trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sabit Kapasitörler (Genel) Standartları

Sabit Kapasitörler ve diğer kapasitör sistemlerinin düzenleriyle alakalı tüm teknik testler uygulanarak aşağıdaki standartlarda belirtilen sınamalar gerçekleştirerek test, denetim ve belgelendirme süreçlerini gerçekleştiriyoruz.

 

TS EN 60384-20-1 Elektronik donanımda kullanılan sabit kondansatörçler - Bölüm 20-1: Boş detay özellik standardı - Sabit metalik polietilen sülfit film dielektrik yüzeye monteli d.a. kondansatörler - Değerlendirme seviyesi ez

TS EN 61881-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları - Güç elektroniği için kondansatörler -Bölüm 3: çift katmanlı elekttrik kapasitörler

TS EN 60384-14 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 14: Bölüm özellikleri - Elektromanyetik girişim bastırmada kullanılan ve besleme şebekesine bağlanan sabit kondansatörler

TS EN 62391-1 Elektrik ve elektronik donanımda kullanılan sabit elektrikli çift katmanlı kondansatörler Bölüm 1: Genel standard

TS EN 60384-20 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 20: Bölüm özellikleri: Sabit metal kaplı polifenilen sülfür film dielektrikli yüzeye monte doğru akım (d.a.) kondansatörleri

TS EN 60384-14/AC Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 14: Bölüm özellikleri - Elektromanyetik girişim bastırmada kullanılan ve besleme şebekesine bağlanan sabit kondansatörler

TS EN 60384-14-1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 14-1: Boş detay özelliği: Elektromanyetik girişim bastırmada kullanılan ve besleme şebekesine bağlanan sabit kondansatörler - Değerlendirme seviyesi d

TS EN 60384-14-2 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 14-2: Boş detay özellik standardı: Elektromanyetik girişim bastırma için sabit kondansatörler ve şebekeye bağlantı - Sadece güvenlik deneyleri

TS EN 60384-14/A1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 14: Bölüm özellikleri - Elektromanyetik girişim bastırmada kullanılan ve besleme şebekesine bağlanan sabit kondansatörler

TS EN 62391-1/AC Elektrik ve elektronik donanımda kullanılan sabit elektrikli çift katmanlı kondansatörler Bölüm 1: Genel standart

TS EN 60384-23 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 23: Bölüm özellik standardı: Sabit yüzeye takılan metalik polietilen naftalat film dielektrik d.a. kondansatörler

TS EN 60384-23-1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 23-1: Boş detay özellik standardı: Sabit yüzeye takılan metalik polietilen naftalat film dielektrik d.a. kondansatörler - Ez değerlendirme seviyesi

TS EN 60384-14-3 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 14-3: Boş detay özellik standardı: Elektromanyetik girişim bastırma için sabit kondansatörler ve şebekeye bağlantı - Dz değerlendirme seviyesi

TS EN 62391-2 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit elektrikli çift katmanlı kapasitörler - Bölüm 2: Kombine özellikler - Güç uygulamaları için elektrik çift katmanlı kapasitörler