trarbgzh-TWenfrkadefaru

Taşıtlara Monte Edilen Konteyner ve Tanklar Standartları

Şirketimiz onaylı ve akredite olarak aşağıdaki tüm standartların test ve belgelendirmesini yapmaktadır. Onaylı ve akredite bir kuruluş olmuş olup tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız. 

 

 TS EN 13308 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengesi olmayan ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13317+A1 Tanklar-Tehlikeli maddeler taşımak için-Tanklar için servis donanımı-Adam giriş deliği kapak grubu

TS EN 14876 Taşınabilir gaz tüpleri - Kaynaklı çelik basınç dramlarının periyodik muayene ve deneyleri

TS EN 13081+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar toplama adaptörü ve kaplini

TS EN 13308 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basıncı dengelenmemiş ayar vanası

TS EN 13314 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Doldurma deliği kapağı

TS EN 13316 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Basınç dengeli ayar vanası

TS EN 13082+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN 16257 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar-Servis donanımları - 100mm çapı (nom) dışındaki vana ölçüleri

TS EN 14564 Tehlikeli maddelerin nakli için tanklar - Terimler

TS EN 13083+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN 16249 Tehlikeli malların taşınması için tanklar - Servis ekipmanları - Alttan yükleme ve boşaltma için kapak adaptörü

TS EN 14841 Lpg donanım ve aksesuarları - lpg demiryolu tankerleri için boşaltma işlemleri

TS EN 15208 Tanklar tehlikeli madde taşımak için sızdırmaz dolum sistemleri çalışma prensipleri ve bağlantı özellikleri

TS EN 16522 Tanklar için Servis ekipmanları - Tehlikeli malların taşınması için tanklar havalandırma cihazları Alev arestörleri

TS EN 15208 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Mühürlü hazneli (ambalajlı) teslimat sistemleri - Çalışma prensipleri ve arayüz özellikleri

TS EN 16522 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklarda kullanılan servis donanımı - Havalandırma tertibatları için alev tutucular

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 14432 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Sıvı kimyasalların taşınması için tank donanımları ürün boşalma ve hava girişi vanaları

TS EN 14432 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için - Sıvı kimyasalların ve sıvılaştırılmış gazların taşınması için tank donanımı - Ürün boşaltma ve hava giriş vanaları

TS EN 14841 LPG donanım ve aksesuarları - LPG demiryolu tankerleri için boşaltma işlemleri

TS EN 16249 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Servis ekipmanları - Alttan yükleme ve boşaltma için adaptör kapağı

TS EN 14116+A1 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan tanklar-Sıvı yakıtlar için ürün tanıma cihazı için dijital arayüz

TS EN 15207 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar-24 v besleme geriliminde tehlikeli olanlarda çalışma için fiş soket bağlantısı ve besleme karakteristkkleri

TS EN 15207 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - 24 V anma besleme geriliminde tehlikeli alanlardaki hizmet donanımları için fiş/soket bağlantısı ve besleme karakteristikleri

TS EN 13083+A1 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklar için servis donanımı - Alttan yükleme ve boşaltma için adaptör

TS EN 14564 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar – Terimler

TS EN 14015/D1 Tanklar – Yerinde tesis edilen, düz tabanlı, silindirik, kaynaklı, düşey, çelik, yer üstü tankları – Sıvıların ortam sıcaklığında ve üzerindeki sıcaklıklarda depolanmasında kullanılan – Tasarım ve imalat gerekleri

TS EN 976-1 Tanklar- Cam elyaf takviyeli plastikten (grp)- Petrol esaslı yakıtların yeraltında basınçsız depolanması için kullanılan yatay silindirik tanklar- Bölüm 1: Tek duvarlı tanklar için özellikler ve deney metotları

TS EN 976-2 Tanklar-Yatay, silindirik, cam elyaf takviyeli plastikten (grp)-Yeraltında kullanılan-Petrol esaslı sıvı yakıtların basınçsız depolanması için-Bölüm 2: Tek cidarlı tanklar için nakliye, yükleme-Boşaltma, depolama, yerleştirme kuralları

TS EN 977 Tanklar- Yeraltında kullanılan- Cam elyaf takviyeli plastikten (grp) mamul- İç yüzeyin sıvılara maruz bırakılması metodu

TS EN 13081+A1 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklar için servis donanımı - Buhar toplama adaptörü ve kaplini

TS EN 13082+A1 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklar için servis donanımı - Buhar iletim vanası

TS EN 14596 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklar için servis donanımı - Acil durum basınç tahliye vanası

TS EN 12972 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Metalik tankların deneyi, muayenesi ve işaretlenmesi

TS EN 12972 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Metalik tankların deneyi, muayenesi ve işaretlenmesi

TS EN 13094 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar-Çalışma basınçı 0,5 bar'ı geçmeyen metalik tanklar-Tasarım ve yapılış

TS EN 16617 Boru hattı - Yanıcı gaz Oluklu metal hortum takımları - Performans gereksinimleri, test ve işaretleme

TS EN 13922 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Tanklar için servis donanımı - Sıvı yakıtlar için aşırı doldurmayı önleme sistemleri

TS EN 14025+A1 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan - basınçlı metalik tanklar - İmalat ve tasarım

TS EN 16657 Tehlikeli maddelerin taşınması için tanklar - Sabit tankların aşırı doldurulmasını önleyen cihazlar için taşıma tankları ekipmanları

TS EN 14595 Tanklar - Tehlikeli maddelerin taşınması için - Servis donanımları - Basınç ve vakum havalandırma bacası

TS EN 13317+A1 Tanklar - Tehlikeli madde taşımak için - Tanklar için servis donanımı - Adam giriş deliği kapağı grubu

TS EN 14512 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Sıvı kimyasalların taşınması için tank donanımları menteşeli adam giriş kapakları ve pim civatalı boyun bilezikleri