trarbgzh-TWenfrkadefaru

Vida Dişleri Standartları

Vida Dişleri Standartları aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda bulunan tüm standartların tamamın şirketimizin hizmet kapsamındadır.

 

TS EN ISO 6410-1 Teknik resim-Vida dişleri ve vida dişi açılmış parçalar-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 6410-3 Teknik resim-Vida dişleri ve vida dişleri ve vida dişi açılmış parçalar-Bölüm 3:Sadeleştirilmiş gösteriliş

TS 432-2 EN 27721 Cıvatalar- Bölüm 2: Havşa başlı- Baş biçimleri ve mastarlama

TS EN ISO 228-1 Boru vida dişleri-Vida dişinde sızdırmazlık sağlamayan-Bölüm 1:Boyutlar,toleranslar ve kısa gösterim

TS EN ISO 228-1 Boru vida dişleri - Basınç sızdırmazlığını vida dişleri ile sağlamayan - bölüm 1: Boyutlar, toleranslar ve kısa gösteriliş

TS ISO 1502 Genel amaçlı ISO metrik vidalar - Mastarlar ve mastarlama

TS EN ISO 4753 Bağlama elemanları - Iso metrik dış vidalı parçaların uç biçimleri

TS ISO 5408 Vida dişleri – Terimler ve tarifler

TS ISO 7-2Dişlerde basınç sızdırmazlık birleştirmeleri yapılan boru dişleri – Bölüm 2: Sınır mastarları aracılığıyla doğrulama

TS EN 10226-2 Basınç sızdırmaz birleştirmeleri vida dişleri vasıtasıyla yapılan boru vida dişleri - Bölüm 2: Konik dış dişler ve konik iç dişler - Boyutlar, toleranslar ve kısa gösteriliş

TS EN 10226-3 Boru vida dişleri - Basınç sızdırmazlığını vida dişleriyle sağlayan - Bölüm 3: Sınır mastarları vasıtasıyla doğrulama

TS ISO 7-2Dişlerde basınç sızdırmazlık birleştirmeleri yapılan boru dişleri – Bölüm 2: Sınır mastarları aracılığıyla doğrulama

TS ISO 725 ISO inç vidalar- Temel boyutlar

TS ISO 68-2 ISO genel amaçlı vida dişleri – Temel profil – Bölüm 2: İnç vida dişleri

TS ISO 68-1 Genel amaçlı vida dişleri - Temel profil - Bölüm 1: Metrik vida dişleri

TS EN ISO 6410-1 Teknik resim-Vida dişleri ve vida dişi açılmış parçalar-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 6410-3 Teknik resim-Vida dişleri ve vida dişleri ve vida dişi açılmış parçalar-Bölüm 3:Sadeleştirilmiş gösteriliş

TS 432-2 EN 27721 Cıvatalar- Bölüm 2: Havşa başlı- Baş biçimleri ve mastarlama

TS EN ISO 228-1 Boru vida dişleri-Vida dişinde sızdırmazlık sağlamayan-Bölüm 1:Boyutlar,toleranslar ve kısa gösterim

TS EN ISO 228-1 Boru vida dişleri - Basınç sızdırmazlığını vida dişleri ile sağlamayan - bölüm 1: Boyutlar, toleranslar ve kısa gösteriliş

TS ISO 1502 Genel amaçlı ISO metrik vidalar - Mastarlar ve mastarlama

TS EN ISO 4753 Bağlama elemanları - Iso metrik dış vidalı parçaların uç biçimleri

TS ISO 5408 Vida dişleri – Terimler ve tarifler

TS ISO 7-2Dişlerde basınç sızdırmazlık birleştirmeleri yapılan boru dişleri – Bölüm 2: Sınır mastarları aracılığıyla doğrulama

TS EN 10226-2 Basınç sızdırmaz birleştirmeleri vida dişleri vasıtasıyla yapılan boru vida dişleri - Bölüm 2: Konik dış dişler ve konik iç dişler - Boyutlar, toleranslar ve kısa gösteriliş

TS EN 10226-3 Boru vida dişleri - Basınç sızdırmazlığını vida dişleriyle sağlayan - Bölüm 3: Sınır mastarları vasıtasıyla doğrulama

TS ISO 7-2 Dişlerde basınç sızdırmazlık birleştirmeleri yapılan boru dişleri – Bölüm 2: Sınır mastarları aracılığıyla doğrulama  

TS ISO 725ISO inç vidalar- Temel boyutlar

TS 10036-2 Bağlama elemanları - Konik dış vida ve bunlara uyan silindirik iç vida dişleri, metrik – Bölüm 2: Mastarlar ve mastarlama

TS ISO 68-2 ISO genel amaçlı vida dişleri – Temel profil – Bölüm 2: İnç vida dişleri

TS ISO 68-1 Genel amaçlı vida dişleri - Temel profil - Bölüm 1: Metrik vida dişleri

TS EN ISO 11381 Oftalmik optik - Gözlük çerçeveleri - Vida dişleri

TS 61-210 EN 10226-1Bağlama elemanları - Vidalar - Bölüm 210: Boru vida dişleri - Basınç sızdırmazlığını vida dişleri ile sağlayan - Konik dış ve silindirik iç vidalar - Boyutlar, toleranslar ve kısa gösteriliş

TS EN ISO 228-2 Boru vida dişleri - Basınç sızdırmazlığını vida dişleri ile sağlamayan - Bölüm 2 : Sınır mastarlar ile doğrulama

TS ISO 261Bağlama elemanları- Vidalar - Iso metrik , genel amaçlar için vida dişleri - Genel plan

TS ISO 262Iso genel amaçlı metrik vida dişleri, vidalar, cıvatalar ve somunlar için, seçilmiş boyutları

TS ISO 263 Iso inç vida dişleri-Genel plan ve civata ve somunların seçimi-0,06 inç-6 ınç çap aralığı

TS ISO 724 Bağlama elemanları-Vidalar - Temel boyutlar

TS ISO 965-1 Iso genel amaçlı metric metrik vida dişleri-Bölüm 1: Prensipler ve temel bilgiler

TS ISO 965-2 Iso genel amaçlı metric vida dişleri-Bölüm 2: Genel amaçlı, iç ve dış vida dişleri, orta kalite için boyut sınırları

TS ISO 965-3 Iso genel amaçlı meetrik vida dişleri-Toleramslar-Bölüm 3: Diş konstrüksiyonu için sapmalar

TS 61-30 ISO 965-4 Bağlama elemanları- Vidalar- Bölüm 30: Iso metrik vidalar - Genel amaçlı- Toleranslar - Galvanizlemeden sonra h veya g tolerans alanlarına sahip, kılavuzlanmış iç vidalarla uyumluluğunu sağlamak için, sıcak daldırma ile galvanizlenmiş dış vidalara ait boyut sınırları08.02.2005

TS 61-31 ISO 965-5Iso metrik vidalar - Genel amaçlı - Toleranslar - bölüm 5: Galvanizlenmeden önce h tolerans alanının en büyük ölçüsüne sahip, sıcak daldırma ile galvanizlenmiş dış vidalarla uyumluluğunu sağlamak için boyut sınırları

TS EN ISO 2702:2011Isıl işlem uygulanmış sac cıvataları- Mekanik özellikler

TS ISO 3508 Iso 261 ve ıso 262’ye uygun diş açılmış bağlama elemanları için vida dişi sonları

TS ISO 5864 Iso inç vida dişleri- Paylar ve toleranslar

TS ISO 7085 (Eski no: TS EN ISO 7085)Vidalar-Metrik, dişleri ovalama ile açılmış, semente edilmiş ve menevişlenmiş-Mekanik ve performans özellikleri

TS EN ISO 7085/T1 (Numara tadili : TS ISO 7085) Vidalar-Metrik, dişleri ovalama ile açılmış, semente edilmiş ve menevişlenmiş-Mekanik ve performans özellikleri

TS EN 10226-3 Boru vida dişleri- Dişler vasıtasıyla basınç sızdırmaz birleştirmeleri yapılan- Bölüm 3: Limit mastarlarıyla doğrulama

TS EN 10226-2 Boru vida dişleri- Dişler vasıtasıyla basınç sızdırmaz birleştirmeleri yapılan- Bölüm 2:Konik dış dişler ve konik iç dişler-Boyutlar, toleranslar ve kısa gösterim