trarbgzh-TWenfrkadefaru

Optoelektronik, Lazer Ekipmanları Standartları

Optoelektronik, Lazer Ekipmanları hakkındaki standart maddeleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda bulunan tüm standartların test ve denetimlerini yaparak belgelerinizi hazırlıyoruz..

 

TS EN 112000 Genel özellikler: Görüntü çevirici ve görüntü yoğunlaştırıcı tüpler

TS EN 112001 Boş detay özellikleri, görüntü çevirici ve görüntü yoğunlaştırıcı tüpler

TS EN 120001 Boş detay özellikleri: Işık yayan diyotlar, ışık yayan diyot dizileri, iç mantığı bulunmayan ışık yayan diyot göstergeleri ve dirençler

TS EN 120003 Boş detay özellikleri: Fototransistörler, foto darlington transistörler, fototransistördizileri

TS EN 120004 Boş detay özellikleri: Fototransistör çıkışlı ortam beyan değerine sahip foto bağlayıcılar

TS EN 120005Boş detay özellikleri: Fotodiyotlar fotodiyot dizileri (fiber optik uygulamalarında kullanılmayan)

TS EN 120007 Boş detay özellikleri: Sıvı kristal göstergeler, elektronik devre bulunmayan tek renkli lcd'ler

TS EN 61751 Haberleşmede kullanılan lazer birimleri-Güvenlik değerlendirilmesi

TS EN 60825-4 Lazer mamullerinin güvenliği - Bölüm 4: Lazer koruyucuları

TS EN ISO 13696 Optik ve optik ölçü aletleri-Optik bileşenlerin saçtığı ışınım için deney metotları

TS EN 60747-5-1 Münferit yarı iletken cihazlar ve entegre devreler-Bölüm 5-1: Optoelektronik cihazlar-Genel

TS EN 60747-5-2 Münferit yarı iletken cihazlar ve entegre devreler-Bölüm 5-2: Optoelektronik cihazlar-Temel sınır değerler ve karakteristikler

TS EN 60747-5-3 Münferit yarı iletken cihazlar ve entegre devreler-Bölüm 5-3: Optoelektronik cihazlar-Ölçme metotları

TS EN ISO 17526 Optik ve optik aletler - Lâzer ve lâzerle ilgili donanım - Lâzerlerin ömrü

TS EN ISO 15367-1 Lazer ve lazerle ilgili donanımlar - Lazer demeti dalga çephesinin biçinin belirlenmesi ilişkin deney yöntemleri - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve temel özellikler

TS EN 60825-12 Lâzer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 12: Bilginin iletilmesi için kullanılan serbest uzay optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

TS EN 60825-2 Güvenlik kuralları - Lâzer mamulleri için bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (fohs) güvenliği

TS EN 60825-2 Lazer mamullerin güvenliği- Bölüm 2: Fiber optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

TS EN ISO 11807-1 "tümleşik optik - Terimler ve tarifler - Bölüm 1: Temel terimler ve semboller"

TS EN ISO 11807-2 "tümleşik optik - Terimler ve tarifler - Bölüm 1: Temel terimler ve semboller"

TS EN ISO 11146-2 Lâzer ve lâzerle ilgili donanım - Lâzer ışın demeti genişliği, sapma açıları ve ışın demeti yayılım oranları için deney metotları - Bölüm 2: Genel astigmatik ışın demetleri

TS EN ISO 11146-1 Lâzer ve lâzerle ilgili donanım - Lâzer ışın demeti genişliği, sapma açıları ve ışın demeti yayılım oranları için deney metotları - Bölüm 1: Stigmatik ve astigmatik ışın demetleri

TS EN ISO 15902 Optik ve fotonik - Ayırıcı optik - Terimler ve tarifler

TS EN ISO 11551 Optik ve optikle ilgili gereçler - Lazer ve lazerle ilgili donanım - Optik lazer bileşenlerinin absorbansı için deney metodu

TS EN ISO 14880-3 Optik ve fonotik-Mikrolens dizisi-Bölüm 3:Merceklerin dışında sapmaların dışındaki optik özellikler için deney metotları

TS EN ISO 14880-4 Optik ve fonotik -Mikrolens dizisi-Bölüm 4:Geometrik özellikler için deney metotları

TS EN ISO 17526 Optik ve optikle ilgili aletler - Lazer ve lazerle ilgili donanım - Lazerlerin ömrü

TS EN ISO 11146-1 Lazerler ve lazerle ilgili donanım - Lazer ışını genişlikleri, ıraksama açıları ve ışın yayılım oranları ile ilgili deney metotları - bölüm 1: Stigmatik ve basit astigmatik ışınlar

TS EN 60825-2/A1 Güvenlik kuralları - Lazer mamulleri için bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (fohs) güvenliği

TS EN ISO 15902 Optik ve fotonik - Kırınım özellikli optik - Terimler ve tarifler

TS EN 62007-2 Fiber optik sistem uygulamaları için yarı iletken optoelektronik düzenler- Bölüm 2: Ölçme metotları

TS EN 60825-12 Lazer ürünlerin güvenliği - Bölüm 12: Bilginin iletilmesi için kullanılan serbest uzay optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

TS EN ISO 14880-2 Optik ve fonotik - Mikrolens dizisi - Bölüm 2: Dalga yönü sapmaları için deney metotları

TS EN ISO 11146-2 Lazerler ve lazerle ilgili donanım - Lazer ışın genişlikleri, ıraksama açıları ve ışın yayılım oranları ile ilgili deney metotları - bölüm 1: Genel astigmatik ışınlar

TS EN ISO 14880-2 Optik ve fotonik - Mikrolens dizisi - Bölüm 2: Dalga cephesi sapmaları için deney metotları

TS EN ISO 11554 Optik ve fotonik - Lâzerler ve lâzerle ilgili donanım - Lâzer demeti gücü, enerjisi ve geçici özelliklerine ait deney metotları

TS EN 60825-4/A1 Lazer mamullerinin güvenliği - Bölüm 4: Lazer koruyucuları

TS EN 62341-1-2 Organik ışık yayan diyot ekranları - bölüm 1-2: Terimler ve harf semboller

TS EN 61194 Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin karakteristik parametreleri (IEC 1194: 1992, değiştirilmiş)

TS EN 62341-1-2 Organik ışık yayan diyot ekranları-Bölüm 1-2: Terimler ve harf semboller

TS EN 12254 Lâzerle çalışılan yerler için koruyucu ekranlar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 62341-5 Organik ışık yayan diyot ekranları-Bölüm 5: Çevresel tayin yöntemleri

TS EN ISO 14881 Entegre optik-arayüzler-bağlantı özellikleri ile ilgili parametreler

TS EN 60825-2/A2:2010 Güvenlik kuralları - Lâzer mamulleri için bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (fohs) güvenliği

TS EN 60825-1 Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 1: Donanım sınıflandırması ve kurallar (IEC 60825-1:2014)

TS EN 60825-4:2006/A2 Lazer mamullerinin güvenliği - Bölüm 4: Lazer koruyucuları

TS EN 60825-4/A1 Lazer mamullerinin güvenliği - Bölüm 4: Lazer koruyucuları

TS EN ISO 21254-1 Lazerler ve lazerlerle ilgili donanım-Lazerin sebep olduğu hasar eşiğinin tayin yöntemleri-Bölüm 1: Tarifler ve genel prensipler

TS EN ISO 21254-2 Lazerler ve lazerlerle ilgili donanım-Lazerin sebep olduğu hasar eşiğinin tayin yöntemleri-Bölüm 2: Eşiğin tayini

TS EN 62595-1-2 LCD arka ışık birimi - Bölüm 1-2: Terminolji ve harf sembolleri

TS EN 62341-6-2 Organik ışık yayan diyot (oled) ekranları- Bölüm 6-2: Görme kalitesini ölçme metotları ve ortam performansı

TS EN 61727 Fotovoltaik (PV) sistemler – Şebeke bağlantı arayüzü karakteristikleri (IEC 61727:1995)

TS EN 62341-6-3 Organik ışık yayan diyot ekranları - Bölüm 6-3: Görüntü kalitesini ölçme metodları

TS EN ISO 11553-3 Makinalarda güvenlik - Lazerli işleme makinaları - Bölüm 3: Lazerli işleme makinalarında ve elle tutulan lazerli işlem makinalarında ilgili ekipmanda (ayar derecesi 2) gürültü azaltma ve gürültü ölçe metotları

TS EN 62595-2 LCD Geri besleme ısşık üniteleri - LED geri besleme Elektro optik ölçüm metodları

TS EN 61988-2-5 Plazma ekranlar-Bölüm 2-5:Ölçme yöntemleri-Akustik gürültü

TS EN 60747-5-5 Münferit yarı iletken cihazlar ve entegre devreler-Bölüm 5-3: Optoelektronik cihazlar-Fotokuplörler

TS EN 61988-2-2 Plazma ekranlar - Bölüm 2-2: Ölçme metodları - Optoelektronik

TS EN 62595-1-1 LCD arka ışık ünitesi-Bölüm 1-1: Genel özellikler

TS EN ISO 11252 Lazerler ve lazerle ilgili donanım - Lazer elemanı - Dokümantasyonla ilgili asgari kurallar

TS EN 62341-5-2 Organik ışık yayan diyot ekranlar - Bölüm 5 - 2 : Mekanik dayanım deneyi metodları

TS EN 62341-5-3 Organik ışık yayan diyot ekranlar - Bölüm 5 - 3 : Ömür ve görüntü kalması için deney metodları

TS EN 62629-1-2 3D görüntü elemanları - Bölüm 1-2 Genel - Terimler ve harf sembolleri

TS EN 62522 Akortlanabilen lazer kaynaklarının kalibrasyonu

TS EN 60825-1 Lazer ürünlerinin güvenliği - Bölüm 1: Donanım sınıflandırması ve kurallar

TS EN ISO 11990-1 Lazerler ve lazerle ilgili ekipmanlar - trakeal tüpler lazer direnç tayini - Bölüm 1 : Trakeal tüp mili

TS EN ISO 11990-2 Lazerler ve lazerle ilgili ekipmanlar - trakeal tüpler lazer direnç tayini - Bölüm 2 : Trakeal tüp manşetleri

TS EN 62341-5-3 Organik ışık yayan diyot ekranlar - Bölüm 5 - 3 : Ömür ve görüntü kalması için deney metodları

TS EN 62341-5-2 Organik ışık yayan diyot ekranlar - Bölüm 5 - 2 : Mekanik dayanım deneyi metodları  

tst EN 60601-2-22 Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-22: Teşhis ve tedavi edici lâzer cihazların güvenliği için belirli özellikler (IEC 60601-2-22:2007 + A1:2012)  

TS EN 60601-2-22 Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-22: Teşhis ve tedavi edici lâzer cihazların güvenliği için belirli özellikler

TS EN ISO 11810 Lazerler ve lazerle ilgili donanım - Cerrahi perdeler ve/veya hasta koruyucu örtüler için lazer direncinin sınıflandırılması ve deney yöntemi - Birincil tutuşma, nufuz etme, alevin yayılması ve ikincil tutuşma

TS EN ISO 13694 Optik ve optikle ilgili aletler - Lazer ve lazerle ilgili donanım - Lazer ışını güç (enerji) yoğunluğu dağılımı için deney metotları

TS EN ISO 11145 Optik ve fotonik - Lazerler ve lazerle ilgili donanımlar – Terimler ve semboller

TS EN ISO 11151-1 Lazerler ve lazerlerle ilgili donanım - Standard optik bileşenler - bölüm 1: Uv, görünür ve yakın kızıl ötesi spektral bölgeler için bileşenler

TS EN ISO 11151-2 Lazerler ve lazerlerle ilgili donanım - Standard optik bileşenler - Bölüm 2: Kızıl ötesi spektral bölgeler için bileşenler

TS EN 62572-3 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Güvenilirlik standardları - Bölüm 3: Haberleşme için kullanılan lazer modülleri

TS EN ISO 14880-1 Optik ve fotonik - Mikrolens dizisi - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve genel özellikler

TS ISO 10110-17 Optik ve fotonik - Optik elemanların ve sistemlerin çizimlerinin hazırlanması - Bölüm 17:Lazer irradyasyonu hasar eşiği

TS EN ISO 11807-2 Tümleşik optik - Terimler ve tarifler - Bölüm 2: Sınıflandırmada kullanılan terimler

TS EN ISO 11807-1 Tümleşik optik - Terimler ve tarifler - bölüm 1: Temel terimler ve semboller

TS EN ISO 11551 Optik ve optikle ilgili cihazlar - Lazer ve lazerle ilgili donanım - Optik lazer bileşenlerinin absorpsiyon faktörü için deney metodu

TS EN ISO 11553-1 Makinalarda güvenlik - Lazerle işleme makinaları - Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları

TS EN ISO 11553-2 Makinalarda güvenlik - Lazerli işleme makinaları - Bölüm 2: Elle tutulan lazerli işleme makinalarının güvenlik kuralları

TS EN ISO 11670 Lazerler ve lazerlerle ilgili donanım - Lazer ışın demeti parametreleri için deney metotları - Işın demetinin konum kararlılığı

TS EN ISO 11732 Su kalitesi - Akış analizi (cfa ve fıa) ve spektrometrik tespit ile amonyum azotunun tayini

TS EN ISO 13695 Optik ve fotonoik - Lâzer ve lâzerle ilgili donanım - Lâzerlerin spektrum özellikleri için deney metotları

TS EN ISO 13697 Optik ve fotonik - Lazer ve lazerle ilgili donanım - Optik lazer elemanlarının düzgün yansıtma değeri ve düzenli iletme değeri için deney metotları

TS EN ISO 14880-3 Optik ve fotonik - Mikrolens dizisi - Bölüm 3: Dalga cephesi sapması dışındaki optik özellikler için deney metotları

TS EN ISO 14880-4 Optik ve fotonik - Mikrolens dizisi - Bölüm 4:Geometrik özellikler için deney metotları

TS EN ISO 15367- Lâzer ve lâzerle ilgili donanım - Bir lâzer ışın demeti dalga yönü (sınırı) şeklinin bulunması için deney metotları - Bölüm 2: Hartmann-Shack algılayıcıları

TS EN ISO 21254-3:2011 Lazerler ve lazerlerle ilgili donanım-Lazerin sebep olduğu hasar eşiğinin tayin yöntemleri-Bölüm 3: Lazer gücü (enerjisi) ile işlenebilirlik güvenliği

TS EN ISO 24013 Optik ve fotonik - Lazerler ve laserle ilgili donanım - Polarize lazer ışıması için optik bileşenlerin faz geciktirmesinin ölçülmesi

TS EN 60747-5-1/A2 Münferit yarı iletken cihazlar ve entegre devreler-Bölüm 5-1: Optoelektronik cihazlar-Genel

TS IEC/TR 60825-14 Güvenlik kuralları-Laser mamulleri için bölüm 14:Kullanıcı kılavuzu

TS EN 61040 Güç ve enerji ölçme dedektörleri, aletleri ve cihazları-Lazer radyasyonu için

TS EN 61727 Fotovoltaik (pv) sistemler-Fayda arayüzünün karakteristikleri

TS EN 61751 Telekomünikasyonda kullanılan lâzer modülleri - Güvenilirlik tayini

tst EN 61920 Kızıl ötesi iletim sistemleri- Serbest hava şartlarındaki uygulamalar  

TS EN 61920 Kızıl ötesi iletim sistemleri- Serbest hava şartlarındaki uygulamalar

TS EN 62007-1 Fiber optik sistem uygulamaları için yarı iletken optoelektronik düzenler - Bölüm 1: Temel beyan değerleri ve karakteristikler için özellik şablonu

TS EN 62341-1-1 Organik ışık yayan diyot ekranları-Bölüm 1-1: Genel özellikler

TS EN 62341-6-1:2011 Organik ışık yayan diyot ekranları-Bölüm 6-1: Optik ve elektro-Optik parametrelerin ölçüm yöntemleri

TS EN 120001 Boş detay özelliği : Işık yayıcı diyotlar, ışık yayıcı diyot dizileri, iç mantık elemanı ve direnci olmayan ışık yayıcı diyot göstergeleri

TS EN 120002 Boş detay özelliği : Kızıl ötesi ışık yayıcı diyotlar, kızıl ötesi ışık yayıcı diyot dizileri

TS EN 120003 Boş detay özelliği: Fototransistorler, fotodarlington transistorler, fototransistor dizileri

TS EN 120004 Boş detay özelliği : Fototransistor çıkışı olan ortam beyan değerli fotokuplörler

TS EN 120005 Boş detay özelliği: Foto diyotlar, foto diyot dizileri (fiber optik uygulamaları için öngörülmeyen)

tst EN 120006 Boş detay özellikleri: Fiber optik uygulamalarında kullanılan fotodiyotlar