trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik Mühendisliği, Bina Dışı Elektrik Tesisatı Standartları

Şirketimiz geniş kapsamlı test, analiz hizmetleri yapısı ile oluşturmuş bulunmakta olduğu çalışmalarıyla aşağıdaki standartların tümüne test, denetim hizmeti vermektedir.

 

TS EN 50186-1 Yıkama sistemleri- Gerilim altındaki hatlar için- Anma gerilimi 1 kv'un üstünde olan güç sistemleri için- Bölüm 1: Genel kurallar

TS 3166 Kuvvetli akım elektrik tesisatı-Anma gerilimleri 1000 v'a kadar olan

TS IEC 60621-1 Elektrik tesisatları- Ağır çevre şartları altında bina dışında kullanılan (açık maden ocakları ve taş ocakları dahil) bölüm 1: Kapsam ve tarifler

TS IEC 60621-2 Ağır çevre şartları altındaki elektrik tesisatları- Bina dışında kullanılan (yer yüzündeki maden ocakları ve taş ocakları dahil)-Bölüm 2: Genel koruma özellikleri

TS IEC 60621-4 Ağır çevre şartları altındaki dış elektrik tesisatları (açık maden ocakları ve taş ocakları dahil)- Bölüm 4: Tesisat özellikleri

TS IEC 60621-5 Ağır çevre şartları altındaki elektrik tesisatları- (açık maden ocakları ve taş ocakları dahil) bölüm 5: Çalışma özellikleri