trarbgzh-TWenfrkadefaru

Vantilatörler, Fanlar, Klimalar Standartları

Klima, fan ve vantilatörlerin standartların tamamı aşağıdaki gibidir. Bu standartların tümüne kaliteli hizmet vermekteyiz.

 

TS EN 45510-4-1 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 1: Toz yayılmasının azaltılması için donanım

TS EN 13181 Binaların havalandırılması- Terminaller- Taklit kumlara maruz kalan pencere panjurları performans deneyi

TS EN 60335-2-65 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - bölüm 2 - 65 : Hava temizleme cihazları için özel kurallar

TS EN 60335-2-80 Güvenlik kuralları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-80: Vantilatörler için özel kurallar

TS 7936 EN 60335-2-40/A11 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS 7936 EN 60335-2-40/A12 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS EN 60335-2-40/A11 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS EN 60335-2-80 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-80: Vantilatörler için özel kurallar

TS EN 60335-2-80/A1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-80: Vantilatörler için özel kurallar

TS EN 12101-1/A1 Duman ve ısı kumanda sistemleri - Bölüm 1: Duman engelleri için teknik özellikler

TS 7936 EN 60335-2-40/A1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcıları için özel kurallar

TS EN 60335-2-80/A2Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için- Bölüm 2-80: Vantilatörler için özel kurallar

TS 7936 EN 60335-2-40/A2 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS EN 60335-2-65/A1Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-65: Hava temizleme cihazları için özel kurallar

TS EN ISO 5801 Endüstriyel fanlar - Standardize edilmiş hava geçişleri kullanılan performans deneyi (ISO 5801:2007/Cor 1:2008 dahil)

TS 7936 EN 60335-2-40/A13 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcıları için özel kurallar

TS EN 60335-2-40:2003/A13 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS EN 60335-2-40:2003/AC Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS 3550 IEC 60879/T1Vantilatörler - Elektrikli ve bunların hız regülâtörlerinin performansı ve yapılışı

TS EN 60335-2-65/A11 Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2- 65: Hava temizleme cihazları için özel kurallar

TS EN 60335-2-65/A11 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - bölüm 2 - 65 : Hava temizleme cihazları için özel kurallar

TS EN 60335-2-65/A1Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2 - 65 : Hava temizleme cihazları için özel kurallar

TS EN 328 Isı değiştiricileri - Soğutmada kullanılan cebri konveksiyonlu hava soğutma üniteleri - Performans tayini için deney metotları

TS EN ISO 14798:2013 Asansöerler, yürüyen merdivenler ve yürüyen batlar - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

TS EN ISO 5136 Akustik - Fanlar ve havayı hareketlendiren diğer araçlar tarafından kanala yayılan ses gücünün tayini - kanal içi yöntemi (ISO 5136:2003)

TS 7936 EN 60335-2-40 Güvenlik kuralları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 5802/A1 Endüstriyel fanlar - Gerçek şartlarda performans deneyi

TS EN ISO 5802 Endüstriyel fanlar - Gerçek şartlarda performans deneyi

TS EN ISO 5802/A1 Endüstriyel fanlar - Gerçek şartlarda performans deneyi  

TS EN 14986 Potansiyel patlayıcı ortamlarda çalışan fanların tasarımı

TS EN ISO 5136 Akustik - Fanlar ve havayı hareketlendiren diğer araçlar tarafından kanala yayılan ses gücünün tayini - Kanal içi metodu

TS EN ISO 5802 Endüstriyel fanlar - Gerçek şartlarda performans deneyi

TS EN ISO 9097 Küçük tekne-Elektrikli vantilatörler

TS EN ISO 9097/A1 Küçük tekne-Elektrikli vantilatörler

TS EN ISO 12499 Endüstriyel fanlar - Fanların mekanik emniyeti - Mahfaza

TS EN 13141-4:2011(EN) Binalarda havalandırma - Konut havalandırması için bileşenlerin/mamullerin performans deneyleri - Bölüm 4: konutlarda havalandırma sistemlerinde kullanılan fanlar "

TS EN ISO 13349 Fanlar - Terimler ve fan sınıflarının tarifleri

TS EN ISO 13350 Endüstriyel fanlar - Jet fanlarının performans deneyi

TS EN 45510-4-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 3: Havalandırma donanımı

TS EN 45510-6-5 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-5: Türbin yardımcıları - Kuru soğutma sistemleri

TS EN 60704-2-7 Akustik gürültü -Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar tarafından yayınlanan - Havada yayılmayan belirlenmesi için deney kodu- Bölüm 2-7: Vantilatörler için özel kurallar