trarbgzh-TWenfrkadefaru

Bağlama Elemanları (Genel) Standartları

Alt kısımda belirtmiş olduğumuz tüm standartlarda hizmet vermekteyiz. Test, denetim ve belgelendirmede en iyi hizmeti sunmakta, sektördeki ihtiyaçları karşılamaktayız.

 

TS EN ISO 6410-2 Teknik resim - Vida dişleri ve vida dişi açılmış parçalar - Bölüm 2: İçe yerleştirilmiş vida dişi açılmış ara parçalar

TS EN ISO 3269 Bağlama elemanları - Kabûl muayenesi

TS EN 1503-2 Vanalar- Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler- Bölüm2: Avrupa standardında belirtilenden farklı çelikler

TS EN 1503-3/AC Vanalar- Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler- Bölüm 3: Avrupa standardlarında belirtilen dökme demiler

TS EN 13446 Ahşap esaslı levhalar-Bağlayıcıların geri çekme kapasitelerinin belirlenmesi

TS EN 13446 Ahşap esaslı levhalar - Bağlayıcıların geri çıkma kapasitesinin tayini

TS EN 14399-7  Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları - Bölüm 7: Hr sistemi - Havşa başlı cıvata ve somun takımları / not - En 14399-1 (2005) ile bağlantılı uygulanır.

TS EN 14399-8 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları - Bölüm 8: Hv sistemi - Altıköşe başlı cıvata ve somun takımları / not - En 14399-1 (2005) ile bağlantılı uygulanır.

TS EN 14545 Ahşap yapılar - Bağlayıcılar - Gerekler

TS EN 14399-10 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal civatalama tertibatları - Bölüm 10: Hrc sistemi - Kalibre edilmiş ön yüklemeli cıvata ve somun tertibatları

TS EN 14399-9:2009(EN) Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal civatalama tertibatları - Bölüm 9: Hr veya hv sistemi - Cıvata ve somun tertibatları için doğrudan gerilme göstergeleri

TS EN ISO 16047+A1 Bağlama elemanları- Tork sıkıştırma performansı - Basıtlaştırılmış tork/açı deneyi metodu

TS EN 1503-3 Vanalar- Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler- Bölüm 3: Avrupa standardlarında belirtilen dökme demiler

TS EN ISO 4753 Bağlama elemanları - ISO metrik dış vidalı parçaların uç biçimleri

TS EN ISO 10683:2014 Bağlama elemanları-Elektrolitik olarak uygulanmayan çinko pul kaplamalar

TS EN ISO 10683 Bağlama elemanları - Elektrolitik olarak uygulanmayan çinko pul kaplamalar

TS EN ISO 1891-2 Bağlantı Elemanları - Terminoloji - Bölüm 2: Kelime ve kaplamalar tanımları (ISO 1891-2: 2014)

TS EN ISO 1891-2 Bağlama elemanları - Terminoloji – Bölüm 2: Kaplamalar için terimler ve tarifleri

EN 14592:2008+A1:2012 Ahşap yapılar - Kavela tipi bağlantı elemanları - Gerekler  

TS EN 14592+A1 Ahşap yapılar - Kavela tipi bağlantı elemanları - Gerekler

TS EN 14399-2 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları - bölüm 2: Ön yükleme için uygunluk deneyi

TS EN 14399-2 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları - bölüm 2: Ön yükleme için uygunluk deneyi  

TS EN 14399-1 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS ISO 3800 Vida dişli bağlama elemanları – Eksenel yük altında yorulma deneyi – Deney yöntemleri ve sonuçların değerlendirilmesi

TS EN 14399-9 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları - Bölüm 9: Hr veya hv sistemi - Cıvata ve somun takımları için doğrudan gerilme göstergeleri

TS EN 14399-10 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal civatalama tertibatları - Bölüm 10: Hrc sistemi - Kalibre edilmiş ön yüklemeli cıvata ve somun tertibatları

TS EN 15048-1 Ön yüklemesiz yapısal civatalama birleşimleri - Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 15048-2 Ön yüklemesiz yapısal civatalama birleşimleri - Bölüm 2:Uygunluk deneyleri

TS EN 15048-1 Ön yüklemesiz yapısal civatalama birleşimleri - Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 15048-2 Ön yüklemesiz yapısal civatalama birleşimleri - Bölüm 2:Uygunluk deneyleri  

TS ISO 272Bağlama elemanları-Altıköşe mamuller-Anahtar ağzı genişlikleri

TS EN ISO 3269 Bağlama elemanları - Kabul muayenesi

TS EN ISO 3269/T1 Bağlama elemanları - Kabul muayenesi

TS EN ISO 5845-1 (Eski no: TS ISO 5845-1)Teknik resim- Bağlama elemanlarının montajda sadeleştirilmiş gösterilişi bölüm 1: Genel prensipler

TS ISO 5845-1:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 5845-1)Teknik resim- Bağlama elemanlarının montajda sadeleştirilmiş gösterilişi bölüm 1: Genel prensipler

TS EN ISO 10684 Bağlama elemanları - Sıcak daldırma galvaniz kaplamalar

TS EN ISO 10684/AC Bağlama elemanları - Sıcak daldırma galvaniz kaplamalar

TS EN 12512 Ahşap yapılar-Deney metotları-Mekanik bağlayıcılar ile yapılmış birleştirmeler için çevrimli yükleme deneyi

TS EN 14399-8 Ön yüklemeli yüksek dayanımlı yapısal cıvatalama takımları - Bölüm 8: Hv sistemi - Altıköşe alıştırma cıvata ve somun takımları

TS EN ISO 16047 Bağlama elemanları- Tork sıkıştırma performansı - Basıtlaştırılmış tork/açı deneyi metodu

TS EN ISO 16048 Korozyonu dayanıklı paslanmaz çelik bağlama elemanlarının pasivasyonu

TS EN ISO 16426 Bağlantı elemanları - Kalite güvence sistemi