trarbgzh-TWenfrkadefaru

Makina, Cihaz ve Ekipmanların Özellikleri ve Tasarımı Standartları

Makina ve cihazların test, denetim ve belgelendirmesi yapan akredite şirketimiz aşağıdaki bulunan tüm standartlarda hizmet vermektedir.

 

TS 10843-2 EN ISO 3952-2 Kinematik diyagramlar - Grafik semboller - Bölüm: 2

TS 10843-4 EN ISO 3952-4 Kinematik diyagramlar- Grafik semboller- Bölüm: 4

TS EN ISO 11688-2 Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 2: Düşük gürültülü tasarım fiziğine giriş

TS EN ISO 11688-1 Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makina ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 1: Planlama

TS EN ISO 11688-1 Akustik- Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama- Bölüm 1: Planlama

TS EN 61124 Güvenirlik deneyleri - Sabit hata oranı ve sabirt hata sıklığı için uygunluk deneyleri

TS EN 62551 Bağımsızlık analizi teknikleri - Petri net teknikleri

TS EN 62506 Hızlandırılmış deneye tabi tutulan ürün için yöntemleri

TS EN ISO 4871 Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması

TS EN 62741 Güvenlik gerekliliklerinin gösterimi - Güvenlik hususu

TS EN 61703 Güvenilirlik, yararlanılabilirlik, bakımı yapılabilirlik ve bakım desteği terimlerinin matematiksel ifadesi

TS EN 62550 Yedek parça temini

TS EN ISO 3952-1/A1Kinematik diyagramlar - Grafik semboller - Bölüm: 1

TS EN ISO 4871 Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması

TS 10843-1 EN ISO 3952-1 Kinematik diyagramlar - Grafik semboller - Bölüm: 1

TS 10843-3 EN ISO 3952-3 Kinematik diyagramlar - Grafik semboller- Bölüm: 3

TS EN 60300-3-12:2011 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 3-12:Uygulama klavuzu-Entegre lojistik destek

TS EN 60706-5 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 5:Deney yapılabilirlik ve diagnostik deney

TS EN 60812 Sistem güvenirliği için analiz teknikleri - Başarısızlık modu ve etkilerin analizi için işlem

TS EN 62402 Sistem eskimesinin  yönetimi-Uygulama kılavuzu