trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektronik Bileşenler (Genel) Standartları

Aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve muayenesi tarafımızdan yapılıyor olup müşteri memnuniyetini esas alarak hızlı ve güvenilir belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 60938-2-1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - bölüm 2-1: Boş detay özellik standardı - güvenlik deneylerine gerek duyulan indüktörler - Değerlendirme derecesi d

TS EN 60938-2-2 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 2-2: Boş detay özellik standardı - Güvenlik deneylerine gerek duyulan indüktörler(sadece)

TS EN 60286-6 Elektronik devre elemanları - Otomatik işleme için paketleme - bölüm 6: Yüzeye monte edilen devre bileşenlerini paketleme kutusu

TS EN 61760-1 Yüzey monte teknolojisi-Bölüm 1: Yüzey monte bileşenlerinin özellikleri için montaj teknolojisi için standard metot

TS EN 60286-5/A1 Otomatik işlemler için bileşenlerin paketlenmesi - Bölüm 5: Matris tepsileri

TS EN 61360-1 Elektrik öğeleri için standard veri eleman tipleri ve ilgili sınıflandırma planı - Bölüm 1: Tarifler - İlkeler ve yöntemler

TS EN 60286-2 Otomatik işleme bileşenlerinin paketlenmesi - Bölüm 2: Sürekli hareket eden şeritlerin üzerinde tek yönlü kılavuzları olan bileşenlerin paketlenmesi

TS EN 61709 Elektronik bileşenler-Güvenirlik -Arıza dereceleri için referans şartları ve değiştirme için gerginlik modelleri

TS EN 60294 Eksenel sonlandırmalı silindirik komponentlerin boyut ölçümleri

TS EN 50581 Patlayıcı oratamlardan uzak tutulacak elektrikli ve elektronik ürünlerin denetimi için teknik dokümantasyon

TS EN 62474 Elektroteknik endüstrisinde kullanılan ve üretilen malzemelerin beyanı

TS EN 61360-2 Elektrik bileşenleri için ilgili sınıflandırma düzeni ile standart veri elemanı türleri - Bölüm 2: Özel Sözlük şeması

TS EN 31010 Risk Yönetimi – Risk değerlendirme teknikleri (IEC/ISO 31010:2009)

TS EN 50419 2002/96/ec direktifi (weee) madde 11(2)’ye göre elektrikli ve elektronik cihazların işaretlenmesi

TS EN 60286-4 Elektronik devre elemanları- Otomatik işleme için paketleme- Bölüm 4: E ve g şeklinde paketlenmiş elektronik elemanlar için yapışkan kartuşlar

TS EN 100012 Elektronik malzemelerin x- Işını ile muayenesi- Temel özellikler

TS EN 60068-2-54 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-54: Deneyler - Deney Ta: Lehim tutma denge yöntemiyle elektronik bileşenlerin lehimlenebilirliği (IEC 60068-2-54:2006)

TS EN 50419 2002/96/EC Direktif’i (AEEE) Madde 11(2)’ye göre elektrikli ve elektronik eşyaların işaretlenmesi

TS EN 60062 Direnç ve kondansatörler için işaretleme kodları

TS EN 60062/AC Direnç ve kondansatörler için işaretleme kodları

TS EN 61360-6 Standart veri elaman tipleri, elektrik bileşenleri için birleştirilmiş sınıflandırma planı ile - Bölüm 6: IEC Ortak Veri Sözlüğü (IEC CDD) kalite kılavuzları

TS EN 62435-5 Elektronik bileşenler - Elektronik yarıiletken cihazların uzun süreli depolanması - Bölüm 5: Kalıp ve yonga plaka cihazları

TS EN 63002 Taşınabilir bilgi işlem cihazlarıyla kullanılan harici güç kaynakları için tanımlama ve iletişim birlikte çalışabilirliği yöntemi

TS EN 31010 Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri

TS EN 62430 Elektriksel ve elektronik ürünler için çevre şartlarının bilinçli olarak tasarımı

TS EN 60027-2 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller bölüm 2: Haberleşme ve elektronik

TS EN 60068-2-54 Çevre deneyi - Bölüm 2-54: Deneyler - Deney ta: Islatma denge metodu ile elektronik elemanların lehimlenebilirlik deneyi

TS EN 60286-1 Elektronik devre elemanları- Otomatik işleme için paketleme- Bölüm 1: Sürekli hareket eden şeritlerin üzerinde eksenel yönde telleri olan elemanların şerit halinde paketlenmesi

TS EN 60286-5 Otomatik işlemler için bileşenlerin paketlenmesi - bölüm 5: Matris tepsileri

TS EN 60286-5/A1 Otomatik işlemler için bileşenlerin paketlenmesi - bölüm 5: Matris tepsileri

TS EN 60300-3-1 (Eski no: TS IEC 60300-3-1) Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-1: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik için analiz teknikleri - Metodoloji kılavuzu

TS EN 60917-2 Elektronik donanım uygulamalarında mekanik yapıların gelişimi için modüler düzen - Bölüm 2: Bölüm özellikleri - 25 mm donanım uygulaması için ara yüz koordinasyon boyutları

TS EN 60938-1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 1: Genel özellik

TS EN 60938-2 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - bölüm 2: Bölüm özelliği

TS EN 60938-1/A1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 1: Genel özellik

TS EN 60938-2/A1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 2: Bölüm özelliği

tst EN 61360-4 Elektrik bileşenleri için sınıflandırma düzeni ile ilişkili standard veri elemanı türleri - Bölüm 4: Standard veri elemanı türleri, bileşen sınıfları ve terimler için ıec referans koleksiyonu  

TS EN 61360-5 Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 18: "md" tip kaplama ile koruma

tst EN 61360-5 Elektrik bileşenleri için ilgili sınıflandırma düzeni ile standard veri eleman tipleri - Bölüm 5: Express sözlük şemasına yapılan eklentiler

TS EN 61760-2 Yüzeye montaj teknolojisi- Bölüm 2: Yüzeye takılan elemanların (smd) taşıma ve depolama şartları- Uygulama rehberi0

TS EN 61760-3 Yüzey monte teknolojisi-Bölüm 3:Through hole reflow (thr) lehimi için bileşen özelliklerinin standard yöntemi

TS EN 62137-1-3 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-3: Çevrimsel düşürme deneyi

TS EN 62137-1-4 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-4: Çevrimsel eğme deneyi

TS EN 62137-1-5 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-5: Mekanik makaslama yorulma deneyi

TS EN 62137-1-2 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-2: Kopma şiddeti deneyi

TS EN 62211 Endüktif elemanlar - Güvenilirlik yönetimi

TS EN 62309 Yeniden kullanılmış parçalar ihtiva eden mamullerin güvenilebilirliği - İşlevsellik ve deney için kurallar"