trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik Filtreleri Standartları

Yaşamın her alanında kullanılan elektrik araçları büyük öneme sahiptir. Elektrik filtreleri için gerekli aşağıdaki gibi olup şirketimiz bu standartlarda test,denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

 

TS EN 60368-2-2 Piezoelektrik süzgeçler - Bölüm 2: Piezoelektrik süzgeçlerinin kullanım kılavuzu - Kısım 2: Piezoelektrik seramik süzgeçler (ıec60368-2-2:1999)

TS EN 50065-4-1 Frekans bölgesi 3 khz ila 148,5 khz arasında olan düşük gerilimli elektrik montajlarında işaretleşme - bölüm 4 - 1: Düşük gerilimli ayırma filtreleri; Genel özellikler

TS EN 50065-4-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 60368-4-1 Kalite değerlendirmesi yapılmış piyezoelektrik süzgeçler - Bölüm 4-1: Boş detay özelliği - Yetenek onayı

TS EN 60368-4 Kalitesi değerlendirmesi yapılmış piyezoelektrik süzgeçler bölüm 4: Bölüm özelliği - Yetenek onayı

TS EN 60368-4-1 Kalitesi değerlendirmesi yapılmış piyezoelektrik süzgeçler - Bölüm 4-1: Boş detay özelliği - Yetenek onayı

TS EN 50065-4-2/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme - 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında - Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-2/A2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz ve 1,6 mhz ila 30 mhz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-2/A2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-5 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz ilâ 148,5 kHz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 4-5: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Ayırma filtresi

TS EN 60862-2 Niteliği tayin edilmiş yüzey akustik dalga (saw) süzgeçleri: Bölüm 2: Kullanım kılavuzu

TS EN 50065-4-7Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz - 148,5 kHz ve 1,6 MHz - 30 MHz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir düşük gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-3 3 kHz ilâ 148,5 kHz Frekans aralığında alçak gerilim elektrik tesisatlarındaki işaretleşme - Bölüm 4-3: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Giriş filtresi

TS EN 60939-3 Elektromanyetik girişim bastırması için pasif filtre bilirmleri - Bölüm 3: Uygun olan güvenlik deneylerine ait pasif filtre birimleri

TS EN 60939-3/AC Elektromanyetik girişim bastırması için pasif filtre bilirmleri - Bölüm 3: Uygun olan güvenlik deneylerine ait pasif filtre birimleri

TS EN 50065-4-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme -Bölüm 4-1 : Düşük gerilimli ayrıştırma filtreleri - Genel özellik standardı

TS EN 50065-4-4 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-4: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Empedans filtresi

TS EN 50065-4-5 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-5: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Ayırma filtresi

TS EN 50065-4-6 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-6: Alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Açı bağlaştırıcısı

TS EN 50065-4-3 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-2: Sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 60368-1 Kalite değerlendirmesi yapılmış piyezoelektrik süzgeçler - bölüm 1: Genel özellikler

TS IEC 60368-2-1 Piezoelektrik süzgeçler-Bölüm 2: Piezoelektrik süzgeçlerinin kullanım kılavuzu-Kısım 1- Kuartz kristal süzgeçler

TS EN 60368-4 Kalite değerlendirmesi yapılmış piyezoelektrik süzgeçler bölüm 4: Bölüm özelliği - Yetenek onayı

TS EN 60368-2-2 Kalite değerlendirmesi yapılmış piyezoelektrik süzgeçler - Bölüm 2: Piyezoelektrik süzgeçlerin kullanım kılavuzu - Kısım 2: Piyezoelektrik seramik süzgeçler

TS EN 60862-3 Niteliği tayin edilmiş yüzey akustik dalga (saw) süzgeçleri: Bölüm 3: Standard ana hatlar

TS EN 60939-2-1 Radyo girişimini bastırmak için tam takım süzgeç birimleri - Bölüm 2-1: Boş detay özellik standardı: Elektromanyetik girişim bastırma için pasif süzgeç birimleri - Güvenlik deneylerinin gerektiği süzgeçler (d/dz değerlendirme seviyesi)

TS EN 60939-2-2 Radyo girişimini bastırmak için tam takım süzgeç birimleri - Bölüm 2-2: Boş detay özellik standardı: Elektromanyetik girişim bastırma için pasif süzgeç birimleri - Güvenlik deneylerinin gerektiği süzgeçler (sadece güvenlik deneyleri)

TS EN 60939-1:2010Elektromanyetik girişim bastırma için pasif süzgeç birimleri - Bölüm 1: Genel özellik standardı

TS EN 60939-2 Elektromanyetik girişim bastırma için pasif süzgeç birimleri - Bölüm 2: Bölüm özellik standardı - Güvenlik deneyleri uygun olan pasif süzgeç birimleri - Deney metotları ve genel kurallar

TS EN 61337-1 Dalga kılavuzu tipinde dielektrik rezonatörler kullanan süzgeçler - Bölüm 1: Genel özellik standardı

TS EN 61642 Harmonikleri etkileyen endüstriyel a.a. şebekeleri-Filtrelerin ve şönt kondansatörlerin uygulanması

TS EN 166100 Kısmi özellikler: Yüzey akustik dalga filtreleri(saw)

TS EN 166101 Boş detay özelliği : Yüzey akustik dalga (saw) süzgeçleri yeterlik onayı