trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kağıt ve Plastik Kapasitörler

Kağıt ve Plastik Kapasitörler hakkındaki standart maddeleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda bulunan tüm standartların test ve denetimlerini yaparak belgelerinizi hazırlıyoruz.

 

TS EN 130102 Boşluk detay özelliği standardı- Doğru akım için sabit polyethylene- Terephtolate film dielektrik metal yaprak kapasitörler- E2- Değerlendirme seviyesi

TS EN 60384-11 Elektronik donanımda kullanılan sabit kondansatörçler - Bölüm 11: Bölüm özellik standardı - Sabit polietilen tereftalat film dielektrik metal folyo d.a. kondansatörler

TS EN 60384-11-1 Elektronik donanımda kullanılan sabit kondansatörçler - Bölüm 11-1: Boş detay özellik standardı - Sabit polietilen tereftalat film dielektrik metal folyo d.a. kondansatörler - Değerlendirme seviyesi ez

TS EN 60252-1 Kondansatörler - A.a. motorları için - bölüm 1: Genel; Performans, deneyler ve beyan değerleri - güvenlik kuralları - Tesis ve çalıştırma için kılavuz

TS EN 60252-2 Kondansatörler - A.a. motorları için - Bölüm 2: Motor yol verme kondansatörleri

TS EN 60384-2 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 2: Bölüm özellikleri: Sabit, metal kaplı polietilen terefitalat film dielektrikli doğru akım (d.a.) kondansatörleri

TS EN 60384-13 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 13: Bölüm özellikleri - Sabit, metal yapraklı polipropilen film dielektrikli doğru akım (d.a.) kondansatörleri

TS EN 60252-2:2011 A.a. motor kondansatörleri - Bölüm 2: Motor yol verme kondansatörleri

TS EN 60252-2/A1 Kondansatörler - A.A. motorları için - Bölüm 2: Motor yol verme kondansatörleri

TS EN 60252-1/A1 Kondansatörler - A.a. motorları için - bölüm 1: Genel; Performans, deneyler ve beyan değerleri - güvenlik kuralları - Tesis ve çalıştırma için kılavuz

TS EN 60252-1/A1 Alternatif akım motor kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan değerleri – Güvenlik kuralları – Montaj ve kullanıma yönelik kılavuz bilgiler (IEC 60252-1:2010/A1:2013)

TS EN 60252-2/A1 Alternatif akım motor kondansatörleri - Bölüm 2: Motor yol verme kondansatörleri (IEC 60252-2:2010/A1:2013)

TS EN 60384-19 Elektronik donanımda kullanım için sabit kondansatörler - Bölüm 19: Bölüm özellik standardı: Sabit metalik polietilen tereftalat film dieletrik yüzeye takılan d.a. kondansatörler

TS EN 60384-3 Elektronik ekipmanlarda kullanılmak üzere sabit kondansatörler - Bölüm 3: Bölüm özellikleri - Katı (MnO2) elektrolitli yüzey montajlı sabit tantal elektrolitik kapasitörler

TS EN 60384-3-1 Kondansatörler-Elektronik cihazlarda kullanılan, sabit bölüm 3-1: Boş detay özellikleri:Sabit, tantal kırmık (yonga) kondansatörler değerlendirme seviyesi e.

tst EN 60384-20 elektronik donanımlarda kullanılan sabit kondansatörler- Bölüm 20: Bölüm özellikleri: Sabit metalize edilmiş polifenilen sülfür film dielektrikli yüzeye monte edilen d.a. kondansatörler  

TS EN 60384-13-1Elektronik donanımda kullanım için sabit kondansatörler - Bölüm 13-1: Boş detay özellik standardı: Sabit polipropilen film dieletrik metal folyo d.a. kondansatörler - E değerlendirme seviyesi

TS EN 60384-16 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 16: Bölüm özellikleri: Sabit, metal kaplı polipropilen film dielektrikli doğru akım (d.a.) kondansatörleri

TS EN 60384-17 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 17: Bölüm özellikleri: Sabit, metal kaplı polipropilen film dielektrikli alternatif akım (a.a.) ve darbe kondansatörleri

TS EN 60384-19-1 Elektronik donanımda kullanım için sabit kondansatörler bölüm 19-1: Boş detay özellik standardı: Sabit metalik polietilen tereftalat film dieletrik yüzeye takılan d.a. kondansatörler - Ez değerlendirme seviyesi

TS EN 60384-2-1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 2-1: Boş detay özellikleri: Sabit, metal kaplı polietilen terefitalat film dielektrikli doğru akım (d.a.) kondansatörleri - Değerlendirme seviyeleri e ve ez

TS EN 60384-16-1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - Bölüm 16-1: Boş detay özellik standardı: Sabit metalik polipropilen film dielektrik d.a. kondansatörler - E ve ez değerlendirme seviyesi

TS EN 60384-17-1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit kondansatörler - bölüm 17-1: Boş detay özellikleri: Sabit, metal kaplı polipropilen film dielektrikli alternatif akım (a.a.) ve darbe kondansatörleri - değerlendirme seviyeleri e ve ez

TS EN 130100 Bölüm özelliği: Doğru akım (d.c.) için sabitlenmiş polietilen-Terephtalate film dielektrik metal yaprak sığalar

TS EN 130101 Boş detay özellikleri: Doğru akım (d.c.) için sabit polietilen-Terphtalate film dielektrik metal yaprak kondansatörler-E düzeyini değerlendirme

tst EN 131200 Bölüm özelliği standardı: Metalik elektrotlu ve poliprolen dielektrikli sabit kapasitörler