trarbgzh-TWenfrkadefaru

Diğer Akışkan Güç Sistemi Bileşenleri Standartları

Sistemleriniz için gerekli olan standartların tümüne hizmet vermekte denetimlerini ve belgelendirmelerini yapmaktayız.

 

TS ISO 10771-1 Hidrolik akışkan gücü -Basınç altında çalışan metal mahfazaların yorulma basıncı deneyi

TS ISO 10771-1 Hidrolik akışkan gücü -Basınç altında çalışan metal mahfazaların yorulma basıncı deneyi  

TS ISO 6194-5 Sızdırmazlık elemanları- Döner mil dudak tipi- Bölüm 5: Görünür kusurların belirlenmesi

TS ISO 3019-2 Hidrolik akışkan gücü - Pozitif yer değiştirmeli pompa ve motorların bağlantı flanşları ve mil uçları için boyutlar ve tanıtma kodları - bölüm 2: Metrik seriler

TS ISO 5596 Hidrolik akışkan gücü - Ayırıcılı gaz yüklü akümülatörler - Basınç ve hacim aralıkları ile karakteristik büyüklükler

TS ISO 6301-1 Pnömatik akışkan gücü - Basınçlı hava yağlayıcıları - bölüm 1: Tedarikçi dokümanında bulunması gereken ana karakteristikler ve mamul işaretleme kuralları

TS ISO 6301-2 Pnömatik akışkan gücü - Basınçlı hava yağlayıcıları - Bölüm 2: Tedarikçi dokümanında bulunması gereken ana karakteristikleri belirlemek için deney yöntemleri

TS ISO 10945 Hidrolik akışkan gücü - Gaz yüklü akümülatörler - Gaz doldurma ağızlarının boyutları

TS ISO 10946 Hidrolik akışkan gücü - Ayırıcılı gaz yüklü akümülatörler - Tercih edilen hidrolik ağızların seçimi

TS ISO 15217 Akışkan gücü sistemleri ve bileşenleri - 16 mm’lik kare biçimli topraklı elektrik konnektörü - Karakteristikler ve kurallar