı yataklar - Hasarın ve görünüşte oluşan değişikliklerin sebepleri-Bölüm 1:özellikler

TS ISO 7146-2 Kaymalı yataklar - Hasarın ve görünüşte oluşan değişikliklerin sebepleri- Bölüm 2: Kavitasyon erozyonu ve karşı önlemler

TS 7148 ISO 4945/T1 (Numara tadili, TS 7148 EN ISO 4945) Çelik-Azot içeriğinin tayini-Spektrofotometrik yöntem

TS ISO 3245 Rulmanlı yataklar- İğne rulmanlı yataklar- Çekme bilezik , iç bileziksiz - Ana boyutlar ve toleranslar

TS 3573-1 ISO 2982-1 Rulmanlı yataklar-Aksesuarlar-Bölüm 1:Konik kovanlar- Boyutlar

TS 3574 ISO 15 Rulmanlı yataklar- Radyal rulmanlı yataklar- Sınır boyutları, genel plan

TS 3574 ISO 15/T1 Rulmanlı yataklar- Radyal rulmanlı yataklar-Sınır boyutları, genel plân

TS ISO 5593 Rulmanlı yataklar-Terimler

TS ISO 5753-2:2009 Rulmanlı yataklar - İç boşluk- Bölüm 2: Dört nokta temaslı bilyalı yataklar için eksenel boşluk

TS ISO 5753-1:2009 Rulmanlı yataklar- İç boşluk - Bölüm 1: Radyal rulmanlar için radyal iç boşluk

TS EN 12080+A1:2010 Demiryolu uygulamaları - Dingil kutuları - Rulmanlı yataklar

TS ISO 14728-1 Rulmanlı yataklar - Doğrusal hareketli rulmanlı yataklar - bölüm 1: Dinamik yük değerleri ve ömür değeri

TS ISO 14728-2 Rulmanlı yataklar - Doğrusal hareketli rulmanlı yataklar - bölüm 2: Statik yük değerleri

TS ISO 15241 Rulmanlı yataklar-Büyüklükler için semboller

TS ISO 15242-4 Rulmanlı yataklar-Titreşim için ölçme metotları-Bölüm 4: Silindirik delikli radyal silindirik bilyalı rulmanlı yataklar

TS ISO 15242-1 Rulmanlı yataklar - Titreşim ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Temel bilgiler

TS ISO 15242-2 Rulmanlı yataklar - Titreşim ölçme yöntemleri - Bölüm 2: Silindirik delikli ve dış yüzeyli radyal bilyalı yataklar

tst ISO 15242-3Rulmanlı yataklar - Titreşim için ölçme metotları - Bölüm 3 silindirik delikli, radyal, küresel ve konik bilyalı rulmanlı yataklar ve dış yüzeyler

tst ISO 15242-4 Rulmanlı yataklar-Titreşim için ölçme metotları-Bölüm 4: Silindirik delikli radyal silindirik bilyalı rulmanlı yataklar

TS ISO 15242-3 Rulmanlı yataklar - Titreşim için ölçme metotları - Bölüm 3: Silindirik delikli, radyal, küresel ve konik bilyalı rulmanlı yataklar ve dış yüzeyler

TS ISO 15243 Rulmanlı yataklar - Hasar ve kusurlar - Terimler, karakteristikler ve sebepler

TS ISO 15312 Rulmanlı yataklar - Isıl hız değeri - Hesaplama ve katsayılar