• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dirençler Standartları

Uluslararası onaylı akredite olarak aşağıdaki Direnç standartlarının belgelendirme hizmetlerini yapmaktayız.

 

TS EN 143001 Boş detay özellikler: Doğrudan ısıtalan negatif sıcaklık katsayılı termistörler (katı camda veya vitrifiye emayedeki boncuklar)

TS EN 143002 Boş detay özellikleri: Doğrudan ısıtılan negatif sıcaklık katsayılı termistörler (zarftaki boncuklar)

TS EN 143003 Boş detay özellikleri: Doğrudan ısıtılan negatif sıcaklık katsayılı termistörler (disk tipi)

TS EN 143004 Boş detay özellikleri: Doğrudan ısıtılan negatif sıcaklık katsayılı termistörler (çubuk tipi)

TS EN 60322 Demiryolu uygulamaları- Demiryolu taşıtları için elektronik donanım- Açık yapılışlı güç dirençleri için kurallar (ıec 60322:2001)

TS EN 60539-2 Doğrudan ısıtılan negatif sıcaklık katsayılı termistörler - Bölüm 2: Bölüm özellik standardı - Yüzeye takılan negatif sıcaklık katsayılı termistörler

TS EN 140401-801 Detay özelliği: Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler- Dikdörtgen-Biçimli; Kararlılık sınıfları 0,1; 0,25; 0,5; 1

TS EN 60738-1 Termistörler - Doğrudan ısıtmalı pozitif sıcaklık katsayısı - Bölüm 1: Genel özellik standardı

TS EN 60738-1-2 Termistörler - Doğrudan ısıtmalı pozitif basamak fonksiyonlu sıcaklık katsayısı - Bölüm 1-2: Boş detay özellik standardı - Isıtıcı eleman uygulaması - Değerlendirme seviyesi ez

TS EN 60738-1-4 Termistörler - Doğrudan ısıtmalı pozitif basamak fonksiyonlu sıcaklık katsayısı - Bölüm 1-4: Boş detay özellik standardı - Algılama uygulaması - Değerlendirme seviyesi ez

TS EN 140100 Bölümsel özellikler: Sabit düşük güçlü film dirençler

TS EN 140101-806 Detay özelliği: Sabit düşük güçlü film dirençler - Yüksek kaliteli seramik, uyumlu kaplamalı ya da kalıplı eksenel ya da önceden yapılmış uçlardaki metal film dirençler

TS EN 3298 Havacılık serisi - Yüksükler, ince duvarlı, kendi kendini kilitleyen, montaj ve sökme işlemi

TS EN 140401-802/A1Detay özelliği-Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler; Dikdörtgen biçimli; Kararlılık sınıfları 1; 2

TS EN 140401-803/A1Detay özelliği-Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler; Silindir biçimli; Kararlılık sınıfları 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,2

TS EN 140401:2009 Boş detay özelliği: Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler

TS EN 140401-804 Detay özellik standardı - Sabit düşük güçlü tele sarılmamış yüzeye takılan (smd) dirençler - Dikdörtgensel - Kararlılık sınıfları 0,1; 0,25

TS EN 60115-1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit dirençler - bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61587-2 Elektronik donanım için mekanik yapılar- IEC 60917 ve IEC 60297 standardları için deneyler- Bölüm 2: Kabinler ve raflar için sismik deneyler

TS EN 60539-2/A1 Doğrudan ısıtılan negatif sıcaklık katsayılı termistörler - Bölüm 2: Bölüm özellikleri - Yüzeye monte edilen negatif sıcaklık katsayılı termistörler

TS EN 60115-1 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit dirençler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60301 Tel bacaklı direnç ve kondansatörler için tercih edilen bacak çapları

TS EN 60115-8 Elektronik cihazlarda kullanılan sabit dirençler - Bölüm 8: Bölüm özellik standardı-Sabit yüzey montaj dirençleri

TS EN 60717 Tek yönlü sonlandırmaları ile kapasitörler ve dirençler gerektirdiği alanı belirleme yöntemi

TS EN 60440 Dirençlerde doğrusalsızlık ölçme yöntemi

TS EN 140101-806/A1Detay özelliği: Sabit düşük güçlü film dirençler - Yüksek kaliteli seramik, uyumlu kaplamalı ya da kalıplı eksenel ya da önceden yapılmış uçlardaki metal film dirençler

TS EN 140401-801/A1Detay özelliği: Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler- Dikdörtgen-Biçimli; Kararlılık sınıfları 0,1; 0,25; 0,5; 1

TS EN 140401-802/A2Detay özelliği-Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler; Dikdörtgen biçimli; Kararlılık sınıfları 1; 2

TS EN 140401-804/A1Detay özellik standardı - Sabit düşük güçlü tele sarılmamış yüzeye takılan (smd) dirençler - Dikdörtgensel - Kararlılık sınıfları 0,1; 0,25

TS EN 140101-806/ACDetay standardı: Sabit düşük güçlü film dirençler - Yüksek kaliteli seramik üzerinde, yüzey kaplamalı veya kalıplı, eksenel veya önceden şekillendirilmiş bacaklı metal film dirençler

TS EN 140401-802/AC Detay standardı: Sabit düşük güçlü SMD dirençler - Dikdörtgen biçimli - Kararlılık sınıfı 1;2 13.11.2014 31.040.10

TS EN 60393-2 Elektronik cihazlarda kullanılan potansiyometreler - Bölüm 2: Bölüm Özellikleri- Vida ile harekete geçirilerek ve döndürülerek önceden ayarlanabilen potansiyometreler

TS EN 60393-5 Elektronik cihazlarda kullanılan potansiyometreler - Bölüm 5: Bölüm özellikleri - Tek dönüşlü döner düşük güçlü tel sargılı ve tel sargısız potansiyometreler

TS EN 60393-6 Elektronik cihazlarda kullanılan potansiyometreler - Bölüm 6: Bölüm özellikleri - Önceden ayarlanabilen yüzeye monteli potansiyometreler

TS EN 60195 Sabit dirençlerde meydana gelen akım gürültüsü ölçme metodu

TS EN 60539-1 Doğrudan ısıtmalı negatif sıcaklık katsayılı termistörler - Bölüm 1: Genel özellik standardı

TS EN 140402 Boş detay özellikleri: Sabit düşük güçlü tel sargı yüzey montaj dirençleri

TS EN 140402/A1 Boş detay özellikleri: Sabit düşük güçlü tel sargı yüzey montaj dirençleri

TS EN 140402-801 Detay özellik standardı - Sabit düşük güçlü tele sarılı yüzeye takılan (SMD) dirençler - Dikdörtgensel - Kararlılık sınıfları 0,5; 1,2

TS EN 140401-802/A3Detay özelliği-Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler; Dikdörtgen biçimli; Kararlılık sınıfları 1; 2

TS EN 140401-803/A3 Detay özelliği-Sabit düşük güçlü sargısız yüzeye monteli dirençler; Silindir biçimli; Kararlılık sınıfları 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,2

TS EN 62430 Elektriksel ve elektronik ürünler için çevre şartlarının bilinçli olarak tasarımı

TS EN 60027-2 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller bölüm 2: Haberleşme ve elektronik

TS EN 60068-2-54 Çevre deneyi - Bölüm 2-54: Deneyler - Deney ta: Islatma denge metodu ile elektronik elemanların lehimlenebilirlik deneyi

TS EN 60286-1 Elektronik devre elemanları- Otomatik işleme için paketleme- Bölüm 1: Sürekli hareket eden şeritlerin üzerinde eksenel yönde telleri olan elemanların şerit halinde paketlenmesi

TS EN 60286-5 Otomatik işlemler için bileşenlerin paketlenmesi - bölüm 5: Matris tepsileri

TS EN 60286-5/A1 Otomatik işlemler için bileşenlerin paketlenmesi - bölüm 5: Matris tepsileri

TS EN 60917-2 Elektronik donanım uygulamalarında mekanik yapıların gelişimi için modüler düzen - Bölüm 2: Bölüm özellikleri - 25 mm donanım uygulaması için ara yüz koordinasyon boyutları

TS EN 60938-1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 1: Genel özellik

TS EN 60938-2 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - bölüm 2: Bölüm özelliği

TS EN 60938-1/A1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 1: Genel özellik

TS EN 60938-2/A1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 2: Bölüm özelliği

tst EN 61360-4 Elektrik bileşenleri için sınıflandırma düzeni ile ilişkili standard veri elemanı türleri - Bölüm 4: Standard veri elemanı türleri, bileşen sınıfları ve terimler için ıec referans koleksiyonu

TS EN 61360-5 Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 18: "md" tip kaplama ile koruma

tst EN 61360-5 Elektrik bileşenleri için ilgili sınıflandırma düzeni ile standard veri eleman tipleri - Bölüm 5: Express sözlük şemasına yapılan eklentiler

TS EN 61760-2 Yüzeye montaj teknolojisi- Bölüm 2: Yüzeye takılan elemanların (smd) taşıma ve depolama şartları- Uygulama rehberi

TS EN 61760-3 Yüzey monte teknolojisi-Bölüm 3:Through hole reflow (thr) lehimi için bileşen özelliklerinin standard yöntemi

TS EN 62137-1-3 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-3: Çevrimsel düşürme deneyi

TS EN 62137-1-4 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-4: Çevrimsel eğme deneyi

TS EN 62137-1-5 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-5: Mekanik makaslama yorulma deneyi

TS EN 62137-1-2 Yüzeye montaj teknolojisi- Yüzeye montaj lehim bağlantısı için çevre ve dayanma deney metotları- Bölüm 1-2: Kopma şiddeti deneyi

TS EN 62211 Endüktif elemanlar - Güvenilirlik yönetimi

TS EN 62309 Yeniden kullanılmış parçalar ihtiva eden mamullerin güvenilebilirliği - İşlevsellik ve deney için kurallar"